Nový istič nízkeho napätia Masterpact MTZ

Ako špecialista na riadenie a automatizáciu energie je spoločnosť Schneider Electric už tri desaťročia globálnym lídrom v oblasti vzduchových ističov (ACB) na distribúciu elektrickej energie – najprv radom Masterpact M a následne Masterpact NT/NW. Spoločnosť koncom septembra tohto roku uvádza na český a slovenský trh nový rad Masterpact MTZ, vysoko výkonné ističe nízkeho napätia nasledujúcej generácie, ktoré sú spojením legendárneho výkonu a spoľahlivosti existujúcich produktov s novými digitálnymi funkciami.
Nový istič nízkeho napätia Masterpact MTZ

Nová technológia pre priemyselné prevádzky, kritické aplikácie a budovy

„Meníme koncepciu distribúcie elektrickej energie, a preto sme vyvinuli nový istič Masterpact MTZ, ktorý je schopný reagovať na požiadavky zákazníkov v tejto oblasti. Ľudia očakávajú, že distribúcia elektrickej energie bude bezpečnejšia, spoľahlivejšia, efektívnejšia, udržateľnejšia,“ hovorí Martin Dostál z firmy Schneider Electric, odborník na výkonové ističe. Konektivita nových ističov Masterpact, digitálne možnosti a schopnosť bezproblémovej integrácie v architektúre EcoStruxure prinášajú významné výhody. „Využívame koncových používateľov, projektantov, výrobcov rozvádzačov a dodávateľov, ktorí vyžadujú vysoko účinné rozvádzače ako súčasť nízkonapäťových riešení pre priemyselné prevádzky, kritické aplikácie a budovy,“ dodáva M. Dostál.

Viac výkonu a lepšia energetická účinnosť

Masterpact MTZ je prvý vzduchový istič s integrovaným presným elektromerom triedy 1, ktorý spĺňa požiadavky a je certifikovaný podľa IEC 61557-12. Vďaka presnej analýze spotreby energie, optimalizácii, rozdeľovaniu nákladov a posudzovaniu trendov spotreby energie prispieva k zvyšovaniu energetickej účinnosti. Riadenie energie je v súlade s medzinárodnými normami ISO 50001 a IEC 60364-8 (STN 33 2000-8-1).

Jednoduchšia modernizácia a ľahká montáž do inteligentných rozvádzačov

Okrem nových funkcií ponúka Masterpact MTZ rovnaké menovité hodnoty, rovnakú vypínaciu schopnosť a rovnaké rozmery pri plynulej a rýchlej inštalácii a vybavenie rozvádzačov ako aktuálny rad Masterpact. Plynulý prechod od Masterpact NT/NW k Masterpact MTZ znamená, že rozvádzače netreba prestavovať a netreba opakovať skúšky na novú certifikáciu rozvádzačov podľa IEC 61439-2 (STN EN 61439-2). Tento produkt je navyše vybavený natívnym ethernetovým pripojením na jednoduché zabudovanie do inteligentných rozvádzačov a pripojením k nadradeným systémom na vzdialené riadenie a sledovanie elektrickej inštalácie.

Nadštandardná odolnosť pred nežiaducimi vplyvmi

Masterpact MTZ chráni zariadenie a proces pred preťažením káblov, skratmi a poruchami izolácie. Ponúka vysokú úroveň zabezpečovacieho napájania, ktoré vyžadujú elektrické siete s nízkym napätím, a to aj v najnáročnejšom prostredí. Masterpact MTZ ponúka tiež vynikajúce mechanické a elektrické vlastnosti a vysoko nadštandardnú odolnosť proti kolísaniu napätia, elektromagnetickému rušeniu, vibráciám, nárazom, korozívnemu a chemickému prostrediu a kritickej teplote.

Väčšia flexibilita vďaka digitálnym modulom

Masterpact MTZ možno kedykoľvek a kdekoľvek prispôsobiť pomocou digitálnych modulov. Pri digitálnych moduloch sú k dispozícii rôzne pokročilé funkcie ochrany, merania, diagnostiky a údržby. Masterpact MTZ možno upraviť v každom štádiu životného cyklu, od navrhovania a konfigurácie až po uvedenie do prevádzky (zmeny na poslednú chvíľu) a jej modernizáciu bez prerušenia napájania alebo odstavenia ochrany.

Väčšia bezpečnosť

Pripojenie k inteligentnému telefónu a riadiacemu a analytickému softvéru zaisťuje bezpečnú, efektívnu a jednoduchú každodennú správu zariadení. „Interaktívne inteligentné rozhranie zvyšuje bezpečnosť údržby pracovníkov, pretože rýchla analýza a zásah cez zabezpečené Bluetooth pripojenie nevyžadujú priamy kontakt. Rýchle prezeranie, automatická diagnostika nastavenia a zmeny ochrany, spotreba a kvalita energie, vyváženie fáz a stav sú dostupné v reálnom čase. Na vzdialenú notifikáciu je k dispozícii digitálny denník údržby, ktorý umožňuje proaktívnu údržbu a zabezpečuje bezpečnú kontinuitu prevádzky, pravidelnú kontrolu, upozorňovanie a alarm,“ hovorí odborník na výkonové ističe M. Dostál.

Väčšia dostupnosť energie

V prípade výpadku napájania môžu zákazníci minimalizovať čas výpadku a rýchlo a bezpečne obnoviť napájanie pomocou svojho inteligentného telefónu. Kľúčové údaje, ktoré poskytujú vysvetlenie príčin a podrobné pokyny na opätovné zapnutie napájacieho napätia a obnovu napájania, sa ukladajú vďaka NFC pripojeniu ešte pred výpadkom (meranie, nastavenie ochrany).

Pripravený na budúcnosť, lepšie prepojený a digitálny

Vďaka zabudovanej sieťovej konektivite je Masterpact MTZ pripravený na budúcnosť a umožňuje bezproblémovú integráciu do architektúry „inteligentných rozvádzačov“, ako aj vzdialené monitorovanie a ovládanie prostredníctvom ľubovoľného riadiaceho systému na účely prediktívnej a preventívnej údržby, správy zariadení a riadenia energie.

Odhalenie skrytých úspor

Ističe Masterpact MTZ môžu byť navyše spravované prostredníctvom servisného oddelenia spoločnosti Schneider Electric, a to od návrhu až po inštaláciu, prevádzku, údržbu, optimalizáciu a renováciu. Táto odborná služba v kombinácii s natívnym pripojením Masterpact MTZ a inteligentnými rozvádzačmi ponúka údržbu riadenú podmienkami inštalácie, (diaľkovú) správu zariadení a lepšiu správu energie, čo prináša výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Zároveň je k dispozícii aj pokročilá technická podpora.