Nové servisno-montážne centrum SEW-Eurodrive SK v Bernolákove stálo 4 milióny eur

Spoločnosť SEW-Eurodrive SK sprevádzkovala v Bernolákove servisno-montážne centrum za 4 milióny eur. Slovenská pobočka nemeckej firmy s globálnym záberom hľadala vhodnú lokalitu aj s prihliadnutím na svoju pozíciu kľúčového dodávateľa pre všetky významné automobilky v SR.
Nové servisno-montážne centrum SEW-Eurodrive SK v Bernolákove stálo 4 milióny eur


„Hlavným impulzom, ktorý viedol k tomuto projektu, bol rast slovenského trhu a stúpajúce potreby našich zákazníkov. Chceme, aby slovenské firmy mohli ešte účinnejšie čerpať z našich inovatívnych produktov a riešení pre pohonnú techniku. Vďaka väčšiemu priestoru v Bernolákove môžeme uspokojovať požiadavky našich klientov širším portfóliom služieb ako dosiaľ,“
konštatuje Patrik Purchart, riaditeľ spoločnosti SEW-Eurodrive SK.

„Naše nové sídlo vrátane servisno-montážneho centra sme postavili ´na zelenej lúke´. O jeho zriadení sme začali uvažovať už začiatkom tohto desaťročia. Vybudovanie vrátane všetkých prípravných úkonov trvalo necelé tri roky, z toho samotná stavba osem mesiacov. Poloha prináša vyváženú vzdialenosť od Bratislavy, Trnavy, Nitry a Žiliny ako adries automobiliek,“ kvituje Purchart.

Nové zázemie SEW-Eurodrive SK sa nachádza na pozemku s plochou 13 500 m². Administratívna časť má 700 m² a samotná servisno-montážna hala vyše 1 200 m². „Pre SEW je prirodzené rýchlo rásť, preto sme do projektu vopred zahrnuli rezervu 6 000 m² servisno-montážnych priestorov,“ vysvetľuje Patrik Purchart. Terajšia podoba sídla pozostáva zo sekcií na servis mechaniky i elektroniky a montáž prevodových motorov a meničov.

Súčasťou centra je špeciálna aplikačná miestnosť na simuláciu a testovanie jednotlivých zákazníckych riešení pred ich nasadením. Výhľadový plán je, že v novom sídle bude pracovať 25 zamestnancov, už terajších 20 má k dispozícii aj relax zónu, grill terasu či workout room.

Investičné náklady boli 4 milióny eur. Architektonické riešenie je od štúdia ATRIOS Jána Maruškina a stavbu realizovala firma KONTI. Infraštruktúra je pre dohľadné časové obdobie plne postačujúca a schopná komplexne plniť zadania. SEW-Eurodrive SK však – aj ako jeden zo slovenských lídrov revolučného Priemyslu 4.0 – predpokladá ďalšie fázy budovania.

SEW-Eurodrive SK je pobočkou spoločnosti Süddeutsche-Elektromotoren-Werke, ktorá vznikla už v roku 1931 v Bruchsale v Bádensku-Württembersku a dosiaľ tam má centrálu. Na Slovensko vstúpila spoločnosť SEW v roku 2003 a medzičasom sa etablovala prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu. Dodáva stroje, zariadenia, technológie a riešenia v oblasti mechaniky a elektroniky pohonnej technológie firmám z automobilového, ťažobného, potravinárskeho či chemického priemyslu, ale aj cementárňam, letiskám či štadiónom.

Spoločnosť SEW-Eurodrive SK pomohla uviesť do chodu všetky štyri veľké automobilky pôsobiace na Slovensku. Navyše, kontinuálne sa stará aj o ich udržanie v prevádzke, zabezpečuje zvyšovanie produktivity či úsporu energií. Spolupráca s automobilkami pritom tvorí len pätinu obratu SEW-Eurodrive SK.

Šírka produkcie SEW poskytuje možnosť kombinovať rôzne druhy výrobkov do podoby modulárnych konceptov a plniť tým všetky nároky na rozsah, výkon a funkcionalitu. V ponuke sú prevodovky, motory, priemyselné prevodovky, prevodové motory, decentrálne pohony, frekvenčné meniče, servo technológie, priemyselná komunikácia, riadiaca aj bezpečnostná technika, softvéry, aplikácie a systémy na bezkontaktný prenos energie. Každá zo zložiek, ale aj výsledná konfigurácia je pritom vždy synonymom kvality, spoľahlivosti a inovácie.