Nová služba EPLAN Marketplace je už v prevádzke a spoločnostiam po celom svete umožňuje rýchly prístup k poskytovateľom služieb v oblastiach, ktoré EPLAN pokrýva. Na tejto platforme, ktorá je prístupná prostredníctvom webových stránok spoločnosti EPLAN, môžu ľudia vyhľadávať dodávateľov, ktorí poskytujú služby súvisiace s riešeniami a službami systému EPLAN.

   

„Chceme, aby všetci naši zákazníci na celom svete boli úspešní.“

Marco Litto,
senior viceprezident pre stratégiu a korporátny program spoločnosti EPLAN

Neplytvajte časom pri hľadaní – využite ho na nájdenie

Pre iniciátorov služieb z firmy EPLAN je cieľ jasný: „Chceme, aby všetci naši zákazníci na celom svete boli úspešní,“ hovorí Marco Litto, senior viceprezident pre stratégiu a korporátny program spoločnosti EPLAN. Každodenné podnikanie ukazuje, že projektový biznis často brzdia vlastné prekážky spojené s prípravou a integráciou dát, čo niekedy spoločnosti nedokážu vyriešiť samy. Často tiež potrebujú ako podporu ľudské zdroje. Ponúka sa otázka: ktorý dodávateľ v oblasti softvéru CAE, konkrétne v prostredí EPLAN, sa môže danej úlohy zodpovedne a úspešne zhostiť? Potom sa začína náročné hľadanie, najmä v tých krajinách, kde je pokrytie odbornými firmami so skúsenosťami s produktmi EPLAN menšie. Až doteraz to bolo oddelenie predaja spoločnosti EPLAN, ktoré pomáhalo vytvárať kontakty medzi jednotlivými spoločnosťami. Služba Marketplace teraz toto hľadanie zjednodušuje.

Rýchly prístup k medzinárodným dodávateľom

Služba EPLAN Marketplace je rozdelená do troch sektorov. Sektor inžinierske služby zahŕňa služby, ako je vytváranie schém, návrh hardvéru alebo nastavovanie prístrojových dát. Firmy tu môžu nájsť napríklad aj spôsoby, ktoré im pomôžu zvládnuť problematické miesta v projekte. Sektor služby modulárnej výroby zahŕňa služby návrhu rozvádzačov a ovládacích panelov, montáž káblov a vytváranie káblových zväzkov. Sektor všeobecné konzultácie zahŕňa poskytovateľov služieb, ktorí radia spoločným zákazníkom v oblasti ERP, PLM alebo vývoja softvéru (PLC, vizualizácia atď.). Vyhľadávaním podľa používaného softvéru, typu služieb alebo oblasti špecifickej pre danú krajinu môžu používatelia filtrovať, ktorí dodávatelia služieb sú vhodní pre jednotlivé úlohy. Priamo z platformy možno vybrané firmy tiež kontaktovať.

Najvyšším kritériom je overená kvalita

Ako to funguje? Poskytovatelia služieb sa môžu prostredníctvom webovej stránky zaregistrovať zadarmo. Aby sa mohla firma zúčastniť v EPLAN Marketplace, musí mať osvedčenie kvalifikácie, napríklad musí mať zamestnanca, ktorý prešiel školením a stal sa certifikovaným inžinierom EPLAN, a tiež hodnotenie aspoň od jedného referenčného klienta. Vedúci pracovníci firmy EPLAN potom overia dodávateľa a jeho kvalifikáciu a po úspešnej kontrole je spoločnosť uvedená na EPLAN Marketplace.

Uvedenie v zozname aj použitie vyhľadávača sú zadarmo. Na odoslanie otázky a dopytu poskytovateľovi služieb môžu používatelia použiť kontaktný formulár – zmluva o poskytnutí služieb je potom uzavretá mimo Marketplace a mimo nej prebieha aj fakturácia. V platforme možno zanechať spätnú väzbu, ktorá pomôže ostatným záujemcom pri budúcom výbere poskytovateľa služieb.

V EPLAN Marketplace je už registrovaných 60 malých a stredných podnikov a poskytovateľ riešení EPLAN plánuje ponuku ešte rozšíriť. Spoločnosti z celého sveta so zodpovedajúcimi odbornými znalosťami v inžinierskom prostredí sú vyzývané, aby sa zaregistrovali na EPLAN Marketplace.

Získajte viac informácií o novej službe.