Napájacie zdroje na DIN lištu značky Aimtec sú navrhnuté tak, aby poskytovali stabilný a spoľahlivý zdroj napájania pre zariadenia a systémy pracujúce dokonca aj v náročných priemyselných podmienkach. V tomto článku uvedieme prehľad napájacích zdrojov na DIN lištu a ich vlastnosti a výhody. Podrobnejšie technické informácie nájdete v našom katalógu (odkaz nižšie) a v nami publikovanom článku na túto tému.

Napájacie zdroje na DIN lištu

Napájací zdroj na DIN lištu je zariadenie určené na montáž na štandardnú DIN lištu, t. j. kovovú lištu umožňujúcu montáž priemyselnej riadiacej aparatúry vnútri skríň alebo puzdier. Modely napájacích zdrojov na DIN lištu dostupné na trhu podporujú rôzne vstupné a výstupné napätia, jednosmerné aj striedavé, až do niekoľkých stoviek voltov.

Rozsah vstupného napätia

Napájacie zdroje na DIN lištu pracujú s rôznym vstupným napätím, napríklad 110 V AC, 220 V AC alebo 24 V DC. Rozsah vstupného napätia podporovaný napájacím zdrojom môže byť veľmi široký, čo sa následne premieta do širokej škály možných aplikácií zariadení.

Rozsah výstupného napätia

Napájacie zdroje na lištu DIN poskytujú aj rôzne výstupné napätia, ako napríklad 5 V DC, 12 V DC, 24 V DC alebo 48 V DC. Vďaka tomu sú stabilným a spoľahlivým zdrojom energie pre rôzne zariadenia a systémy, dokonca aj tie, ktoré sa používajú v náročných priemyselných podmienkach.

Ochrana proti preťaženiu

Zdroje na DIN lištu sú vybavené ochranou proti preťaženiu, ktorá zariadenie chráni pred poškodením vplyvom prúdu s príliš vysokou intenzitou.

Ochrana proti skratu

V konštrukcii napájacieho zdroja na DIN lištu je zahrnutá aj ochrana proti skratu, vďaka ktorej je zdroj chránený pred poškodením v dôsledku skratu.

Prepäťová ochrana

Zdroje na DIN lištu majú zabudovanú prepäťovú ochranu, ktorá chráni jednotku pred negatívnymi účinkami príliš vysokého napätia.

Séria AMED-NZ, čiže séria AC/DC meničov na DIN lištu vyrábaná spoločnosťou Aimtec, bola navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky zariadení používaných v priemyselnej, poľnohospodárskej a stavebnej automatizácii. Zariadenia tejto série sa vyznačujú odolnosťou, účinnosťou a hodnotou MTBF (z ang. Mean Time Between Failures) až 300 000 hodín, čo zaručuje bezproblémovú prevádzku. Medzi ich výhody patrí aj vysoká účinnosť, až 91 %, čo umožňuje znížiť energetické straty na absolútne minimum.

Séria meničov AMED-NZ 12 W až 120 W ponúka univerzálny rozsah vstupného napätia 90 až 264 V AC a dostupné výstupné napätia 5, 12, 15, 24 a 48 V. Na ochranu cieľových zariadení sú meniče na ich výstupoch vybavené ochranou proti skratu, ako aj nadprúdovou a prepäťovou ochranou. Niektoré modely sú vybavené aj tepelnou ochranou, ktorá tak poskytuje dodatočnú úroveň ochrany.

Systém kontroly podmienok prostredia v poľnohospodárskom podniku (príklad použitia)

Systém kontroly podmienok prostredia v poľnohospodárskom podniku monitoruje a udržiava teplotu a vlhkosť v rámci nastavených hodnôt. Hlavná riadiaca jednotka zhromažďuje údaje z rôznych senzorov a iniciuje príslušné činnosti zamerané na zabezpečenie optimálnych podmienok. Komunikačný modul 485 umožňuje vzdialené monitorovanie a v prípade potreby selektívne ovládanie. Produkty série AMED-NZ fungujú ako hlavný zdroj energie a priamo napájajú stýkače. Spínané stabilizátory Aimtec poskytujú napätie 5 V pre riadiace obvody, zatiaľ čo izolovaný menič 5 V/5 V zaručuje napájanie izolovaného komunikačného rozhrania. V závislosti od veľkosti poľnohospodárskeho podniku možno systém prispôsobiť zariadeniam AMED-NZ s rôznym výkonom, čo zaručuje jeho škálovateľnosť a maximálnu všestrannosť.

Systém elektronického výberu poplatkov (príklad použitia)

Napájací zdroj Aimtec na DIN lištu možno použiť aj ako hlavný AC/DC zdroj elektronického systému pri výbere poplatkov. Je schopný konvertovať vstupné striedavé napätie na napätie 24 V DC, ktoré možno následne znížiť na hodnotu 9 V a 5 V DC, nevyhnutnú na napájanie vysokorýchlostného operačného zosilňovača a hlavnej riadiacej jednotky. Komunikačný modul 485 umožňuje vzdialené monitorovanie a v prípade potreby selektívneho ovládania. Menič DC/DC 5 V/5 V s výkonom 1 W ponúkaný firmou Aimtec poskytuje izolované napájanie zvyšujúce spoľahlivosť a presnosť komunikačného modulu.

Zhrnutie vlastností série AMED-NZ:

  • univerzálny rozsah vstupného napätia: 85 – 264 V AC, 120 – 370 V DC alebo 90 – 264 V AC, 127 – 373 V DC;
  • vysoké izolačné napätie 4 000 V AC;
  • na výstupe ochrana proti skratu, preťaženiu a prepätiu;
  • zariadenia s výkonom 75 a 120 W vybavené tepelnou ochranou;
  • maximálna prevádzková teplota 70 °C v prípade zariadení s výkonom 30, 60, 75 a 100 W, respektíve 60 °C v prípade modelov s výkonom 120 W;
  • nízka hladina zvlnenia a šumov: maximálne 240 mV (medzivrcholová hodnota) v modeloch s výkonom 30, 60 a 100 W; maximálne 150 mV (medzivrcholová hodnota) v modeloch s výkonom 75 W a 120 W;
  • rozmery v súlade s normou DIN 43880 v prípade modelov s výkonom 30, 60 a 100 W;
  • v modeloch s výkonom 75 a 120 W bola použitá štíhla konštrukcia so šírkou 30/35 mm.

Text spracovala spoločnosť Transfer Multisort Elektronik, Sp. z o. o.