Na veľtrhu Hannovermesse: HMI 2018

V nemeckom Hannoveri sa každoročne koná veľtrh HMI považovaný za najväčší a najvýznamnejší z priemyselných veľtrhov vo svete. Zaiste, návštevníci sú hlavne z kruhov odbornej verejnosti. Tento rok ich bolo viac ako 210-tisíc. Z toho skoro tretina pochádzala zo zahraničia. Čo myslíte, z ktorej krajiny bolo najviac zahraničných návštevníkov na Hannover Messe? Ale áno, samozrejme, bola to Čína, odkiaľ bolo až okolo 6 500 hostí. Na druhom mieste v počte návštevníkov bolo Holandsko, ktoré je tiež známe ako krajina s obrovským počtom technologických firiem. No a nasledovalo Poľsko, ktoré sa snaží dostať ďalej aj v tejto oblasti. Hneď za ním Spojené štáty s 1 700 a Mexiko s 1 400 návštevníkmi. Práve Mexiko bolo tentoraz partnerskou krajinou veľtrhu. A tak aj otvorenie bolo sprevádzané návštevou popredných expozícií nemeckou kancelárkou A. Merkelovou a mexickým prezidentom E. P. Nietom. Navštívili aj stánok Rittal, ktorého expozícia v 11. pavilóne oslavovala príchod nového typu skriňového rozvádzača ako ťažiskového produktu firmy.
Na veľtrhu Hannovermesse: HMI 2018

Návštevníci mali na veľtrhu naozaj dostatok materiálu na pozretie. O ich záujem sa uchádzalo vyše 5 700 vystavovateľov. Hlavnými témami bola konvergencia priemyselnej a IT zložky technológií, teda podstata modelu Priemysel 4.0, ako aj spolufungovanie systémov umelej inteligencie a výrobných prostriedkov. V pozadí však stále zaznievali slová: Práve otvorená svetová ekonomika s voľnou súťažou, bez ciel a regulácií umožní najväčší rozmach. A ďalej: Umelá inteligencia a vysoko inteligentné roboty ostávajú asistentmi a pomocníkmi rozvoja a blahobytu, pokiaľ všetky rozhodnutia prijíma len človek.

Vystavovatelia na takejto akcii majú viacero úloh a predsavzatí pred sebou, záleží hlavne na pozícii firmy na trhu. Ak je niekto na trhu svetovou jednotkou, má tak omnoho ťažšiu pozíciu aj na výstave. Tu už nejde len o to, predstaviť, čo máme nové alebo akí sme veľkí a silní. Svetová jednotka je automaticky určovateľom trendu. To znamená, že udáva smer ďalšieho vývoja. To je však veľmi ťažké a rizikové. Ak totiž nesprávne odhadne smerovanie vývoja, teda novinka s novou ideou sa nebude dobre predávať, ťažko utrpí, lebo investoval do nepotrebnej veci a veľmi rýchlo príde o prvenstvo. Na trhu sa nepresadzujú vždy technicky a technologicky najvyspelejšie a najdokonalejšie riešenia. Je to často spôsobené pocitmi často spojenými s obavami alebo nedôverou. Napríklad chladenie procesorov vodou sa aj napriek tomu, že išlo technicky o dokonalé riešenie, nepresadilo, lebo človek jednoducho nerád vidí vodu v blízkosti serverov a procesorov.

Preto firmy stojace vo svetovom meradle v popredí musia komunikovať so zákazníkmi a prezentovať vzorky noviniek. A na diskusiu so zákazníkmi, ktorú novinku by rozhodne uvítali v sortimente, je práve veľtrh ideálne miesto. Týmto sa však posúvame od prezentácie výrobkov a od možnosti diskusie, kde naopak vystavovateľ po prezentácii počúva zákazníka. Po výstave sa vyhodnocuje nielen úspech v podobe kontaktov a nových záujemcov, ale práve výsledky rozhovorov, z ktorých plynie smerovanie v ďalšom vývoji.

