Už takmer 50 rokov vyrába spoločnosť Bender bezpečnostné riešenia potrebné pre tieto napájacie systémy a na český a slovenský trh ich dodáva GHV Trading, spol. s r. o.

Nový alarmový indikátor a ovládací panel COMTRAXX® CP305 zobrazuje poruchy v zdravotníckych IT napájacích systémoch a bezpečne, spoľahlivo a rýchlo upozorňuje zdravotnícky a technický personál. Jeho jednoduchá koncepcia ovládania nastavuje nové štandardy monitorovania IT napájacích systémov v nemocniciach. Prepojenie medzi CP305 a ďalšími zariadeniami sa realizuje pomocou zbernicovej technológie.

Oproti svojim predchodcom COMTRAXX® CP305 využíva 5" vysoko kvalitný sklenený dotykový displej s rozlíšením 1 280 x 720, ktorý uľahčuje intuitívne ovládanie. Moderný dizajn a prehľadné používateľské rozhranie zaisťujú lepšiu použiteľnosť. Zväčšený displej tiež umožňuje ľahšie a rýchlejšie zaznamenať stav monitorovaného zdravotníckeho IT napájacieho systému. Poruchy a alarmové hlásenia zo systémov MEDICS® (vr. ATiCS), Bender EDS, RCMS a systémov tretích strán sú prehľadne signalizované akusticky aj vizuálne.

Hlásenia sa zobrazujú na dotykovom displeji v jasnom texte so zrozumiteľnými pokynmi na manipuláciu. Jeho svetelná signalizácia zreteľne ukazuje naliehavosť každého alarmu, čím poskytuje personálu dobrý prehľad o všetkých systémoch a umožňuje mu rýchlo konať v prípade problémov. CP305 ponúka flexibilnú parametrizáciu a podporuje viac ako 25 jazykov vrátane českého a slovenského jazyka. Pomocou prispôsobených textových správ, napríklad „Porucha na zásuvke 3 v miestnosti 508 – Odstráňte pripojené zariadenie“, môže byť zdravotnícky personál informovaný o tom, kde došlo k poruche a ako ju odstrániť. Textové hlásenia a pokyny na manipuláciu zabraňujú nejasnostiam pri odstraňovaní problémov.

Prístroj CP305 obsahuje vlastný webserver. Možno ho ovládať, parametrizovať, aktualizovať a udržiavať na diaľku bez toho, aby servisní technici museli vstupovať do citlivých nemocničných priestorov. Tiež ho možno pripojiť k akokoľvek koncipovanej základni sestier ktorejkoľvek úrovne a tam centrálne monitorovať a kontrolovať všetky hlásenia. Pripojenie je možné buď prostredníctvom siete LAN, alebo aplikácie Bender Connect. Nový alarmový indikátor a ústredňa tak ponúkajú všetky predpoklady pre nemocnice s ohľadom na ich budúce nároky.

Diaľkový indikátor alarmu CP305 je základným modelom zavedeného radu CP a je tiež novým štandardom spoločnosti Bender na monitorovanie zdravotníckych IT napájacích systémov (IPS) na jednotkách intenzívnej starostlivosti a na oddeleniach úrazovej starostlivosti; nahrádza tak úspešné zariadenia MK2430, ktoré už mnoho rokov spoľahlivo zobrazujú poruchy v nemocničných energetických systémoch.

Ďalšie vylepšenie schopností CP305 ako ideálneho mastera BMS zbernice je zaistené zvýšením odolnosti proti krátkodobým výpadkom až 20 sekúnd bez nutnosti následného reštartu. Sklenený povrch displeja sa veľmi ľahko čistí a dezinfikuje, stupeň krytia IP66 ponúka úplnú ochranu proti prachu a silným prúdom vody. Plastovú skrinku ako základňu na umiestnenie panelu možno vybrať buď v obvyklej verzii do steny, sadrokartónu alebo dverí rozvádzača, alebo ako verziu na použitie na povrch, napr. v betónovom suteréne. V niektorých aplikáciách sa určite budú hodiť pridané stopky a časovač s nastaviteľným odpočtom. Cena zostáva priaznivá, porovnateľná s predchodcom a v spoločnosti GHV Trading ho už máme na sklade.

CP305 má rovnaké rozmery ako jeho predchodca MK2430, takže ho možno ľahko a rýchlo inštalovať do jeho pôvodných otvorov, čo umožňuje bezproblémové zmeny, výmeny a rozšírenia. Zbernicová technológia umožňuje prepojenie ďalších oddelení alebo miestností. Vďaka 5" dotykovému displeju, novému používateľskému rozhraniu, rozšírenej konektivite a inovatívnym funkciám je ideálnym riešením pre nové, prestavané a rozširované systémy aj so zohľadnením modernizačných opatrení.

COMTRAXX® CP305

  • Pre zdravotnícke pracoviská a ďalšie priestory
  • Vzdialený indikátor alarmu podľa IEC 60364-7-710
  • 5" dotykový displej s hygienickým skleneným povrchom s IP66
  • Vizuálne a zvukové prevádzkové, výstražné a alarmové hlásenia
  • Jednoduché textové hlásenia a farebný kód semafora
  • Pre systémy MEDICS®, Bender EDS, RCMS a systémy tretích strán (UPS, medicinálne plyny atď.)
  • Nastavenie parametrov cez webový server, displej alebo aplikáciu Bender Connect
  • Voľne programovateľné alarmové hlásenia vrátane češtiny a slovenčiny
  • Verzia na zapustenú aj povrchovú montáž
  • Nahrádza MK2430, ideálny pre nové systémy, prestavbu a modernizáciu, jednoduchá výmena aj dodatočná montáž

Podrobnejšie informácie nájdete na GHV Trading, spol. s. r. o.

Vladimír Frič
Tel.: +421 255 640 293
ghv@ghvtrading.sk