Obr. Pochôdzny káblový žľab zaručuje bezpečnú prácu vo výrobnom priemysle.

Pochôdzne káblové žľaby zaručujú bezpečnosť elektrickej inštalácie a zamestnancov v priemysle. Aby to bolo ešte spoľahlivejšie, spoločnosť OBO rozšírila systém pochôdznych žľabov BKRS. S výškou bočnice 100 a 110 mm sú káblové žľaby navrhnuté s ohľadom na vysoké zaťaženie, ktoré sa často vyskytuje v oblasti výrobných liniek ako aj strojov a automatizovaných výrobných systémov v robotickom priemysle.

Káblový žľab BKRS v materiálovom vyhotovení pásový zinok (FS) s hrúbkou plechu 2 mm zaručuje vysokú odolnosť zaťaženia. V súlade so všetkými technickými špecifikáciami je zaručené zaťaženie káblového žľabu až do 9 kN pri dodržaní správnej montáže a použitím všetkých komponentov podľa návodu na montáž navrhnutého spoločnosťou OBO Bettermann. Kryt z ryhovaného plechu je nekĺzavý a zabezpečuje bezpečnú pochôdznosť, čím sa minimalizuje riziko prípadných nehôd pokĺznutím.

Oporné nosné konzoly poskytujú ešte viac inštalačných možností. Dodatočné káble môžu byť nainštalované aj zo spodnej strany opornej nosnej konzoly pomocou strmeňových príchytiek. Vďaka tejto možnosti prichytenia káblov a dodatočnej montáži ochranného plechu na bočných stranách je zaručená dokonalá ochrana káblov proti usadzovaniu nečistôt aj zo spodnej strany žľabu.

V moderných priemyselných závodoch sa stretávame s rôznymi podmienkami vnútorného prostredia v rámci rozmiestnenia pracovných liniek na výrobu rôznych komponentov. Drsné prostredie s nečistotami, vysokou teplotou, vibráciami a podobnými vplyvmi ohrozuje citlivé elektrické, dátové a kontrolné káble. Systém BKRS vytvára uzavretý inštalačný priestor na káble a vodiče, ktorý zabraňuje vnikaniu nečistôt a chráni pred mechanickým a elektromagnetickým zaťažením.

Bc. Juraj Lúčny