Nie je to tak dávno, čo firma Euchner priniesla na trh rad bezpečnostných spínačov CES C07 s unikátne kódovanými transpondérmi RFID. Ide o úplne novú elektroniku aj dizajn spínača, ktorý má nové vylepšené funkcie. Už dávnejšie vývojové centrum firmy Euchner dostávalo otázku, ako zabezpečiť miesta, kde treba monitorovať viaceré bezpečné polohy tak, aby boli splnené najvyššie požiadavky noriem. Otázkou bolo hlavne zabezpečenie jedinečnosti aktuátora pri kontrole viacerých bezpečných polôh, ako to vyžaduje norma STN ISO EN 14119. Novým radom spínačov CES C07 s novými možnosťami vzniklo riešenie, keď možno k špeciálnemu typu spínača CES-I-BR-S-C07 zakúpiť súbor dvoch alebo troch aktuátorov, pričom bude vedieť reagovať len na aktuátory v rámci jedného súboru. Týmto je zabezpečené, že nebude možné prísť s iným aktuátorom a jednoducho oklamať spínač, a to ani v prípade, že niekto naučí jeden nový aktuátor, pretože na stroji ostane ďalší jeden alebo dva na monitorovanie ostatných polôh a museli by byť vymenené aj tie. Stačí, ak jeden z naučeného súboru aktuátorov príde do pracovnej oblasti spínača a ten následne zopne svoje bezpečnostné výstupy.

Bezpečnostný spínač radu CES-I-BR-S-C07 bude vedieť pracovať len so súborom naučených aktuátorov, pričom naučiť bude možné len vybrané typy aktuátorov. Svojimi vlastnosťami môže priniesť cenovú úsporu, keď na niektorých miestach bude vedieť nahradiť viaceré bezpečnostné spínače jedným spínačom s viacerými aktuátormi. BR v označení spínača znamená podporu sériového zapojenia viacerých spínačov aj pri udržaní vysokej úrovne bezpečnosti. Podobne ako ďalšie moderné produkty z portfólia Euchner, bude možné aj tento spínač pomocou komunikácie IO-Link a IO-Link prevodníka, ktorým je Euchner GWY, pripojiť do PLC a tak jednoduchšie diagnostikovať systém.

Okrem CES-C07 priniesla firma Euchner v poslednom období aj nový bezpečnostný zámok CTM LBI, ktorý tiež využíva technológiou unikátne kódovaných transpondérov RFID. Ide o veľmi malý zámok s uzamykacou silou až 1 000 N a bistabilným spôsobom uzamykania, ktorý tiež nepriamo podporuje komunikáciu po IO-Link prostredníctvom IO-Link prevodníka Euchner GWY, ako aj ďalšie moderné produkty Euchner. V tomto roku firma Euchner prináša novú verziu CTM CBI s inovatívnymi funkciami. Všeobecne sa zámky CTM a aktuátor vždy predávajú samostatne. Rovnako je to aj pri novom CTM CBI, avšak možno zakúpiť dva rôzne typy aktuátorov, kým pri CTM LBI je len jeden typ. Teda pri CTM CBI prvý typ naučeného aktuátora umožňuje spínať bezpečnostné výstupy už pri vložení naučeného aktuátora a druhý typ naučeného aktuátora umožňuje spínanie bezpečnostných výstupov až po uzamknutí. Výhodou je, že zámok CTM CBI je vždy rovnaký a jeho funkcia sa definuje výberom a naučením vhodného aktuátora podľa požiadavky vykonávať funkciu bezpečnostných výstupov. Vďaka tejto funkcionalite možno použiť CTM CBI aj ako bezpečnostný spínač s pomocným uzamknutím v aplikáciách, kde je prioritou spínať bezpečnostné výstupy už pri zatvorení krytu; táto funkcia sa tiež nazýva zabezpečenie/zamknutie na ochranu procesu. Naopak CTM CBI môže pracovať v klasickom režime, to znamená, že možno aktivovať bezpečnostné výstupy až po uzamknutí bezpečnostné krytu alebo tiež zabezpečenie/uzamknutie na ochranu osôb.