Obr. Inštalačné riešenia Vision od Murrelektronik (zľava doprava): Xelity Hybrid Switch preberá dátovú komunikáciu a prúdové napájanie, Injection Box je štvornásobný 24 V napäťový a signálový napájač, Master Breakout Box rozvádza napätie a signály a NEC Class 2 Splitter je čisto napäťový a signálový rozbočovač.

Keď ide o Priemysel 4.0 alebo umelú inteligenciu vecí, nesmú chýbať kamery na priemyselné spracovanie obrazu. Systémy Vision v oblasti priemyselnej výroby a logistiky naberajú na dôležitosti. So svojimi inštalačnými riešeniami Vision teraz spoločnosť Murrelektronik GmbH so sídlom v Oppenweileri neďaleko mesta Backnang ponúka koncept pre decentrálne inštalačné riešenia na priemyselné spracovanie obrazu. So spoločnosťou Murrelektronik majú výrobcovia strojov a zariadení po svojom boku silného partnera, pokiaľ ide o napájanie, správu signálov a dát pri inteligentnom prepojení kamerovej techniky v priemyselných výrobných procesoch alebo v logistike. Murrelektronik pritom stavia na decentrálne konštrukčné skupiny, ktoré sa dajú montovať a zasúvať priamo v strojnom prostredí, ako sú sieťové prepínače, rozbočovače a napájače, ako aj príslušná výkonná konfekciovaná káblová a konektorová technika. Výhodami sú minimálna inštalačná náročnosť a maximálny výkon, a to v prípade nových aj už existujúcich strojov a zariadení.

Plug&Play pre systémy Vision

Efektívne zásobovanie energiou a spoľahlivá dátová komunikácia sú piliermi fungujúceho inštalačného konceptu. Cieľom je spojiť snímače a akčné členy stroja alebo zariadenia do jedného systému obzvlášť efektívnym a hospodárnym spôsobom. Inštalačné riešenia Vision od spoločnosti Murrelektronik sú konštruované modulárne. Ponúkajú nielen možnosť integrovať priemyselné spracovanie obrazu do decentrálneho inštalačného konceptu pri vývoji nových strojov a zariadení, ale ho aj zahrnúť do existujúcej systémovej architektúry.

K týmto komponentom patria napríklad hybridný sieťový prepínač Xelity Hybrid Switch, ktorý preberá plynulú a bezchybnú dátovú komunikáciu a môžu na ňom byť pripojené až štyri kamery, Master Breakout Box, napäťový a signálový rozbočovač, ako aj Injection Box, napäťový a signálový napájač. Všetky komponenty sú namontované priamo v strojnom prostredí, teda v priamej blízkosti príslušného systému Vision. „Náš decentrálny inštalačný koncept má tú bezkonkurenčnú výhodu, že našim zákazníkom ušetríme časovo náročnú a drahú inštaláciu v spínacej skrini,“ hovorí Simon Schlichenmaier, Market Development systémy Vision v spoločnosti Murrelektronik. „Spínacie skrine teda môžu byť dimenzované s menšími rozmermi.“ Ďalšia výhoda: s modulárnymi riešeniami Plug&Play od Murrelektronik sa systémy Vision dajú nielen rýchlo a flexibilne uviesť do prevádzky, moduly zjednodušujú a zrýchľujú aj funkčnú diagnostiku v prevádzke. Tým sa signifikantne redukujú prestoje strojov a zariadení.

Inteligencia tam, kde je potrebná

S. Schlichenmaier ďalej vysvetľuje: „S našimi inštalačnými riešeniami Vision sa zameriavame na všetky procesy, ktoré prebiehajú medzi kamerou a riadiacim systémom zariadenia.“ A tam, kde v existujúcich systémoch nebolo možné pre preplnené spínacie skrine priemyselné spracovanie obrazu inštalovať, sú inštalačné riešenia Vision od spoločnosti Murrelektronik nápomocné vďaka svojim kratším vedeniam a menšiemu zmätku káblov: rýchlosť dátového prenosu 1 Gigabit/sekundu (Gbit/s) prostredníctvom dátových vedení s kódovaním X k sieťovému prepínaču umožňuje v mnohých priemyselných aplikáciách spracovanie s vysokým rozlíšením bez akýchkoľvek problémov. Sieťová komunikácia sa uskutočňuje rýchlosťou až 2,5 Gbit/s.

„Spracovanie dát prebieha priamo na mieste na stroji. Inteligenciu teda dostávame tam, kde je potrebná,“ uvádza S. Schlichenmaier a dopĺňa: „S inštalačnými riešeniami Vision od spoločnosti Murrelektronik dosahujú zákazníci vo svojich výrobných procesoch vyššiu efektívnosť a kapacitu. Tým zvyšujú kvalitu a zabraňujú nákladným dodatočným prácam. A mimochodom, spínacie skrine zbavujeme zbytočných prvkov.“

https://www.murrelektronik.sk/sk/highlights/instalacne-riesenia-vision/