Rittal RiMatrix Micro Data – efektívne riešenie s cieľom ešte vyššej rýchlosti

Sú to kompaktné, výkonné a plnohodnotné rozvádzače pre IT hardvér. Rittal RiMatrix Micro Data Centers s takými komponentmi, ako sú stojan, napájanie, chladenie, monitorovanie a zabezpečenie, zaisťujú, že IT infraštruktúra je bezpečne uzatvorená a rozvádzače fungujú s najmenšími emisiami uhlíka bez ohľadu na to, kde sú umiestnené.

Vďaka prebiehajúcej digitálnej transformácii sa menia aj nároky na IT infraštruktúru. Dáta, ktorých objem rýchlo narastá, musia byť čoraz častejšie spracovávané priamo na mieste svojho vzniku, či už z dôvodu oneskorenia pri edge riešeniach nasadených v priemyselnej prevádzke, alebo z dôvodu odosielania menšieho množstva dát do cloudu. IT infraštruktúra musí byť rýchlo implementovateľná, výkonná, vysoko dostupná, dobre chránená a energeticky efektívna.

Vysoká úroveň ochrany v obmedzenom priestore

Toto sú vlastnosti, ktoré ponúka RiMatrix Micro Data Center, kompaktný rozvádzač pre plnohodnotné dátové centrá. Okrem toho, že sa používa ako edge dátové centrum v náročných prostrediach, môže poskytnúť napríklad aj kompletnú IT infraštruktúru pre administratívu a supermarkety bez rozsiahlych štrukturálnych zmien.

Štandardizované, prispôsobiteľné a šetrné k životnému prostrediu

Nové RiMatrix Micro Data Center sú predkonfigurované pre rôzne výstupné triedy a aplikácie, s kontrolou uskutočniteľnosti pre prispôsobené aplikácie. Sú dostupné po celom svete a rýchlo. To šetrí čas, urýchľuje konfiguráciu a znižuje spotrebu energie, pretože komponenty v celom systéme sú koordinované. Rittal tiež vyvinul konfigurátor, ktorý ponúka kontrolu uskutočniteľnosti, zabezpečuje bezchybný proces objednávania a skracuje čas potrebný na výber, dodávku a uvedenie do prevádzky.

Wire Terminal WT C – nový všestranný nástroj na flexibilné spracovanie káblov

Inštalácia elektrických prvkov a zapájanie káblov sú pri výrobe panelov a rozvádzačov časovo náročné úkony, ktoré zaberajú približne 50 % času spracovania. Ako môžu firmy urýchliť montážne a elektroinštalačné procesy a zároveň znížiť náklady a zachovať rovnako vysokú kvalitu? Ako možno ešte viac zjednodušiť obsluhu strojov a výrobné procesy?

Odpoveďou sú nové, úplne automatizované stroje od spoločnosti Rittal na spracovanie káblov: Wire Terminal WT C5 a C10. Umožňujú zmontovať káble s individuálnou potlačou a vychystávaním desaťkrát rýchlejšie ako ručne. Okrem možnosti označovania, triedenia a dopravy podporuje Rittal aj následné procesy s konzistentnými údajmi. Nová softvérová architektúra navyše zaisťuje bezproblémovú integráciu do pracovného toku dát softvéru RiPanel Processing Center. To znamená efektívnejšiu výrobu, a to nielen vďaka vyššej rýchlosti spracovania. V dôsledku toho sa výroba stáva ešte silnejšou súčasťou celého digitálne podporovaného procesného reťazca, centrálne plánovaného a riadeného s údajmi priamo z inžinierskeho a výrobného ekosystému Eplan a Rittal.

Flexibilné stupne konfigurácie

Wire Terminal WT je dostupný v dvoch rôznych verziách a flexibilných stupňoch konfigurácie. Ako riešenie na spracovanie káblov základnej úrovne ponúka Rittal variant WT C5 s piatimi vibračnými miskovými podávačmi pre káblové koncovky a funkciou úpravy koncov káblov s prierezom od 0,5 do 2,5 mm2. Variant WT C10 má štandardne desať vibračných miskových podávačov pre koncovky káblov s prierezom kábla do 6 mm2.