Jedným je aj Orange Box, ktorý sa skladá z predkonfigurovaných softvérových komponentov a modulov B&R. Riadiaca jednotka zhromažďuje prevádzkové dáta z akéhokoľvek zariadenia cez I/O kanály alebo komunikačné zbernice. Z týchto údajov Orange Box generuje a zobrazuje napr. aj hodnotu OEE a iné KPI. Všetky dáta môže využívať s nadradenými systémami prostredníctvom OPC UA. Jasne vizualizované ukazovatele výkonnosti uľahčujú identifikáciu príležitostí na cielené zlepšenie, aby stroje mohli byť prevádzkované efektívnejšie.

Optimalizujte spotrebu energie

Vybavený funkciou Energy dokáže Orange Box vyhodnotiť údaje o energii získané zo stroja. Spotreba energie sa meria priamo na stroji a zobrazuje sa na priemyselnom paneli HMI. Softvér rozdeľuje spotrebu energie podľa zariadenia a zobrazuje ju v používateľsky prístupnom grafickom prehľade. Na prvý pohľad môžu operátori vidieť, ktoré zariadenie je zodpovedné za ktorú časť celkovej spotreby energie.

Sledujte priebeh procesu

Orange Box teda umožňuje zhromažďovať, zobrazovať a analyzovať procesné údaje z predtým izolovaných strojov. Stavový automat PackML na paneli znázorňuje aktuálny stav. Vďaka tomuto štandardizovanému zobrazeniu obsluha ihneď vidí, v ktorej časti procesu sa stroj nachádza. Podrobný štatistický prehľad umožňuje sledovať čas strávený v každom stave. Akékoľvek odchýlky alebo neefektívnosť sú zrejmé a nápravné opatrenia môžu byť implementované okamžite.

Upozornenia cez smartphone

Ak nastanú zmeny stavu, nová funkcia Tweet automaticky informuje jedného alebo viacerých definovaných príjemcov, ktorí môžu buď prísť priamo k zariadeniu, alebo ho skontrolovať na diaľku. Umožňuje to aplikácia založená na HTML, ktorú možno prezerať na mobilných zariadeniach a obsluhovať prostredníctvom dotykovej obrazovky.

Orange Box

Ako balík riešení pre priemyselné IoT prináša Orange Box inteligenciu smart-factory do existujúcich inštalácií. Teraz možno čítať a analyzovať údaje z predtým izolovaných strojov a zariadení. Riadiaca jednotka zhromažďuje prevádzkové dáta prostredníctvom I/O kanálov alebo priemyselných zberníc a spracúva ich pomocou inteligentných softvérových komponentov. Najväčšou výhodou je, že nie sú potrebné žiadne zmeny existujúceho hardvéru a softvéru.

Prednosti:

  • čítanie údajov z digitálne izolovaných strojov,
  • jednoduché nastavenie prostredníctvom konfigurácie, ktorú zvládne údržba stroja,
  • vhodné pre akékoľvek výrobné prostredie a automatizačnú platformu,
  • flexibilné a škálovateľné riešenie,
  • optimalizácia efektívnosti procesu a spotreby energie,
  • monitorovanie stavu zariadenia odkiaľkoľvek, pokročilá údržba.

Výhody pre koncových používateľov

Koncoví používatelia čelia náročnej výzve súčasného zvyšovania podielu na trhu a udržania svojej pozície na trhoch, ktoré sa rýchlo menia:

  • zachovanie maximálnej ziskovosti,
  • kratší životný cyklus produktov,
  • agresívne marketingové stratégie,
  • vysoko nároční spotrebitelia.

V dôsledku toho sa každodenné operácie riadia údajmi, ako sú OEE, TCO a ROI. Optimalizácia týchto faktorov sa točí okolo dát. Čo sa môžete naučiť z údajov o výkonnosti vášho stroja a ako môžete tieto poznatky využiť tým, že ich využívate s inými lokalitami – bez ohľadu na to, či ide o inštalácie na zelenej lúke alebo o brownfieldové inštalácie.