Nástroj SAB je dostupný ako voľne stiahnuteľný softvér na internetovej stránke Rockwell Automation. Umožňuje technikom prechádzať cez návrh bezpečnostných systémov tým, že ponúka rôzne voľby celkovej koncepcie, analýzy úrovne bezpečnosti (Performance Level), ako aj výber konkrétnych produktov z portfólia Allen-Bradley. Na analýzu PL sa využíva softvérová aplikácia SISTEMA (Safety Integrity Software Tool for Evaluation of Machine Applications), ktorá spĺňa požiadavky celosvetovo platnej normy EN ISO 13849-1.

„Nová štúdia o trhu týkajúca sa bezpečnosti strojných zariadení a zohľadňujúca perspektívy do roku 2016 ukázala, že spoločnosť Rockwell Automation by sa mohla stať hlavným dodávateľom bezpečnostných riešení v globálnom meradle,“ uviedol Sal Spada, riaditeľ výskumu spoločnosti ARC Advisory Group. „Rockwell Automation pokračuje v podpore svojej vedúcej pozície práve uvedením nového nástroja na riešenie návrhu bezpečnosti strojných zariadení. Ich nový nástroj Safety Automation Builder smeruje vývoj bezpečnostných systémov strojných zariadení na základe najširšieho portfólia automatizačných a bezpečnostných prístrojov a zariadení, ktoré sú aktuálne dostupné na trhu, čo používateľom umožňuje využívať jeden spoľahlivý zdroj znalostí a prostriedkov v oblasti bezpečnosti, ktoré pri návrhu potrebujú.“

Vývojári zvyčajne musia prechádzať rozsiahlym procesom tlače výkresov strojného zariadenia, kreslením ochrán, identifikáciou potenciálnych rizikových prístupových bodov a požadovaných bezpečnostných funkcií, výberom bezpečnostných vstupov, výstupov a logických zariadení a výpočtom dosiahnutej úrovne bezpečnosti (PL) pre bezpečnostný riadiaci systém. Výsledkom je zoznam požadovaného materiálu a výpočty bezpečnosti, ktoré vývojári potrebujú pretransformovať do podoby dokumentov, výkresov a reportov.

Softvér SAB automatizuje proces výberu bezpečnostného riešenia, vďaka čomu sa celý proces vývoja zrýchľuje a minimalizujú sa ľudské chyby. Pomocou nástroja SAB dokáže vývojár importovať obrázky strojného zariadenia, ktoré chce chrániť, a pomocou otváracej ponuky (menu) a pomocných obrazoviek zodpovedať dôležité otázky a určiť a vybrať potrebné bezpečnostné prvky. Softvér dokáže následne skompilovať všetky zvolené výbery, vytvoriť zoznam materiálu, opäť skompilovať všetky nevyhnutné údaje a naplniť ich do aplikácie SISTEMA. SISTEMA automatickým výpočtom určí podľa pravidiel normy EN ISO 13849-1 dosiahnutú úroveň bezpečnosti (PA) navrhnutého bezpečnostného systému. Súčasťou procesu je aj to, že vývojár získa z aplikácie SISTEMA projektové súbory. Aby dokázal používateľ vyťažiť čo najviac z nového nástroja SAB, môže si stiahnuť takisto aplikáciu SISTEMA na výpočet PL, ako aj softvérový balík spoločnosti Rockwell Automation s názvom Proposal Works na výber produktov a tvorbu výstupov v podobe zoznamu potrebného materiálu.

Spoločnosť Rockwell Automation takisto uviedla na trh nové bezpečnostné funkcie v podobe predspracovaných vývojových dokumentov, ktoré obsahujú podrobné informácie o mnohých bezpečnostných metódach a postupoch vrátane konkrétnej funkcionality, kategorizačné údaje o bezpečnostných úrovniach (PL) a požadované vstupné, logické a výstupné prvky. Spomínané dokumenty takisto obsahujú zoznam dielov, elektrické schémy, projektové súbory SISTEMA a postupy na verifikáciu a hodnotenie.

http://cz.rockwellautomation.com/