Oblasti použitia

Meranie tlaku, hladiny a prietoku v chemickom priemysle, pri ťažbe ropy a jej spracovaní (petrochémie), ako aj v iných aplikáciách, ktoré vyžadujú maximálnu presnosť, spoľahlivosť a stabilitu. Pre papierenský priemysel bol vyvinutý špeciálny model na meranie tlaku v nátoku papierovej hmoty.

Vlastnosti:

 • presnosť až 0,025 % (rad ST800),
 • stabilita až 0,01 % z rozsahu za rok počas 10 rokov (rad ST800),
 • automatická kompenzácia statického tlaku a teploty,
 • pomer merateľnosti až 400 : 1 (rad ST800),
 • reakčný čas menší ako 90 ms,
 • možnosti niekoľkých druhov lokálnych displejov,
 • lokálne tlačidlá nastavenia nuly, rozpätia a konfigurácie,
 • elektrické pripojenia necitlivé na polaritu,
 • komplexné možnosti diagnostiky elektroniky,
 • dizajn Dual Seal s ohľadom na najvyššiu bezpečnosť v súlade s predpismi ANSI/NFPA 70-202 a ANSI/ISA 12.27.0, 
 • špičková ochrana pri pretlaku,
 • úplne vyhovuje požiadavkám bezpečnosti SIL 2/3,
 • modulárna konštrukcia,
 • certifikáty do výbušného prostredia podľa rôznych medzinárodných štandardov,
 • komunikačné protokoly HART 7 ® alebo alternatívne, FOUNDATION Fieldbus™, DE protokol ®, 
 • krytie IP67,
 • možnosť 15-ročnej záruky.

Merací senzor

Vysielače SmartLine sú navrhnuté a skonštruované na princípe vysokovýkonného piezorezistívneho senzora. Tento senzor obsahuje viacero senzorov, ktoré spájajú meranie procesného tlaku s kompenzáciou statického tlaku (modely DP) a teploty na čipe, vďaka čomu dosahuje ten najlepší celkový výkon. Membrány sú štandardne z nehrdzavejúcej ocele 316, voliteľný materiál je tantal, hasteloy alebo pozlátené vyhotovenie. S touto úrovňou dokážu tieto prevodníky nahradiť prakticky akýkoľvek prevodník dostupný na súčasnom trhu.

Displej v dvoch verziách

Základné vyhotovenie ako dvojriadkový LCD displej so 16 znakmi na riadok. Voliteľné jednotky: Pa, kPa, MPa, kg/cm2, torr, atm, inH2O, mH2O, bar, mbar, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi.
Grafický displej s možnosťou ôsmich zobrazení v troch formátoch, zobrazenie nameraných hodnôt, vlastné jednotky, diagnostické funkcie, zobrazenie trendov, úplná konfigurácia vysielača. Displej podporuje viacero jazykov (vrátane čínštiny).

Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie je necitlivé na polaritu. Pripojovacie vodiče môžu byť zamenené bez poškodenia vysielača a bez ovplyvnenia funkcií prevodníka. Ako doplnok možno zvoliť integrovanú ochrana proti prepätiu na vstupnej svorkovnici. Modul pripojovacej svorkovnice možno vymeniť aj počas prevádzky.

Modulárny dizajn

 • Výmena snímača 
 • Výmena elektronických/komunikačných modulov * 
 • Pridávanie alebo odoberanie zabudovaných indikátorov * 
 • Pridávanie alebo odoberanie prepäťovej ochrany proti blesku (svorkové zapojenie)*

* Vymeniteľné počas prevádzky vo všetkých prostrediach SNV (vrátane IS) okrem zóny 0.

Jedinečný modulárny dizajn spoločnosti Honeywell predstavuje nižšie náklady na skladovanie a celkové prevádzkové náklady bez vplyvu na konečný výkon.

Príslušenstvo/Voliteľné možnosti

Okrem doplnkov a príslušenstva uvedených nižšie poskytujeme rad vyhotovení pre špeciálne aplikácie (v prípade potreby nás kontaktujte):

 • ventilové súpravy s priamou montážou, 
 • konfigurácia prevodníka podľa špecifikácie zákazníka, 
 • kalibrácia prevodníka podľa špecifikácie zákazníka, 
 • antikorový štítok s názvom obvodu (4 riadky po 28 znakoch), 
 • vysielač vyčistený pre médiá: kyslík a chlór, 
 • tlaková skúška, 
 • predĺžená záruka (do 15 rokov), 
 • montážna konzola z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele.

Aký problém riešia vysielače

Vysielače ST700 pomôžu používateľom zlepšiť kvalitu výrobkov a udržať nižšie prevádzkové náklady a flexibilitu. Okrem toho tieto vysielače ponúkajú spoľahlivé a opakovateľné meranie tlaku v najrôznejších prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť.

Energoservis CLC s.r.o.
Akreditovaný distribútor firmy Honeywell pre FP

https://www.honeywellprocess.com/en-US/online_campaigns/smartline-pressure-transmitters/Pages/home.html