Udržanie chodu výroby

Prestoje sú nepriateľom všetkých výrobcov. Naši odborníci vedia, aké nákladné môžu byť výpadky, aké je dôležité identifikovať problém a odstrániť poruchu na prvýkrát. Diaľková diagnostika, na ktorú sa zameriavame vo všetkých výrobných procesoch, je preto nevyhnutnosťou. ABB môže analyzovať systém a označiť časti najviac náchylné na poruchu, čo prináša efektívne riadenie zásob náhradných dielov a vhodnú rovnováhu medzi nákladmi a efektivitou.

Dôležitou časťou je tiež neustále zvyšovanie znalostí a skúseností zamestnancov s cieľom udržať zložité procesy. ABB má pre svojich odberateľov pripravenú širokú škálu produktových a technických školení a e-learningových kurzov pre riadiacich pracovníkov a výkonných operátorov. Aby sa minimalizovali problémy a maximalizovala životnosť zariadení, vyvinuli sme nástroj aj na správu služieb ServicePRO. Umožňuje naplánovať a zrealizovať len tie servisné práce, ktoré sú potrebné, takže procesy sú účinné a nákladovo efektívne.

Služby zamerané na zefektívnenie výrobných procesov

Položte si otázku: Sú u vás prebiehajúce procesy také efektívne, ako by mali byť? ABB so svojimi službami ponúka na ňu odpoveď: optimalizáciou procesov sa odhalia problémy a súčasné obmedzenia výkonu a poskytnú sa reálne riešenia, ktoré môžu byť ľahko implementované v produkčnom prostredí. ABB proces optimalizácie je rozdelený do troch fáz.

Fáza 1: Diagnostika – založená na postupe Fingerprint, kde sa analyzuje reakcia automatizačnej techniky porovnaním existujúcich kontrol priemyselných štandardov a skutočných prevádzkových údajov vzhľadom na očakávanú schopnosť. Ide o analýzu kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), na základe ktorej sa spracuje návrh s opisom, kde sú obmedzenia, ako zvýšiť priepustnosť procesu a výnosy a znížiť spotrebu energií. Uvedené aktivity majú charakter odporúčaní.

Fáza 2: Implementačná – podľa odporúčaní ABB vypracuje plán implementácie a po jeho nastavení môže dôjsť k okamžitému alebo postupnému zlepšeniu.

Fáza 3: Udržiavacia – pomáha zaistiť vyšší výkon, pričom prebieha nepretržité sledovanie nápravných opatrení. V tejto fáze sa využívajú programové nástroje Process Scan a Process Track.

Maximalizovať životnosť systému

ABB ponúka nasledujúce nástroje a odborné znalosti, ktoré vám pomôžu predĺžiť životnosť existujúceho zariadenia: 

 • Stratégia životného cyklu má efektívne rozhodnúť o údržbe a prevádzkovaní zariadenia, ako dlho sa má zachovať, koľko investovať a kedy sa má vykonať modernizácia.
 • Automation Sentinel slúži pri správe a technickej podpore riadiaceho systému počas celého životného cyklu. Tento program udržuje riadiaci systém na aktuálnej verzii softvéru a umožňuje flexibilný prístup k najnovším technológiám. Táto podpora určite maximalizuje dĺžku životnosti riadiaceho systému a zabezpečuje tak jeho bezchybný chod.

Automation Sentinel ponúka:

 • prístup k aktualizáciám a záplatám,
 • upgrade na aktuálne verzie a funkčnosti,
 • prístup k podpore a servisným službám 24 hodín denne a 7 dní v týždni,
 • komplexnú podporu riadiaceho systému a prístup nielen k systémovej dokumentácii,
 • webovú aplikáciu My control system ako automatickú súčasť programu,
 • zaistenie dostupnosti najnovších funkčností na procesné riadenie jednoducho a efektívne,
 • migrácia do systému 800xA zo systémov iných dodávateľo

Migrácia a vylepšenia

S cieľom správy životného cyklu zabezpečí ABB maximálnu dostupnosť a výkon počas celej životnosti zariadenia, poskytne model optimálnej podpory koncových používateľov s hladkým prechodom na nový softvér a vybavenie, ak výrobok dosiahne koniec svojej životnosti. Počas celej životnosti produktu pracuje na poskytovaní riešení, ktoré rozširujú funkčnosť a predlžujú životnosť zariadenia pri zachovaní základnej investície.

Ponuky:

 • automatizácia Sentinel,
 • kontrolný audit systémov,
 • rozšírenie riadiaceho systému,
 • plánovanie Evolution,
 • dohody o úrovni služieb.

Údržba a servis

Kľúčom poskytovania služieb na svetovej úrovni je nielen rýchla reakcia, ale tiež zabezpečenie lepšieho riešenia ako niekde inde. Úlohou odborníkov ABB v tejto oblasti je znížiť nákladné prestoje a maximalizovať výkon automatizačnej techniky. Znalosti a schopnosti ABB v kombinácii s vlastnými automatizačnými systémami a službami poskytnú jedinečnú hodnotu automatizácie projektu. Všade tam, kde ABB pôsobí ako generálny dodávateľ automatizácie, sa snaží poskytovať cielené integrované riešenia od zabezpečenia efektívneho návrhu projektu až po zloženie efektívnych projektových tímov. Toto všetko sa podriaďuje jedinému cieľu: uspokojiť potreby používateľov služieb ABB.

Vladimír Barjak
ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 6 Bratislava
www.abb.sk