Obr. 1 Systém pochôdznych káblových žľabov BKRS

Práve z týchto požiadaviek vychádza detailné systémové riešenie pochôdznych káblových žľabov BKRS (obr. 1) značky OBO. Vlastné žľaby a súvisiace príslušenstvo sú vyrobené výhradne z kvalitných a odolných materiálov. Svojou konštrukciou plne akceptujú ochranu osôb, prístrojov a zariadení v oblasti týchto výrobných technológií. Ich mechanické aj elektrické vyhotovenie zabezpečuje dlhodobé dosahovanie najvyšších bezpečnostných štandardov a súčasne umožňuje bezpečnú pracovnú činnosť aj v tých najtvrdších podmienkach. Platí to aj o spoľahlivej ochrane uložených priemyselných inštalácií.

Aby sa zaistili bežné priemyselné štandardy, systém BKRS je v základnom vyhotovení k dispozícii hneď s dvoma výškami bočníc, a to 100 a 110 mm. Šesť rôznych šírok od 100 mm do 600 mm poskytuje ten správny káblový kanál pre každú reálnu aplikáciu. Prednosťou je využitie káblových žľabov pri veľkom zaťažení vyskytujúcim sa často v tesnej blízkosti strojov, automatizovaných alebo robotických liniek. Dvojmilimetrový silný plech pochôdzneho žľabu, kryt s hrúbkou plechu 4 a 6 mm so zabudovanými otočnými západkami a priehradky odolávajú v spojení s účelnou konštrukciou aj veľmi značným prevádzkovým zaťaženiam. Podľa typu inštalácie môžu žľaby BKRS vďaka tomu preniesť zaťaženie pochôdzneho povrchu až 9 kN. Horné kryty s hliníkovým ryhovaním sú protišmykové, čo zaisťuje bezpečný postoj prítomných osôb. Tým je minimalizované riziko nehody počas bežnej prevádzky (obr. 2).

Dostatok priestoru na technologické vedenia zabezpečujú výsuvné podpery. Pod zvýšenými žľabmi možno pomocou zodpovedajúcich upínacích držiakov upevniť ďalšie rozvody najrôznejších technologických médií. Využitie bočných ochranných krytov zase účinne bráni usadzovaniu nečistôt pod žľabmi a prispieva tak k ešte účinnejšej prevencii pred možnými úrazmi.

V automatizovaných priemyselných prevádzkach môžu pôsobiť aj rôzne nepríjemné vonkajšie vplyvy. Drsné prostredie s nečistotami, vysoká teplota, vibrácie a podobné podmienky môžu ohrozovať tok citlivých dát a ovplyvňovať tak nežiaducim spôsobom prevádzkovú spoľahlivosť celých výrobných liniek. Systém BKRS vytvára pre tieto prípady plne uzatvorený inštalačný priestor na uloženie káblov a vodičov, ktorý je spoľahlivo ošetrený proti vniknutiu nečistôt a chránený pred mechanickým namáhaním a rušivými elektromagnetickými javmi.

Vďaka týmto vlastnostiam je systém káblových žľabov BKRS platnou súčasťou globálneho riešenia OBO Bettermann na ukladanie elektrických inštalácií vo všetkých druhoch stavebných objektov s názvom Building Connections.