Rýchlosť je žiadaná. Kvôli priemyselnej transformácii musia podniky vybudovať svoje IT štruktúry rýchlejšie ako doteraz. Predpokladom sú systémy skríň, teda rackov, ktoré sú flexibilné a stavebnicovo variabilné. Odpoveďou na tieto požiadavky je nový systém IT rozvádzačových skríň od ich najväčšieho svetového výrobcu – firmy Rittal. Je to systém rackov VX-IT, ktorý je súčasne základom vyššieho systému RiMatrix NG (New Generation). Vyznačuje sa veľkou variabilitou typov dverí, rozmerov aj ostatných plochých dielov a vnútornej výstavby. Všetky varianty vybraté pomocou konfigurátora na internete boli odskúšané a majú platný medzinárodný certifikát podľa UL 2416, IEC 60950 a IEC 62368. Tým nie je potrebná dodatočná certifikácia celého systému. To prináša maximálnu voľnosť a bezpečnosť pri návrhu nových infraštruktúrnych riešení. Práve týmto IT manažéri šetria drahocenný čas. Online konfigurátor vedie používateľa krok za krokom pri výbere komponentov a hneď vykonáva overenie platnosti riešenia.

Veľmi dôležitou vecou je aj kompatibilita s doterajšími systémami, a to s RiMatrix, ale aj ostatnými systémami vybudovanými z produktov Rittal. Takto možno meniť komponenty v existujúcich serverovniach, aj dopĺňať existujúce komplety o nové rozvádzače a chladiace a monitorovacie komponenty.

Voľba druhu dverí závisí od spôsobu chladenia, priestorových možností v serverovni, ako aj od požadovaného stupňa krytia riešenia. Nové 180-stupňové pánty umožňujú maximálny stupeň otvorenia aj pri zaradených skriniach s najrozmernejším bezpečným riešením uzamykania s vmontovanou polvložkou. Pre všetky možnosti riešenia chladenia sú k dispozícii vhodné dvere – či ide o intenzívne interné chladenie, uličkové alebo celopriestorové. K dispozícii je aj nové riešenie núdzového otvorenia dverí – v prípade výpadku chladenia alebo na zabezpečenie hasenia vnútra skrine z aktívneho hasiaceho systému miestnosti. Priehľadné dvere so zodpovedajúcimi vlastnosťami umožňujú optimálny prehľad o zariadeniach vnútri skrine pri intenzívnom uzavretom systéme chladenia.

Voľba typu strechy zase závisí od plánovaného typu vedenia káblov a od požadovaného stupňa krytia. Napríklad plná strecha sa hodí na dosiahnutie plného krytia IP55, napríklad na umiestnenie rozvádzača do výroby. Ak treba viesť káble aj cez strechu, možno zvoliť typ s kefovými lištami na boku v celej hĺbke skrine, alebo s jednou kefovou lištou vzadu po celej šírke skrine, alebo s kefovými vstupmi káblov v rohoch skrine.

Flexibilná je výstavba montážnych rámov. Tu sú dve možnosti: štandardné rámy s únosnosťou 15 000 N, resp. 12 000 N podľa UL 2416, alebo dynamické rámy s únosnosťou 18 000 N, resp. 15 000 N podľa UL 2416. Táto pevnosť bola preukázaná v laboratóriách firmy Rittal aj pri externej certifikácii v Underwriters Laboratories (UL). V závislosti od rozmerov skrine sa montážne rámy upevňujú rôzne. Pri type so šírkou 600 mm sa rámy montujú priamo na rám skrine, v prípade šírky 800 mm sa to robí pomocou hĺbkových líšt alebo priečnych traverz. Tak sa dá ľahko realizovať okrem štandardného 19“ rázvoru aj menej štandardný, napríklad 21“, 23“ alebo 24“, ako aj asymetrické usporiadanie. Variant s priečnymi traverzami sa používa pri hĺbke skrine do 800 mm a je optimálnym riešením pre sieťové rozvádzače, lebo umožňuje rýchle a jednoduché vedenie káblov po celej šírke skrine. Pri asymetrickom usporiadaní možno ostávajúci priestor v šírke využiť napríklad na optimálne vedenie množstva káblov alebo na umiestnenie chladiacej jednotky LCU (Liquid Cooling Unit).

Igor Bartošek