Toto leto bola uvedená na trh najnovšia verzia webového portálu EPLAN Data Portal, ktorá poskytuje používateľom údaje komponentov a zariadení potrebných na konštrukčné práce. Najnovšie je portál integrovaný do cloudového prostredia EPLAN ePulse. Konštruktéri elektrických a fluidných systémov si môžu vyberať údaje zariadení, ktoré potrebujú na svoju prácu, a prenášať ich priamo do svojich projektov EPLAN. Tým sa obmedzuje množstvo neproduktívnej konštrukčnej práce a zaistia sa štandardizované údaje pre dokumentáciu. Úplne nové používateľské rozhranie s intuitívnym vyhľadávaním a funkciou inteligentného pomocníka zjednodušuje použitie portálu, urýchľuje prácu a robí ju pohodlnejšou.

Najnovšie je webová aplikácia EPLAN Data Portal dostupná exkluzívne v cloudovom prostredí EPLAN ePulse. K novej aplikácii majú prístup všetci používatelia, ktorí používajú aktuálnu verziu platformy EPLAN 2.9. Po zaregistrovaní alebo prihlásení na www.epulse.com sa automaticky zobrazí prístup do nového EPLAN Data Portal a môžete okamžite začať využívať prednosti priameho online prístupu k vysoko kvalitným údajom zariadení z nepretržite rastúcej skupiny renomovaných výrobcov komponentov. Timm Hauschke, riaditeľ pre Cloud Business Master Data, hovorí: „Priame presunutie ponúkaných komponentov do dokumentácie EPLAN znamená pre našich zákazníkov zrýchlenie konštrukčnej práce a zvýšenie kvality ich dokumentácie.“ Všetky riešenia vychádzajúce z platformy EPLAN majú prístup ku cloudovým službám.

„Priame presunutie ponúkaných komponentov do dokumentácie EPLAN znamená pre našich zákazníkov zrýchlenie konštrukčnej práce a zvýšenie kvality ich dokumentácie.“
Timm Hauschke, riaditeľ pre Cloud Business Master Data

Ešte rýchlejšie k cieľu

EPLAN s novým používateľským rozhraním ešte viac uľahčuje použitie a navigáciu v kompletnom sortimente uložených údajov zariadení. Intuitívna funkcia vyhľadávania ponúka rýchlu a praktickú podporu. Integrovaná je tiež funkcia automatického dopĺňania, napríklad pre skupiny produktov, komponentov alebo výrobcov – vzhľad je podobný ako pri bežných webových prehliadačoch. Tým sa ušetrí ešte viac času pri konštruovaní a rýchlejšie získate požadované informácie. Ďalšou praktickou výhodou je, že do databázy sú už integrované niektoré výpočtové programy ako Rittal Therm alebo konfigurátory, napr. od Schneider Electric. Ešte viac sa tak zjednoduší výber správneho zariadenia. Používatelia môžu cielenejšie vyhľadávať, čo potrebujú, a len niekoľkými kliknutiami zistiť užitočné vlastnosti, príslušenstvo alebo alternatívy.

Aktuálne údaje v cloude

Integrácia EPLAN Data Portal do EPLAN ePulse ponúka množstvo výhod už od samého začiatku: aktualizácie môžu byť importované kedykoľvek, či už v samotnej aplikácii, alebo v sortimente viac ako troch stoviek výrobcov komponentov, ktorí už ponúkajú na priame stiahnutie údaje okolo jedného milióna zariadení. Prostredníctvom integrovaných konfigurátorov možno vytvoriť ďalších viac ako 1,5 milióna variantov. Ďalší praktický prínos pre používateľov je v tom, že softvér v prostredí cloudu je vždy aktualizovaný.

Štandardy zaisťujú väčšiu hĺbku údajov

Na vytváranie efektívnych procesov sú štandardizované údaje komponentov nenahraditeľné. Ak majú byť rozvádzače konštruované v 3D, dĺžka vodičov automaticky počítaná alebo montážne dosky strojovo obrábané, sú štandardizované údaje nevyhnutné. T. Huschke vysvetľuje: „EPLAN Data Standard dopĺňa osvedčené klasifikačné štandardy údajov zariadení, napr. eCl@ss Advanced, a umožňuje využívať ich v praxi. To zaisťuje konzistentné údaje vo všetkých inžinierskych a výrobných procesoch – smerom k plne integrovanému hodnotovému reťazcu.“ Používatelia oceňujú výraznú úsporu času, ktorá sa prejavuje od začiatočnej fázy návrhu projektu až po uvedenie do prevádzky. Zariadenia prezentované v rôznych schémach systémov sú v podstate vždy založené na jednotnom zdroji údajov ako jedinom spoľahlivom zdroji.

Čo je EPLAN Data Portal

EPLAN Data Portal je portál na výmenu súborov medzi výrobcami komponentov a konštruktérmi elektrických a fluidných zariadení, ktorým poskytuje na stiahnutie kmeňové dáta. Okrem alfanumerických údajových komponentov sú do nich zahrnuté schematické makrá, informácie o prístrojoch v rôznych jazykoch, náhľady obrázkov, dokumentácia a ďalšie dodatočné informácie.

Viac nájdete na: www.epulse.com