Spôsob a miera inovácií zváracích buniek FlexArc® prebieha oveľa dôslednejšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Zváracie bunky ulahodia už samotnému oku – vynovený dizajn a predispozície celého pracoviska sú pre tento prípad najvýraznejšou črtou. Nová farba robotov ABB, Graphite White, bola prijatá pomerne rýchlo, rýchle boli aj reakcie v zjednotení dizajnu buniek.

Zmeny dizajnu prebehli najmä kvôli mimoriadne dôležitému parametru – bezpečnosti. Nové bunky zahŕňajú bezpečnostné prvky, ktoré sú v súlade s neustále sa vyvíjajúcimi bezpečnostnými normami. Naši experti potrebnú bezpečnosť v jednotlivých segmentoch pri zváraní poznajú, a preto vám radi a efektívne poradia. Usmernia na produkt podľa toho, aké prvky stačia v zváracej bunke a aké treba ešte pridať, aby bol proces bezpečný. Niektoré vyššie stupne bezpečnosti môžu mať za následok aj príjemné zmeny – nižší čas cyklu. Redizajn pomáha zefektívniť nielen samotnú prevádzku, ale aj činnosti spojené s údržbou a prípadnými opravami buniek, napríklad zväčšením priestorov okolo riadiacich rozvádzačov.

Ďalšou zásadnou zmenou je reorientácia riadenia. Vo väčšine inštalovaných buniek sa doteraz logika procesu ovládala pomocou riadiaceho rozvádzača ABB IRC programom RAPID a len v niektorých prípadoch to bolo pomocou PLC. Naše skúsenosti nám však vravia, že efektívnejšie je proces riadiť vo väčšine prípadov práve pomocou PLC pre rýchlejšie vyhodnocovanie logických operácií. To má za následok opäť už spomínaný benefit – nižší čas cyklu. V prípade riadenia logiky pomocou PLC treba spomenúť zásadnú zmenu vo vizualizácii operátorských panelov. Ovládanie bunky je ešte jednoduchšie a prehľadnejšie, snaží sa vždy naviesť operátora na tú správnu cestu a informovať ho o každom stave.

Nemalou zmenou prešlo aj samotné riadenie robota ABB. Určite mnohí zachytili informáciu, že ABB už implementuje najnovšiu verziu riadiaceho softvéru RobotWare 6 do svojich robotov. Nová verzia sa vyznačuje moderným vzhľadom na obrazovke FlexPendant a zmenami v samotnom programovom softvéri. Tieto softvérové zmeny naši odborníci na FlexArc® úspešne prepojili s takisto sa vyvíjajúcimi prvkami na zváranie a riadenie. Efekt týchto zmien sa prejavil predovšetkým v skvalitnení procesu.

Veľkým prínosom je aj sprístupnenie online konfigurátora buniek FlexArc®. Možno si vybrať základný typ bunky FlexArc® s vhodným otočným ramenom a k nemu pridať jednotlivé opcie podľa konkrétnych požiadaviek. Výstupom z tohto konfigurátora je kompletný zoznam súčastí a približná suma celého produktu. Samozrejmosťou je pre nás aj výroba buniek na mieru, kde vieme vyhovieť nadštandardným požiadavkám našich zákazníkov. Túto možnosť však konfigurátor nezahŕňa.

Som presvedčený, že naše nové bunky FlexArc® zaujmú a prinesú pozitívne zmeny do vášho procesu. Spoločne tak urobíme ďalší krok k väčšiemu výkonu a produktivite pre lepší svet.

Lukáš Tuska
ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Lukas.tuska@sk.abb.com 
www.abb.sk