Spoločná topológia sa v ére IIoT vypláca

Modicon M580S (S ako safety) vychádza v ústrety aktuálnym trendom a požiadavkám zákazníkov na tzv. spoločnú topológiu. Má spoločný inžiniersky nástroj pre „bežné“ riadiace úlohy aj pre bezpečnostné (safety) aplikácie. Z pohľadu hardvéru môže Modicon M580S zároveň obsahovať bezpečnostné moduly aj bežné V/V jednotky v jednom ucelenom systéme. Interná architektúra totiž vychádza z filozofie „1 z 2“ – oddelene vykonáva úlohy bezpečnosti procesu a úlohy riadenia technológie.

Uvedené usporiadanie prináša rad užitočných výhod – od citeľného zníženia nákladov na inžiniering (programovanie) a uvedenie do prevádzky cez skrátenie času potrebného na dodanie celej zákazky až po jednotný systém zabezpečený proti kybernetickým útokom. Nemožno prehliadnuť ani optimalizáciu počtu náhradných dielov.

Modicon M580S: výkonný a bezpečný

Základ systému Modicon M580S tvorí procesorová jednotka, ktorú „poháňa“ dvojjadrový procesor SPEAr 1380. Prvé jadro je vyčlenené na vykonávanie a spracovanie aplikácií, druhá sa stará len o komunikáciu. Modicon M580S disponuje pomerne veľkou pamäťou – na riadiaci program má vyhradených 16 MB, na údaje 4 MB. Jeho signifikantnú dostupnosť zvyšuje unikátny koncept kontroly a riadenia pamäti ECC (Error Code Correction). Priaznivo sa iste prejaví aj pridanie redundantného 24 V DC napájacieho zdroja. Nespomenúť nemožno bezpečnostný procesor, ktorý kontroluje vykonávanie bezpečnostnej aplikácie a vykonáva presnú diagnostiku systému.

Na spracovanie signálu slúžia certifikované jednotky digitálnych vstupov, resp. výstupov, a analógových vstupov. Možno ich odoberať pod napätím, pričom podporujú funkciu CCOTF (Change Configuration on the Fly) – doplnenie nového modulu počas činnosti riadiaceho systému. Pokročilé funkcie, napr. signalizáciu rozpojenia slučky, odolnosť proti skratu alebo možnosť mechanického zámku pre rekonfiguráciu, majú na starosti binárne jednotky.

Pri návrhu si projektant volí medzi lokálnou centralizovanou architektúrou a rozsiahlym distribuovaným systémom. Teraz môže využiť aj tzv. interferenčné jednotky či iné príslušenstvo typu pripojovacích káblov alebo komunikačných modulov.

Integrita EcoStruxure a odolnosť Unity Pro XLS

Na tvorbu riadiaceho programu slúži nová verzia rozšíreného a obľúbeného inžinierskeho nástroja Unity Pro XLS. Celý systém Modicon M580S je úplne integrovaný do unikátneho konceptu EcoStruxure, a to s nadväznosťou na nadradené systémy a aplikácie aj s vysokým stupňom odolnosti proti kybernetickým útokom.

Typické aplikácie s vysokým stupňom rizika

Nový Modicon M580S od Schneider Electric mieri predovšetkým do miest s častým výskytom kritických úloh, keď v prípade výpadku hrozia vysoké materiálne škody alebo dokonca ohrozenie ľudského života. Uplatnenie nachádza napr. v ťažkom priemysle (riadenie bezpečnostných funkcií skladovania prašných materiálov, horákov kotlov či kompresorových staníc), v chemickom a potravinárskom priemysle, pri spracovaní plynu alebo v energetike.

Michal Křena
Schneider Electric