Firma ABB uviedla na trh novú generáciu motorov založenú na úspešnom rade vysokovýkonných motorov HXR. Nový rad pod značkou NXR sa vyznačuje vylepšeným vnútorným aj vonkajším chladením, špičkovou technológiou výroby vinutia, prepracovaným dizajnom statora a bezkonkurenčnou úrovňou modularity. Nové motory NXR sú výsledkom dlhodobého výskumu a vývoja, počas ktorého sa optimalizovalo viacero parametrov do takej miery, že sa motory stali novou špičkou v priemysle. Nielenže dokážu vyprodukovať viac výkonu na jednotku hmotnosti, ale zároveň sú flexibilnejšie a menej náročné na údržbu.

Inováciou, ktorá sa najviac podieľa na zvýšenej účinnosti motora NXR, je chladiaci systém. ABB si dalo patentovať vnútorný chladiaci okruh, ktorý zvyšuje cirkuláciu vzduchu cez motor a usmerňuje ho cez kanály v rotore a statore pomocou ventilátora. Ložiskové štíty motora sú optimalizované na pevnosť a hmotnosť s tým, že svojou konštrukciou prispievajú k celkovému chladiacemu výkonu. Vonkajší chladiaci okruh bol posilnený vyšším počtom rebier. Rebrá sú navyše predĺžené a ich rozstup a uhol optimalizované na maximálny chladiaci účinok. Všetky možné prekážky v prúdení vzduchu boli odstránené. Káblový žľab zabezpečuje, že kabeláž prídavných zariadení zbytočne nebráni prúdeniu vzduchu, montážne body sú umiestnené tak, že montážou prídavných zariadení sa neovplyvní tok vzduchu okolo chladiacich rebier.

Nové, výkonnejšie motory sú dlhšie ako ich predchodcovia. Pre vyššiu pevnosť je rozhodujúci optimálny mechanický dizajn. Konečný návrh je optimalizovaný z hľadiska potlačenia všetkých výrazných príčin vzniku elektrických alebo mechanických rezonancií. Zvýšená pevnosť znižuje možnosť vzniku rezonancií. Motor NXR je vhodný pre veľké množstvo rôznych typov základov.

Takisto bol optimalizovaný návrh cievky vinutia. Tým, že sa vinutie stalo kompaktnejším, zvýšil sa výstupný výkon. Jedna z najviditeľnejších inovácií je možnosť umiestnenia hlavnej svorkovnice na ľubovoľnú stranu a na ľubovoľný koniec motora. Pri osovej výške 400 môže byť dokonca aj v strede motora. Montáž pomocnej svorkovnice je rovnako flexibilná – môže byť upevnená na hociktorej strane a v hociktorej polohe pozdĺž motora. Takže zmena továrenského rozloženia je jednoduchá a možná priamo u zákazníka.

Už v základnom návrhu motora sa počíta s montážou množstva voliteľného príslušenstva. Napríklad ložiskové štíty sú predpripravené na montáž snímačov či zberača prebytočného maziva. To umožňuje rýchlu modifikáciu konfigurácie motora podľa požiadaviek zákazníka.

Zlepšené chladenie zabezpečuje motoru predĺženú životnosť a zároveň zníženie údržbových zásahov – znížená teplota ložísk znamená predĺženie mazacích intervalov. Všetky tieto zlepšenia zvyšujú spoľahlivosť a znižujú prevádzkové náklady. Inovácie zavedené v motoroch NXR znamenajú, že často môžu zabezpečiť rovnaký výkon ako iné motory v osovej výške o rád vyššej. V krajnom prípade to môže znamenať až o 40 % nižšiu hmotnosť. Na trh prídu ako prvé motory s osovými výškami 355 a 400.

www.abb.sk