Poistkové odpínače InLine II sa dodávajú v dvoch verziách:

 • ZLBM so zmenšenou hĺbkou (121 mm) s cieľom úspory miesta v káblových rozvádzačoch,
 • ZHBM na jednoduchú montáž prúdových transformátorov (hĺbka 154 mm).

K dispozícii sú jednopólové aj trojpólové varianty, typy pre veľkosti NH00 až NH3 pre prúd 160 A, 250 A, 400 A a 630 A, dvojité pre NH2 a 3 pre prúd 800 A, 1 250 A.

Široká škála príslušenstva a káblových svoriek umožňuje variabilné pripojenie a poskytuje potrebnú funkčnosť aj na inteligentnú komunikáciu s cieľom podpory vysokej úrovne stability v distribučnej sieti.

Základné charakteristiky InLine II:

 • sú určené pre vzdialenosť pripojníc 185 mm,
 • možnosť zvislej alebo vodorovnej montáže,
 • skrutkové pripojenie na prípojnice alebo hákovými svorkami (možno objednať ako príslušenstvo),
 • jednoduché nasunutie meracích prúdových transformátorov priamo na prívody vzadu pri type ZHBM, pri ZLBM pomocou určeného príslušenstva,
 • univerzálne svorkové skrutky umožňujú variabilné pripojenie káblov, varianty s integrovanými svorkami V,
 • uzamykanie trojpólových verzií v otvorenom aj zatvorenom stave,
 • uzamykanie jednopólových verzií v zatvorenom stave,
 • „parkovacia“ poloha s možným uzamknutím pri jednopólových typoch,
 • možnosť zaplombovania,
 • meranie napätia na poistkách spredu cez okienka krytov,
 • možnosť inštalácie ampérmetra hore/dole, prípadne spredu,
 • elektronické monitorovanie poistiek na diaľkovú aj miestnu signalizáciu prerušenia poistiek,
 • možno doplniť pomocné zapínacie/vypínacie kontakty jednoduchým zasunutím,
 • prídavný dočasný výstup pripojiteľný zasunutím na poistku spredu,
 • miesto na merací prepínač/označovací štítok,
 • ventilačné rebrovanie na zabezpečenie efektívneho chladenia aj pri umiestnení odpínačov vedľa seba.

Poistkové odpínače InLine II od ABB poskytujú najvyššiu úroveň bezpečnosti personálu bezpečným zapínaním a vypínaním, krytím IP30 v zapnutom stave, krytím IP20 vo vypnutom stave a špeciálnou polohou na jednoduchú a bezpečnú výmenu poistiek. Poistky sa vyberajú v bezpečnej polohe jednoduchým stlačením tlačidla.

Poistkové odpínače InLineII majú široké možnosti využitia v nízkonapäťových distribučných rozvádzačoch a v inštaláciách priemyselných, obytných aj komerčných budov. Univerzálnosť použitia podporujú kompatibilné rozmery s relevantnými výrobkami na trhu.