Obr. 1: Systém pochôdznych káblových žľabov BKRS

Ich čoraz širšie nasadenie však sprevádzajú niektoré špecifické požiadavky na umiestnenie súvisiacich elektrických a ďalších technologických rozvodov. Už samotný princíp činnosti týchto technológií vedie k nárastu požiadaviek na zaistenie bezpečnosti, stability, spoľahlivosti a výkonnosti elektrických inštalácií v oblasti silového napájania a prenosu dát.

A práve z týchto požiadaviek vychádza detailné systémové riešenie pochôdznych káblových žľabov BKRS (obr. 1) značky OBO. Vlastné žľaby a súvisiace príslušenstvo sú vyrobené výhradne z kvalitných odolných materiálov. Svojou konštrukciou plne akceptujú ochranu osôb, prístrojov a zariadení v oblasti týchto výrobných technológií. Ich mechanické i elektrické vyhotovenie zabezpečuje dlhodobé dosahovanie najvyšších bezpečnostných štandardov a umožňuje súčasne bezpečnú pracovnú činnosť aj v tých najtvrdších podmienkach. To platí aj o spoľahlivej ochrane uložených priemyselných inštalácií.

Aby sa zaistili bežné priemyselné štandardy, systém BKRS je v základnom vyhotovení k dispozícii hneď s dvoma výškami bočníc, a to 100 a 110 mm. Šesť rôznych šírok od 100 mm do 600 mm poskytuje ten správny káblový kanál pre každú reálnu aplikáciu. Prednosťou je využitie káblových žľabov pri veľkom zaťažení vyskytujúcom sa často v tesnej blízkosti strojov a automatizovaných alebo robotických liniek. Dvojmilimetrový silný plech pochôdzneho žľabu, kryt s hrúbkou plechu 4 a 6 mm so zabudovanými otočnými západkami a priehradky odolávajú v spojení s účelnou konštrukciou aj veľmi značným prevádzkovým zaťaženiam. Podľa typu inštalácie môžu žľaby BKRS vďaka tomu preniesť zaťaženie pochôdzneho povrchu až 9 kN. Horné kryty s hliníkovým ryhovaním sú protišmykové, čím sa zaistí bezpečný postoj prítomných osôb a minimalizuje riziko nehody počas bežnej prevádzky (obr. 2).

Dostatok priestoru na technologické vedenia zabezpečujú výsuvné podpery. Pod zvýšenými žľabmi možno pomocou zodpovedajúcich upínacích držiakov upevniť ďalšie rozvody najrôznejších technologických médií (obr. 3). Využitie bočných ochranných krytov zase účinne bráni usadzovaniu nečistôt pod žľabmi a prispieva tak k ešte účinnejšej prevencii možných úrazov.

V automatizovaných priemyselných prevádzkach môžu pôsobiť tiež rôzne nepríjemné vonkajšie vplyvy. Drsné prostredie s nečistotami, vysoké teploty, vibrácie a podobné podmienky môžu ohrozovať tok citlivých dát a ovplyvňovať tak nežiaducim spôsobom prevádzkovú spoľahlivosť celých výrobných liniek. Systém BKRS vytvára pre tieto prípady plne uzatvorený inštalačný priestor na uloženie káblov a vodičov, ktorý je spoľahlivo ošetrený proti vniknutiu nečistôt a chránený pred mechanickým namáhaním a rušivými elektromagnetickými javmi.

Vďaka týmto vlastnostiam je systém káblových žľabov BKRS platnou súčasťou globálneho riešenia OBO Bettermann na ukladanie elektrických inštalácií vo všetkých druhoch stavebných objektov s názvom Building Connections.