NETA-21 poskytuje prostredníctvom siete ethernet vzdialený prístup k širokej škále AC a DC meničov spoločnosti ABB. Komunikácia s používateľom sa uskutočňuje pomocou prehľadného tzv. web-based informačného panelu, ktorý je prístupný z akéhokoľvek zariadenia s ľubovoľným webovým prehliadačom. Inštalovať akýkoľvek ďalší ovládač či softvér nie je nutné. Prostredníctvom webového rozhrania možno sledovať všetky údaje o pripojených zariadeniach, napr. otáčky, moment, prúd či aktuálnu spotrebu. V administrátorskom režime sa dajú tiež upravovať všetky parametre pripojených meničov. Nechýbajú ani funkcie datalogera s rôznymi možnosťami konfigurácie. Dôležité údaje sa v prípade poruchy meniča ukladajú automaticky, čo umožňuje jednoduchšiu diagnostiku a identifikáciu problému či odosielanie informácií o stave zariadení na definovanú e-mailovú adresu.

K NETA-21 sa môže naraz pripojiť niekoľko zariadení prostredníctvom rôznych komunikačných protokolov. DDCS s prídavným zariadením RETA-21, PanelBus, ethernet s adaptérmi FENA11, 21, Modbus/RTU cez RS485, z čoho vyplývajú široké možnosti použitia meničov produkcie ABB a produktových radov (ACS x 80, ACS800, ACS600, ACS550, ACS355, DCS800). Počet pripojiteľných zariadení je 10 pre DDCS a 32 pre ostatné uvedené možnosti na jeden NETA-21. K dispozícii je tiež protokol ModbusTCP na prístup k parametrom všetkých pripojených zariadení.

Používateľské webové prostredie NETA-21 umožňuje vytvárať multipoužívateľské účty s definovateľným rozsahom oprávnení. K dispozícii je HTTP, prípadne HTTPS prístup k serveru, zariadenie podporuje aj protokol FTP na prístup k dátam na SD pamäťovej karte. Prístup prostredníctvom siete ethernet je možný priamo pripojením PC k portu ETH1 s automatickým DHCP. Prostredníctvom portu ETH2 sa môže NETA-21 pripojiť k lokálnej alebo globálnej sieti. K dispozícii je aj pripojenie do siete internet prostredníctvom USB-3G modemov rôznych typov a výrobcov.

NETA-21 je len diagnostický a monitorovací nástroj. Z bezpečnostných dôvodov neumožňuje ovládať operácie ako ŠTART/STOP meniča.

Zhrnutie základných možností NETA-21:

 • on-line vzdialený monitoring,
 • dataloger,
 • záznam histórie porúch,
 • e-mailové notifikácie,
 • úprava a kontrola parametrov,
 • podpora USB 3G modemov,
 • multipoužívateľské rozhranie,
 • synchronizácia času cez NTP

Podporované meniče a protokoly:

 • ethernet, FENA11/21 (ACS x 80, 32 zariadení),
 • Panel bus (ACS x 80, 32 zariadení),
 • DDCS cez RETA-21 (ACS800, ACS600, DCS800, 10 zariadení),
 • Modbus/RTU cez RS485 (ACS550, 32 zariadení),
 • ModbusTCP protokol.