Multifunkčný tester solárnych inštalácií Fluke SMFT-1000 určený pre profesionálov pracujúcich v oblasti fotovoltiky ponúka komplexné riešenie na inštaláciu, uvádzanie do prevádzky, periodickú kontrolu a úplnú sekvenciu testovania bezpečnosti podľa ČSN 62446-1 kategórie 1 a V-A (I/V) krivky podľa kategórie 2. Prístroj vybavený funkciou merania voltampérových charakteristík (kriviek I – V) umožňuje otestovať, či fotovoltické systémy pracujú s optimálnym výstupným výkonom a či sú v prevádzke bezpečné. Programové vybavenie Fluke TruTest™ umožňuje ľahký import, správu a analýzu nameraných dát bez nutnosti pripojenia testera na mieste merania k počítaču.

Hlavné funkcie prístroja

1. Testovanie podľa bezpečnostnej kategórie 1 (povinné):

 • odpor ochranného uzemnenia (Rpe),
 • napätie na otvorenom obvode (Voc),
 • prúd nakrátko (Isc),
 • izolačný odpor (Rins),
 • test polarity.

2. Testovanie podľa bezpečnostnej kategórie 2 (nepovinné):

 • meranie I – V (VA) krivky,
 • meranie intenzity žiarenia,
 • meranie teploty panelu,
 • meranie náklonu a orientácie.

3. Doplnkové funkcie prístroja:

 • kontrola blokovacích diód (Vbd),
 • kontrola prepäťových ochrán (BV),
 • meranie napätia AC/DC,
 • meranie prúdu AC/DC (s kliešťami i100),
 • meranie výkonu AC/DC (s kliešťami i100).

Prácu s testerom uľahčuje funkcia Automatická sekvencia na meranie parametrov. Na rýchle vyhodnotenie nameranej I – V krivky meraného panelu možno využiť funkciu porovnania kriviek priamo na displeji, kde sa zobrazí krivka a medze, v ktorých by sa mala pohybovať, pokiaľ sú v testeri zadané výrobcom definované parametre meraného panelu. Parametre na meranie kriviek – intenzita žiarenia a teplota – sa prenášajú do testera v reálnom čase pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Funkcia Visual umožňuje zaznamenať výsledky vizuálnej kontroly a uložiť ich do pamäte prístroja na neskoršie vloženie do správy v obslužnom softvéri. Na pokrytie požiadaviek na certifikáciu a dokumentáciu pomocou modernej, rýchlej a spoľahlivej softvérovej platformy slúži softvér Fluke TruTest™. Rozhranie Bluetooth zaisťuje komunikáciu s meračom intenzity osvitu a teplomerom IRR2-BT a infračervené sériové rozhranie slúži na komunikáciu s PC.

Nová verzia prístroja pomenovaná Fluke SMFT-1000/Lite ponúka zákazníkom bezpečné, spoľahlivé, ale aj nákladovo efektívne riešenie na vykonávanie testov podľa ČSN 62446-1 kategórie 1. Vďaka funkcii Keep the Leads možno vykonať automaticky povinné testy bezpečnosti za menej ako 30 s. Verzia SMFT-1000/LITE je dodávaná so základným príslušenstvom špeciálne prispôsobeným na povinné testovanie bezpečnosti, pričom si stále zachováva flexibilitu na rozšírenie testovacích možností pridaním ďalšieho príslušenstva. Zachováva si tiež rovnaký výpočtový hardvér verzie KIT a PRO, čo uľahčuje rozšírenie funkčnosti bez nutnosti aktualizácií firmvéru. Používatelia môžu tiež bez námahy pridať príslušenstvo, ako je kliešťový prevodník i100 na funkčné testy a účinnosť meniča alebo IRR2-BT na presné sledovanie a vyhodnocovanie I – V krivky. Aplikácia TruTest Solar Database umožňuje vyhľadávanie v databáze viac ako 85 000 solárnych modulov a ľahký prenos informácií o module z mobilnej aplikácie do SMFT-1000 priamo na mieste, čo eliminuje potrebu ručného zadávania. Databáza je pravidelne udržiavaná a aktualizovaná. Aplikácia je už voľne stiahnuteľná na Obchod Play.

Podrobnejšie informácie o vlastnostiach testera Fluke SMFT-1000, obsahu dodávky a voliteľnom príslušenstve nájdete na našich stránkach.

Pozrite si video o použití prístroja s českými titulkami.