Základným typom elektromerov je typ C určený pre aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje presné meranie energie, kde je obmedzený priestor a kde sa nevyžadujú komfortné funkcie. Elektromery typu C sú kompaktné – jednofázové vo veľkosti jedného modulu, trojfázový zaberie iba tri moduly. Určené sú hlavne na podružné meranie spotreby nájomníkov v nájomných budovách a meranie objektov. Tieto priame elektromery do 40 A na meranie činnej energie, prúdu, napätia a účinníka sa vyznačujú nízkou vlastnou spotrebou a širokým teplotným rozsahom. Majú výstup, ktorý sa dá nastaviť ako impulzný alebo na funkciu alarmu.

Prostredným radom je typ B, ktorý má hlavné využitie napríklad v komerčných budovách a v meraní objektov. Maximálny prúd priamych elektromerov je 65 A, v trojfázovom variante sú aj verzie s nepriamym meraním prúdu. Dodáva sa v stupňoch funkčnosti Steel, Bronze a Silver. Bohaté funkčné aj komunikačné možnosti zahŕňajú napríklad import a export merania energie, až štyri tarify, zabudovaný M-Bus a RS-485 pre Modbus RTU a EQ bus. Je schválený a overený podľa európskej smernice MID pre meracie prístroje a môže sa použiť aj na fakturačné meranie.

Najvyšším typovým radom je typ A určený pre aplikácie v priemysle, komerčných budovách, na meranie objektov a aj ako fakturačné meradlo. Dostupný je vo variantoch na nepriame aj priame meranie do 80 A. V závislosti od stupňa funkčnosti poskytuje širokú škálu funkcií vrátane merania harmonických a celkového harmonického skreslenia, riadenia taríf vstupmi, komunikáciou alebo vnútornými hodinami, záznamov stavov v sieti, zdokonalených hodinových funkcií, registrov predošlých hodnôt, maximálnej a minimálnej potreby, profilu spotreby.

Rozšíriť komunikačné možnosti elektromerov na smerovanie a prevod protokolov medzi systémovou a elektromerovou sieťou alebo sieťou KNX možno prostredníctvom komunikačných adaptérov. Nová rodina elektromerov ABB pokrýva širokú škálu potrieb merania energie a komunikácie, umožňuje efektívne riadenie spotreby, spravodlivé rozúčtovanie a sledovanie potreby údržby strojov. Prispieva tým k znižovaniu spotreby energie, úsporám aj predchádzaniu výpadkom vo výrobe.

Tabuľka jednotlivých typov elektromerov

Na zjednodušenie orientácie v celej rodine nastupujúcich elektromerov ABB uvádzame tabuľku jednotlivých typov elektromerov a stupňov funkčnosti. Uvádzame hlavné funkcie jednotlivých stupňov.

www.abb.sk