Zaručenie bezpečného a stimulujúceho pracovného prostredia patrí všade na svete k hlavným cieľom každého výrobného riaditeľa. Už na začiatku treba odstrániť akúkoľvek možnosť obchádzania bezpečnostných noriem a nariadení. Bezpečnostný reťazec, ktorý chráni nielen samotné stroje, ale predovšetkým zdravie a životy operátorov, musí zostať neporušený.

Značka Telemecanique Sensors sa rozhodla k tejto chvályhodnej snahe prispieť uvedením nového polohového bezpečnostného spínača s technológiou RFID. Rad Preventa XCSR začala prostredníctvom obchodnej siete spoločnosti Schneider Electric distribuovať na slovenský a český trh prvý januárový týždeň tohto roku.

Najvyššia úroveň bezpečnosti

Bezpečnostný spínač Preventa XCSR s technológiou RFID je certifikovaný nezávislou autoritou TÜV na zapojenie v obvodoch kategórie 4/PLe – SIL3. Stroj vybavený týmito spínačmi tak získa najvyššiu dostupnú úroveň bezpečnosti.

Odolnosť proti neoprávnenej manipulácii

Nový rad Preventa XCSR dokáže nielen zvýšiť bezpečnosť stroja, ale zároveň vykazuje obdivuhodnú odolnosť proti oklamaniu a záškodnej činnosti. Obidva diely spínača (čítačka aj prijímač) sú už od výroby spárované unikátnym kódovaním (ISO 14119), čo znemožňuje ich vyradenie z bezpečnostného obvodu.

Ľahká inštalácia a užitočná flexibilia

Inštalácia polohového spínača Preventa XCSR je rovnako ľahká ako rozhodnutie o jeho použití. Príjemne kompaktný prijímač ponúka dve možnosti orientácie detekčnej plochy. Preto ho možno namontovať vpravo alebo vľavo od dráhy krytu, resp. vnútri krytu samotného. Každý z dostupných modelov – STANDALONE, SERIES a SINGLE – je vhodný pre iný typ zapojenia.

Modely STANDALONE slúžia na priame pripojenie stýkačov. Už v základe majú zabudovanú funkciu manuálneho alebo automatického Štartu/Reštartu a EDM (External Device Monitoring).

Modely SERIES umožňujú vzájomne prepojiť do série až 20 spínačov Preventa XCSR – s výhodou integrovaného konektora M12. Logicky obsiahnu monitorovanie väčšieho počtu ochranných krytov. V rámci bezpečnostného reťazca sa k nim odporúča pripojiť jednak diagnostický modul (ktorý jasne signalizuje každý zbabelý pokus o neoprávanú manipuláciu s ktorýmkoľvek z krytov), jednak bezpečnostný modul Preventa XPS, resp. bezpečnostný kontrolér Preventa XPS MCM.

Modely SINGLE volia na pripojenie k bezpečnostnému modulu alebo kontroléru metódu „bod po bode“ (point-to-point).

Zhrnutie

Nový polohový bezpečnostný spínač s technológiou RFID od Telemecanique Sensors – Preventa XCSR – je pripravený zaujať svoje miesto na montážnych aj prepravných linkách, u výrobcov mobilných zariadení, baliacich strojov alebo priemyselných robotov.

Antonín Zajíček
www.schneider-electric.sk
www.schneider-electric.cz