Vďaka dosiahnutému vedúcemu trhového postaveniu spoločnosti GE a desaťročiam znalostí a skúseností s kriticky dôležitými aplikáciami, ako sú zálohovanie elektrickej energie či kriticky dôležité systémy chladenia, predstavuje PACSystems RX3i HA s vysokou dostupnosťou a zbernicou PROFINET prispôsobiteľný a inteligentný riadiaci systém. Vďaka jednoduchej konfigurovateľnosti, prevádzke a údržbe dokáže maximalizovať čas bezporuchovej prevádzky a zároveň znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO).

Výhody

 • Najlepší redundantný riadiaci systém vo svojej triede umožňujúci servisovateľnosť zariadenia.
 • Inteligentné vzdialené V/V jednotky umožňujú riadenú odstávku na vzdialených prevádzkach.
 • Jednoduché pridávanie (drag and drop) zariadení vybavených rozhraním PROFINET od GE alebo tretích strán.
 • Možnosť pridania operátorských panelov, SCADA a analytických nástrojov GE Intelligent Platforms s cieľom vytvoriť integrovanú platformu.
 • Zníženie rizika kybernetického útoku vďaka certifikátu od GE Information Security Technology Center a testované s využitím softvéru Achilles.
 • Pokročilý zber, ukladanie údajov, vizualizácia a riadenie procesov.
 • Štvorportové ethernetové switche a zabudovaná podpora konverzie metaliky/optiky znižuje potrebu nákupu, konfigurácie a údržby externých zariadení.

Maximalizácia bezporuchovej prevádzky vďaka redundantnemu systemu PACSystems RX3i HA so zbernicou PROFINET

Porucha kriticky dôležitých systémov môže zruinovať výnosy  a reputáciu vašej firmy a predstavuje aj nebezpečenstvo z hľadiska ohrozenia ľudských životov a ekologických havárií. Jedna minúta neplánovanej odstávky vás môže stáť stovky alebo tisíce Eur. V závislosti od toho, kde sa vaša prevádzka nachádza alebo spôsobu, akým k odstávke došlo, môže sa táto minúta natiahnuť na hodiny alebo dokonca dni.

Používanie protokolu MRP (Media Redundancy Protocol) v kruhovej topológii minimalizuje pravdepodobnosť a účinky chýb siete. Vysokorýchlostné prevzatie kontroly pri zlyhaní znamená, že váš systém využíva posledné údaje so vstupov systému, čo sa prejaví na lepšej kvalite výroby. Takýto systém možno meniť alebo modernizovať bez nutnosti odstávky.

Vysoko dostupný PACSystems RX3i HA so zbernicou PROFINET dokáže udržať vašu prevádzku v chode v nasledujúcich stavoch:

 • zlyhanie a oprava CPU,
 • zlyhanie a oprava V/V uzlov,
 • prerušenie kábla a znovuspojenie kruhovej topológie,
 • prerušenie kábla a oprava, zatiaľ čo sú V/V uzly v režime údržby,
 • prerušenie kábla a oprava jednej alebo obidvoch CPU redundantných liniek,
 • naštartovanie systému s jedným CPU v režime run,
 • počas výmeny hardvérovej konfigurácie alebo logiky.

Zvýšenie výkonu systému

Riadiaci systém pozostáva z vysokorýchlostnej synchronizácie CPU prostredníctvom robustnej optickej siete s reflexnými pamäťami (RMX), ktorá dokáže spracovávať veľké objemy údajov získavaných z CPU vo vzdialenosti až 300 metrov, alebo pri použití SMF RMX až do vzdialenosti 10 km.

Gigabitová sieť I/O uzlov spracúva údaje cez širokopásmový vysokorýchlostný Ethernet. Zabudované štvorportové ethernetové switche odstraňujú potrebu externých sieťových prvkov, čím sa znižujú požiadavky na priestor, spotrebu elektrickej energie, náklady a čas nastavovania.

Zníženie nákladov vďaka nižšej zložitosti

Vďaka zabudovaným štvorportovým ethernetovým switchom a konvertorom médií (metalika/optika) umožňuje PACSystems pripojiteľnosť typu bod – bod a bezproblémovú podporu pri používaní viacerých typov prenosových médií a topológií. To znamená, že stačí nakúpiť menej zariadení, treba konfigurovať menej externých zariadení a udržiavať na sklade menej náhradných dielov. Nasadením riešenia PACSystems RX3i HA so zbernicou PROFINET môžete takto výrazne znížiť náklady na redundantný riadiaci systém počas celej jeho životnosti.

Peter Stankovič

www.ge-ip.com