Rýchly prístup k vhodným, najlepšie štandardizovaným údajom komponentov a zariadení – to je v súčasnosti každodenná požiadavka k projektovej práci. Aj keď EPLAN Data Portal ponúka údaje o miliónoch komponentov, niekedy sa môže stať, že požadované údaje nie je možné na portáli nájsť. Používatelia doteraz museli také údaje vytvárať alebo upravovať sami, čo je časovo a niekedy i finančne náročné. S novou funkciou Data Portal Request Process môžu používatelia túto úlohu prenechať firme EPLAN. To ušetrí veľa práce s vytváraním údajov jednotlivých zariadení a zaistí použitie správnych, štandardizovaných údajov.

Od požiadavky k dátam zariadení

Ak používateľ pracujúci na projekte vyžaduje údaje zariadení, ktoré nenašiel v databáze, môže individuálne požiadať firmu EPLAN o ich vytvorenie. Po novom sú na to v prostredí EPLAN Data Portal vytvorené predplatené kredity, ktoré môže používateľ použiť pri každej svojej požiadavke na vytvorenie potrebných údajov zariadení. Tým EPLAN následne behom niekoľko dní vytvorí požadované údaje zariadení, ktoré sú v súlade s požiadavkami EPLAN Data Standard.

Táto nová služba poskytuje firmám významnú úsporu v rámci ich inžinierskej práce. „Nová funkcia Data Portal Request Process poskytuje našim zákazníkom maximálnu podporu pri vytváraní maximálne kompletných digitálnych údajov zariadení. Týmto spôsobom im pomáhame, aby sa mohli sústrediť na skutočne hodnotné plnenie inžinierskych úloh,“ vysvetľuje EPLAN Business Owner Master Data Josefine Hecková.

Integrovaný štandard NFPA

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou a navrhovaním strojov a strojných zariadení, sa často stretávajú s náročnou úlohou pripraviť dokumentáciu v súlade s normami platnými pre jednotlivé krajiny. Krajiny ako Čínska ľudová republika alebo Spojené štáty americké majú svoje vlastné štandardy – v USA sú to napr. štandardy NFPA, ktoré sú teraz po novom súčasťou EPLAN Data Portal. V portáli je navyše integrovaný filter, ktorý umožňuje vyhľadávanie údajov zariadení podľa tohto štandardu, čo umožňuje ľahšiu spoluprácu.

ABB a Siemens: Nové funkcie pri výbere zariadení na portáli

Začlenenie nových funkcií na výber zariadení je pre používateľov portálu ďalšou výhodou. Nedávno bol do portálu integrovaný globálny konfigurátor ABB e-Configure, ktorý podporuje výber ističov na ochranu motorov, istiacich relé a výkonových spínačov. Najnovšie je súčasťou portálu tiež Siemens Electrical Product Finder, pomocou ktorého môžu konštruktéri nájsť údaje napr. o kompaktných spúšťačoch Sirius, relé preťažení a monitorovacom relé. A to sme spomenuli len niektoré vybrané zariadenia.

Rozšírený EPLAN Data Standard

Viac ako 500 000 súborov údajov zariadení v EPLAN Data Portal už spĺňa kritériá vysokej kvality EPLAN Data Standard. Spoločnosť EPLAN chce v záujme svojich zákazníkov tento súbor ďalej rozširovať. Prvým krokom je definovanie ďalších skupín produktov vrátane oblasti fluidných technológií, kde už budú integrované aj skupiny výrobkov, ktoré doteraz neboli k dispozícii. Spoločnosť Festo, jeden z najdôležitejších dodávateľov v oblasti pneumatických systémov, už nahrala štvrtinu svojich takmer 50 000 zariadení do portálu v kvalite EPLAN Data Standard. Pre používateľov to znamená, že majú k dispozícií ucelené údaje, ktoré môžu byť použité a ďalej obohacované v celom inžinierskom procese.