Vývoj nového radu výkonových ističov Emax 2 riešil súčasné požiadavky a aj tie, s ktorými sa uvažuje do budúcnosti. Jednoduchosť inštalácie spočíva v modulárnej koncepcii príslušenstva, takže v závislosti od požiadaviek, prípadne aj pri zmene požiadaviek, možno tento istič vybaviť ďalšími funkciami aj dodatočne. Emax 2 je vhodný na akúkoľvek inštaláciu, od použitia v distribučných rozvádzačoch cez energetické a automatizačné riadiace systémy až po inteligentné inštalácie v administratívnych budovách či priemyselných závodoch.

Manažér spotreby

Istič Emax 2 je manažérom spotreby energie. Výnimočná funkcia Power Controller patentovaná ABB riadi spotrebu energie podľa potreby. V čase odberných obmedzení, pri hrozbe ich prekročenia odpája neprioritné zariadenia a len čo to odber znova dovolí, pripája ich naspäť. V prípade potreby automaticky zapne pomocné zdroje energie. Tým samotný istič bez potreby ďalších externých riadiacich zariadení šetrí náklady, efektívnejšie využíva disponibilný výkon a v konečnom dôsledku prispieva k využívaniu čistejšej energie. Pre rôzne aplikácie sú k dispozícii rôzne ochranné spúšte, od základnej spúšte Ekip Dip na ochranu až po najvyššie elektronické spúšte Ekip Hi-Touch s meraním a analýzou siete vrátane zabezpečenia ochrany generátorov.

Meranie výkonu, energie, prúdu a napätia, ukladanie poruchových stavov v inštalácii slúži aj na prevenciu pred poruchami a vypnutím. Na externú komunikáciu je k dispozícii komunikačná jednotka pre Modbus, Profibus, Devicenet, Modbus TCP, Profinet a Ethernet IP. Integrovaný komunikačný modul IEC61850 poslúži na komunikáciu s automatickými systémami a inteligentnými sieťami. Komunikácia umožňuje využitie spúšte ističa ako multimetra. Prostredníctvom operátorského panela Ekip Control Panel a riadiaceho systému Ekip Link sú všetky funkcie ističa Emax 2 s úplnou bezpečnosťou k dispozícii aj cez internet.

Funkciami nabitý, napriek tomu jednoduchý

Ističe Emax 2 zostávajú však aj napriek pokročilým funkciám jednoduché na montáž a používanie. Veľký farebný dotykový displej elektronických spúští, možnosť programovania z tabletu, smartfónu alebo počítača pomocou aplikácie Ekip Connect, využitie softvéru DOC, dvojitá izolácia živých častí aj pri výmene príslušenstva, vysúvanie po lištách a blokovanie v každej polohe pri výsuvných vyhotovaniach, optimalizované výkonové svorky či nasúvacie prepoje veľmi jednoducho namontovateľného príslušenstva zabezpečujú pohodlnú a bezpečnú montáž, prevádzku a údržbu. K dispozícii sú štyri veľkosti: E1.2 do 1 600 A, E2.2 do 2 500 A, E4.2 do 4 000 A a E6.2 do 6 300 A.

Ističom E1.2 a E2.2 stačí šírka rozvádzača 400 mm, kompaktnosť koncepcie zvýrazňuje rovnaká výška a hĺbka troch vyšších typov, líšia sa iba šírkou. Všetky štyri typy používajú rovnaké ochranné spúšte a hlavné príslušenstvo. Vyznačujú sa špičkovými technickými parametrami, napríklad najvyššou skratovou odolnosťou E6.2 až do 200 kA. Optimalizácia rozmerov týchto ističov pri použití špičkových materiálov viedla k úspore priestoru až 30 %. Tento nový rad ističov je určený pre svetový trh, vyhovuje všetkým hlavným normám. Je certifikovaný napr. podľa európskych, amerických, ruských a čínskych noriem, hlavné typy sú schválené najznámejšími svetovými lodnými registrami.

Michal Kopčík
michal.kopcik@sk.abb.com

ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
www.abb.sk