Z tohto pohľadu bol práve nový systém rozvádzačových skríň tak trošku výnimkou, lebo jeho vývoj prebiehal už zhruba päť rokov, takže je jasné, že sa bude vyrábať, a aj to, že nahradí doterajší úspešný systém skríň TS8. Tu už Rittal nemôže zmeniť názor práve preto a aj preto, že takáto zmena kľúčového produktu je vždy rizikom. Samozrejme je tu snaha riziká zmenšiť na najnižšiu možnú mieru. Veľmi účinným sa ukazuje napríklad už počas prezentácie produktu mať k dispozícii niekoľko veľkých, náročných, no zároveň spokojných zákazníkov s novým produktom. To dáva priam istotu, že nový produkt prijmú priaznivo aj ostatní. Presne takto Rittal postupoval a naozaj sa to ukázalo ako účinné. Ak je už v čase uvedenia nového produktu k dispozícii niekoľko veľkých firiem, ktoré ho používajú masívne a sú spokojní, prípadne až nadšení, presviedčanie ostatných je jednoduché a rýchle.

Na ploche stánku vyše 2 300 m2 Rittal predstavil ešte ďalšie novinky. Veľmi dôležitou je aj súbežne so skriňami uvádzaný nový typ podstavca pod rozvádzače. Aj keď je kompatibilita medzi podstavcami a novými a starými skriňami garantovaná, je práve toto správny okamih na uvedenie nového systému podstavcov na trh. Nový typ totiž spája výhody oboch predošlých typov, teda štandardného kovového a typu Flex Block, ktorý sa vyznačoval plastovými rohovými dielmi a jednoduchšou montážou. Nový typ spája výhody oboch, je plne kovový – oceľový a očakáva sa jeho všeobecná obľúbenosť. Vo všetkých oblastiach je stále veľmi dôležitá efektívnosť, ktorú prináša jednoduchosť a nízka komplexnosť prvkov. Nový podstavec k tomu prispieva nielen jednoduchou a rýchlou, a teda efektívnou montážou, ale aj faktom, že bude univerzálny, čiže nie je vhodný len na skriňové rozvádzače, ale aj na ovládacie pulty, PC skrine a rozvádzače typu AE a CM.

Rittal na výstave prezentoval aj ďalšie novinky a diskusné vzorky, napríklad rôzne riešenia, kde je v rozvádzači priamo zabudovaný systém klimatizácie alebo nové prvky v systéme ovládacích ramien na výškové prestavovanie riadiacej skrinky, ako aj dokompletovanie systému rozvádzačových LED svietidiel. Veľký úspech má už teraz nástenná klimatizačná jednotka s chladiacim výkonom 1,6 kW s kompaktnými rozmermi a veľmi úspornou prevádzkou na báze Blue E+. Stáva sa skutočným hitom na chladenie rozvádzačov pre veľmi vyspelú techniku, spoľahlivú funkčnosť a cenu porovnateľnú s bežnými chladiacimi jednotkami. Nezabudnime ešte na celý rad nových chladiacich riešení v oblasti IT, na jednotlivé racky alebo aj celé dátové centrá. Nový rad zahŕňa napríklad aj splitovú jednotku s chladiacim výkonom 20 kW alebo hybridné riešenie s free cooling na 35 kW, ako aj novú generáciu riešení na vodnej báze.

Celkovo má skoro každý nový produkt niečo do činenia aj so smerovaním Priemysel 4.0. Napríklad nové rozvádzačové skrine majú všetky ploché diely označené jedinečným QR kódom, ktorý umožňuje omnoho presnejšie a ľahšie organizovať výrobu mnohých typov rozvádzačov naraz. Nové klimatizačné jednotky komunikujú s aplikáciou v smartfóne, ktorý zrozumiteľne vyjadrí, čo je vo veci, prípadne priamo zavolá servis. A pri výrobe rozvádzačov Rittal naďalej propaguje zavedením automatizácie a digitalizácie podstatné zvýšenie efektívnosti vo výrobe. Výdatne tomu pomáha aj čoraz užšie prepojenie návrhového systému zo softvéru Eplan (ktorý produkuje napríklad vŕtacie a rezacie súbory na spracovanie plochých dielov a montážnej dosky) cez stroje na automatizáciu výroby prepojovacích vodičov aj s označovaním.

Rittal súčasne v ďalšom stánku v hale 8, ktorý bol spoločný s firmou Phoenix Contact, ukázal, ako možno proces návrhu a výroby priemyselných zariadení úplne automatizovať a digitalizovať. Sesterská firma Eplan mala zase stánok v hale 6. Ako európsky líder v návrhovom softvéri tam prezentovala hlavne nadchádzajúcu novú verziu programu Eplan 2.8.