Na jar už prichádza nová generácia

alebo… Prerod aj malých skriniek u Rittal
Na jar už prichádza nová generácia

AE. Veľmi známy rad menších rozvádzačových skriniek u svetovej jednotky – firmy Rittal. Prečo sa volajú teraz AE? Táto otázka je dosť častá ešte aj dnes, mnohí zákazníci už aj na jej zodpovedanie rezignovali. Odpoveď je pritom veľmi jednoduchá, až tak, že aj mnohí zamestnanci firmy na tento význam skratky neprišli. Je to veľmi prozaické: AE je skratkou Aller Erste, čo v nemčine znamená prvý zo všetkých. Pretože úplne na začiatku sériovej výroby rozvádzačových skriniek a skríň sa začalo s menšími skrinkami. To sa udialo už pred viac ako päťdesiatimi rokmi. Odvtedy sa rady malých skriniek vyvíjali a vyrábalo sa ich čoraz viac. Najprv boli dostupné len v Nemecku, dnes sú dostupné prakticky úplne po celom svete. Celkovo ich je na skladoch po svete viac ako 260-tisíc kusov na to, aby ich bolo možné dodať okamžite. Aj na Slovensku sú, samozrejme, všetky bežné typy dodateľné ihneď zo skladu. Za tých vyše 50 rokov bolo vyrobených celkovo už viac ako 35 miliónov kusov! To je číslo, ktoré si človek ťažko dokáže predstaviť.

Dnes už naplno vyrába nová továreň postavená na zelenej lúke v nemeckom mestečku Haiger vďaka investícii 250 miliónov eur. Je to ďalšia prevádzka firmy Rittal, ktorá je plne v znamení štandardu Priemysel 4.0. To je dôkazom, že skupina firiem FriedhelmLoh Group vie, o čom hovorí, keď sa snaží o zavedenie tohto štandardu u svojich zákazníkov na zvýšenie konkurencieschopnosti.

Konkrétne tu majú hlavné postavenie firmy Rittal a Eplan. Eplan ako európska jednotka v projektovacom softvéri a Rittal ako výrobca všetkého na modernú a veľmi efektívnu výrobu priemyselných rozvádzačov: jednak skríň, ktoré sa rýchlo a ľahko montujú, jednak strojov, ktoré umožňujú výrobu rozvádzačov postupne až plne automatizovať. Tým činom fakt, že aj nové menšie skrinky budú vyrábané v supermodernom závode s aplikáciou štandardov Priemysel 4.0, prichádza ako celkom logický prvok reťazca.

Rady skriniek AX-KX, ktoré úplne nahrádzajú rady AE, KL (Klemmengehäuse, teda svorkovnicovú skrinku) aj CM, boli predstavené na poslednom ročníku popredného svetového veľtrhu Hannovermesse v nemeckom Hannoveri. U nás budú dostupné v najbližšom čase, pravdepodobne v priebehu februára – marca a postupne úplne nahradia uvedené doteraz bežné rady. Táto výrazná zmena prichádza pomerne krátko po úplnej výmene hlavného radu veľkých skríň, ktorý, ako už teraz môžeme konštatovať, prebehol veľmi zdarne vďaka širokej, intenzívnej a dlhodobej príprave (ide o skrine VX, ktoré nahradili dovtedajší štandard TS8).

Poďme sa teda bližšie pozrieť na hlavné rozdiely a výhody nového radu AX/KX. Celý vývoj smeruje hlavne k zvýšeniu efektívnosti výroby rozvádzačov u zákazníkov Rittalu, a to vo všetkých štádiách, teda ide o efektívnosť konštrukcie, projekcie, konfigurácie, ďalej zrýchlenie a zjednodušenie manipulácie a montáže. To je aj hlavnou motiváciou zavedenia nového typu. Skrinky AE aj KX sú relatívne jednoduchým produktom, ktorý však práve preto musí byť takpovediac vyladený vo všetkých, aj maličkých detailoch tak, aby poskytoval jasnú výhodu oproti konkurenčným produktom. Malé skrinky sa používajú čoraz viac a často sa striedajú menšie a väčšie série. V oboch prípadoch je rozdiel skrytý v drobnostiach, lebo ak ako firma zhotovujete hotové, zapojené menšie rozvádzače na stovky alebo aj tisíce, záleží na každej sekunde, ktorá efektívne skráti čas montáže alebo zabráni chybám, prípadne umožní lepšiu kontrolu. Lebo chyby spôsobujú často obrovské náklady, preto aj drobné zlepšenie presnosti alebo zavedenie jasného procesu ušetrí veľké náklady a podstatne zvýši produktivitu a efektívnosť celej výroby.

Fáza projektovania/návrhu

Redukcia komplexnosti

Tam, kde sme predtým mali tri typy skriniek, teda KL, EB a BG, nastáva výrazné zjednodušenie v podobe zlúčenia do už len jedného typu KX. Väčšie skrinky ktoré predtým figurovali ako AE a CM, sú teraz zlúčené v označení AX. Aj toto zjednodušuje a sprehľadňuje výber a tým aj konštrukciu.

