FlexWeldLaser – zváranie

Dopyt po laserovom zváraní sa v posledných rokoch výrazne zvýšil. A jeho krivka bude mať rastúcu tendenciu aj naďalej. Stoja za tým materiály, ktoré sa začali dnes využívať hlavne v automobilovom priemysle. V procese zvárania vyžadujú zmenu, prechod z tradičných spôsobov na laserové.

Laserové zváranie je univerzálny spôsob spájania rôznych typov materiálov. Jednoduchým nastavením parametrov dokáže vytvoriť veľkú hĺbku prievaru a dosiahnuť vysokú zváraciu rýchlosť. Navyše minimálne tepelne ovplyvňuje zváraný materiál, čo je jeho hlavnou (pridanou) vlastnosťou. Riadiaci systém robota umožňuje jednoduché a flexibilné nastavovanie zváracieho procesu.

Spoločnosť ABB vytvorila celý rad knižníc a riadiacich rutín laserových jednotiek a dátových typov, vďaka čomu programátor jednoduchým spôsobom parametrizuje proces. Jednoduchosť ovládania podčiarkuje aj komunikačný interfejs na priame ovládanie laserovej hlavy, prípadne skenovacej laserovej hlavy. Dnes dokážeme celé aplikácie pripraviť z pohodlia kancelárie. Je samozrejmosťou, že softvérový balík RobotStudio® obsahuje balík tzv. Remote Laser Welding add-In. Tento doplnok v Robot Studio umožňuje importovať programy skenovacej hlavy a využívať aj ďalší nástroj, signal analyzer na sledovanie celého procesu. To znamená, že celú aplikáciu vrátane parametrizácie laserovej jednotky sme schopní pripraviť v offline svete. Takto pripravený projekt už iba preklopíme do skutočného pracoviska a výrazne tak skrátime proces implementácie.

FlexCutLaser – rezanie

Tak ako pri zváraní, aj pri delení materiálov prišlo k významnému pokroku. Roboty dávajú deleniu materiálov úplne nový rozmer. Už to nie je len o rezaní plechov, ale aj o rôznych materiáloch a najmä rôznych 3D krivkách. Laserové rezanie našlo svoje využitie v plastárskom priemysle na oddeľovanie vtokov, vyrezávanie rôznych tvarov napr. do stropníc áut, pri rezaní oceľových rúr, keramických a iných materiálov.

Robot Studio má tiež všetky doplnky na rezanie materiálov, ako sú Cutting Power Pack. Súčasťou tohto balíka sú preddefinované inštrukcie na rezanie otvorov, drážok a CAD tvarov. Sú tu tiež parametre na kompenzáciu mechanických vplyvov na rezanie, čím dokážeme zabezpečiť optimálny výkon pri každom tvare. Výhodou je aj použitie učiacej sa metódy, ktorá zaznamenáva dráhu robota a na záver ju porovnáva s požadovaným tvarom. Na základe vyhodnotených rozdielov sa generujú opravné trajektórie, ktoré zdokonaľujú finálny proces.

Som presvedčený, že aplikácie ABB pomôžu zefektívniť výrobný proces a prispejú tak k zlepšeniu výrobných závodov. O zváracích, rezacích, paletizačných a rôznych ďalších aplikáciách sa potenciálny záujemca môže porozprávať s našimi odborníkmi v robotickom centre spoločnosti v Bratislave.

Tomáš Magula