Nová verzia EPLAN Platforma 2023 zjednodušuje a urýchľuje prácu na projektoch pomocou novej cloudovej aplikácie na správu zariadení a podpory viacerých štandardov pre makrá schém. To znamená, že používatelia môžu vďaka zjednodušenému systému správy údajov zariadenia získať výsledky rýchlejšie – najmä pri práci na medzinárodných projektoch – a zároveň zvýšiť celkovú kvalitu projektu. Nové 3D grafické jadro, optimalizovaný editor na spracovanie káblov a nové funkcie centra vkladania prinášajú do inžinierskej práce transparentnosť a urýchlenie.

Nová verzia EPLAN Platforma 2023 kombinuje veľa nových funkcií, ktoré uľahčujú používanie a prinášajú používateľom výhodu časových úspor a zvýšenie výkonu. „Spolu s mnohými možnosťami spolupráce v inžinierskej práci vyniká obzvlášť novou podporou viacerých štandardov pre makrá schém. Nová verzia EPLAN Platforma 2023 odstraňuje nutnosť vyrovnať sa so správou údajov zariadenia, ktorá bola predtým pre používateľov pomerne časovo náročná – najmä v medzinárodných projektoch,“ konštatuje viceprezident firmy EPLAN pre Software Portfolio Thomas Weichsel.

Vyhovujúce rôznym štandardom – zariadenia s až dvadsiatimi makrami schém

Štandardy typické pre jednotlivé spoločnosti, smernice, rôzne špecifikácie rozmerov a normy na svetovom trhu, napríklad NFPA alebo IEC, vyžadujú rôzne spôsoby prezentácie prístrojov v schémach. Predtým bolo možné uložiť pre každý prístroj iba jedno makro. S novým systémom správy údajov teraz možno priradiť každému prístroju až dvadsať rôznych makier schém. Výhodou pre používateľov je, že softvér po výbere príslušného štandardu automaticky priradí správne makro, ktoré možno do schém ľahko preniesť pretiahnutím. Tým sa zjednodušuje spôsob práce, získa sa lepší prehľad o projekte a znižuje sa potrebná administratíva.

Prospech z toho však majú aj výrobcovia komponentov, ktorí poskytujú svoje údaje pre EPLAN Data Portal, napríklad podľa štandardu EPLAN Data Standard. „V budúcnosti môže byť napríklad pohon v EPLAN Data Portal uložený a udržiavaný ako jeden súbor údajov s rôznymi makrami – to výrazne znižuje veľké úsilie, ktoré inak musia výrobcovia venovať poskytovaniu a údržbe svojich údajov,“ vysvetľuje T. Weichsel.

EPLAN eStock: správa prístrojov v cloude

EPLAN eStock, nový systém správy údajov vo verzii EPLAN Platforma 2023, umožňuje udržovať údaje prístrojov v cloudovom prostredí EPLAN. To ešte viac uľahčuje spoluprácu a skracuje čas koordinácie a prerušenia prác. Prístup k EPLAN eStock nezávisí od miesta, kde sa používateľ nachádza; účastníci projektu môžu ľahko a bezpečne pristupovať k údajom v cloude bez ohľadu na to, či pracujú z domu alebo sú v ktoromkoľvek závode spoločnosti po celom svete, alebo či chcú údaje zdieľať so svojimi obchodnými partnermi. Spoločnosti tým šetria čas, nehovoriac o nákladoch na zriadenie a údržbu vlastnej infraštruktúry IT.

3D grafický engine pre lepší výkon

Stroje a výrobné systémy sú stále viac automatizované a neoddeliteľnou súčasťou riadiacich systémov a procesov návrhu rozvádzačov sa stáva digitálne dvojča. To je však čoraz zložitejšie a zvyšujú sa aj požiadavky na 3D štruktúrovanie návrhu rozvádzačov s riadiacou technikou. Množstvo údajov a informácií, ktoré treba spravovať, exponenciálne rastie. Používatelia predtým potrebovali veľa trpezlivosti, najmä na vykreslenie veľkých 3D modelov. S novým grafickým jadrom Engine Direct3D firma EPLAN výrazne zrýchlila procesy projektovania. 3D vykresľovanie je teraz podstatne rýchlejšie a akcie, ako sú priblíženie alebo otáčanie 3D modelu, sú teraz oveľa plynulejšie a jednoduchšie.

Editor na optimalizovanie káblových trás

Verzia EPLAN Platforma 2023 tiež zjednodušuje plánovanie trás káblov medzi rozvádzačmi s riadiacimi systémami, ktoré sú decentralizovane distribuované v celom výrobnom závode. Napríklad nový editor káblov uľahčuje správu a vizualizáciu káblových trás v platforme EPLAN – bez ohľadu na počet žíl. V jedinom dialógovom okne sú graficky zobrazené označenia káblov, typové čísla, zdroj a cieľ kábla, tienenie a spôsob zakončenia. Nový editor káblov tak poslúži aj ako základ pre káblové zväzky virtuálnych strojov a jednoduché určenie dĺžky káblov v EPLAN Harness proD. Informácie o kábloch sú teraz viditeľné na prvý pohľad – od zdroja k cieľu.

Centrum vkladania: väčší prehľad o projekte

Symboly, makrá a prístroje teraz možno zobraziť cielenejšie vo forme tabuľky v dialógovom okne. Umožňuje to rozšírená funkcia vkladania vo verzii EPLAN Platforma 2023, ktorá tak poskytuje lepší prehľad o projekte. Používatelia tiež môžu intuitívne vyhľadávať prístroje, a to aj v externých alebo prepojených dokumentoch. Aký prúd je potrebný pre jednotlivé súčasti? Po kliknutí do tabuľky sa priamo zobrazia logické informácie. Nová funkcia tagovania tiež uľahčuje navigáciu: logické cesty výberu a lepšie štruktúry projektu urýchľujú hľadanie aj projektovanie všeobecne. Nové rozhranie programu Microsoft Excel zjednodušuje používateľom prácu tým, že na výstup údajov v tomto formáte už nemusia mať samotný Excel nainštalovaný, čo celkovo zvyšuje efektivitu výstupu zoznamov a tabuliek.