Vo fáze projekcie je nástrojom Eplan, výrazné uľahčenie sa dosahuje použitím modulov ProPanel na 3D projekciu rozvádzača a systému EPLAN DataPortal, ktorý obsahuje detailné údaje o všetkých komponentoch, teda aj skrinkách a prístrojoch. Skrinky sa dajú konfigurovať teraz veľmi výhodne a jednoducho aj v internetovom konfiguračnom systéme Rittal. Ten umožňuje nakonfigurovať skrinku so všetkými výrezmi, osvetlením, ventiláciou, prírubovými doskami a to všetko naozaj tak jednoducho, že to zvládne aj človek, ktorý nikdy nepracoval v návrhovom grafickom softvéri. Systém je už dnes naozaj vyzretý a zahŕňa veľmi široké možnosti, na druhej strane má zabudovanú širokú ochranu proti chybám. Hlavne pri výrezoch do skríň prichádza k chybám alebo nerealizovateľným úpravám veľmi často. Napríklad výrez na ventilátor zasahuje do uzemňovacieho kolíka, dverného rámu alebo montážnej dosky, prípadne je tak blízko okraja skrine, že ventilátor sa nebude dať vsadiť. Je veľkou výhodou, že na toto softvér „myslí“, lebo preveriť v praxi tieto prípadné kolízie znamená, že to vlastne treba vyskúšať a riskovať zničenie skrinky. Je veľmi málo projektantov, ktorí by poznali skrinky až tak presne a detailne, že by mali v hlave všetky prípustné lokalizácie.

Výsledkom je pritom 3D obrázok hotového rozvádzača spolu so zoznamom komponentov. Tento zoznam možno hneď poslať do lokálnej pobočky Rittal a vyžiadať si cenovú ponuku alebo priamo objednať. Jednoduchšie si to len ťažko možno predstaviť.

Fáza montáže

Pri montáži zažijeme zjednodušenie a urýchlenie – a tým aj zefektívnenie – na každom kroku. Už pri rozbaľovaní si môžeme všimnúť, že ploché diely nie sú na skrinke namontované, ale priložené v balení, a to z toho dôvodu, že väčšina firiem ako prvý krok po vybalení demontuje ploché diely, preto ak nie sú namontované, je to významné zjednodušenie. Navyše montáž dverí aj uzamykacích dielov sa vykonáva veľmi rýchlo, jednoducho a bez nástrojov.

Teraz sa už aj v malých skrinkách dá použiť výstavbový montážny systém – skoro ako pri veľkých skriniach. Ten umožňuje využiť na montáž prístrojov alebo príslušenstva aj bočné steny a dvere skrinky. Tým sa zlepšuje využiteľnosť aj produktivita.

Nástupcom malých skriniek radu KL, EB a BG je rad skriniek KX, ktorý tiež vyniká viacerými drobnými vylepšeniami, ktoré v súčte poskytujú výrazné zlepšenie efektívnosti ich používania. Napríklad zámky sa teraz dajú jednoducho a rýchlo montovať úplne bez nástroja, skrinky majú značne zväčšené prírubové otvory na bezproblémové vodenie viacerých vodičov, dverový otvor je väčší a bez zavadzajúcich výčnelkov, vyššia pevnosť a trieda ochrany IK10 umožňuje nasadenie aj v „tvrdších“ podmienkach. Optimalizovaná dierovaná lišta zase poskytuje viac možností montáže líšt a prístrojov zhora alebo aj zospodu. Dôležitá je aj možnosť upevnenia na stenu jednoducho zvnútra alebo zvonku. Uholník s otvorom smerom dolu na vrchnáku umožňuje rýchle a jednoduché pospojovanie.

Skrinka je v podstate jednoduchým produktom a práve preto človek až žasne, čo všetko sa dá urobiť ešte jednoduchšie a praktickejšie. Všetky drobnosti spolu umožňujú veľmi výrazné skrátenie montáže a tým zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti u zákazníkov. Pritom je každé zlepšenie maličkosťou. Zlepšenie využiteľnosti priestoru sa dosahuje zväčšením prírub pri všetkých druhoch skriniek, súčasne tým podstatne narástol možný počet vovedených vodičov. Uzemnenie montážnej dosky sa dá urobiť aj po jej montáži do skrine. Vnútorná výstavba sa realizuje lištami, ktoré možno vnútri upevniť do predlisovaných boldcov?? bez potreby vŕtania. Možno použiť bežné systémové príslušenstvo – lišty na veľké skrine VX25. Skrinky disponujú vysokým stupňom krytia: IP66/56 a IK10. Podstavce na väčšie typy sa používajú rovnaké ako na skrine VX25. Svorkovnicové skrinky AX majú väčší a čistejší prístupový otvor bez zavadzajúcich kovových pásikov. To umožňuje ešte lepšie využiť vnútorný priestor.

Igor Bartošek
www.rittal.sk