Nie je výnimkou, že viac ako polovicu obecných výdavkov za elektrickú energiu tvoria náklady na verejné osvetlenie. Obce a mestá na túto skutočnosť reagujú výmenou starého výbojkového osvetlenia za modernú LED technológiu. Tým sa však úspory končiť nemusia. Pokiaľ sú LED svietidlá doplnené o inteligentnú reguláciu, možno stlačiť náklady o ďalšie desiatky percent smerom dole.

Spoločnosť ENIKA.CZ ponúka komplexné služby v oblasti verejného osvetľovania. Ako dlhoročný partner niekoľkých európskych výrobcov svetelnej techniky ponúka moderné dizajnové LED svietidlá, ktoré sú však úsporné a minimalizujú nežiaduce svetelné znečistenie.

Poseidon® City

ENIKA.CZ sa viac ako 30 rokov venuje bezdrôtovým technológiám. Vo vlastnej vývojovej základni vznikol aj moderný riadiaci systém Poseidon® City, ktorý slúži na efektívny spôsob ovládania vonkajšieho osvetlenia. Vďaka technológii, ktorá umožňuje komunikáciu na veľkú vzdialenosť, ovláda LED osvetlenie na miestach ako sú:

  • verejné priestranstvá miest a obcí,
  • firemné areály,
  • parkoviská,
  • rezidenčné oblasti,
  • stanice,
  • športoviská.

Prečo používať Poseidon® City?

Systém poskytuje správcom osvetlenia dokonalý prehľad o stave jednotlivých svietidiel, ich prevádzkovom čase a spotrebe elektrickej energie. Vďaka tomu možno zaistiť rovnomerné osvetlenie a regulovať ho podľa individuálnych potrieb. Mestá potom svietia svojim občanom inteligentne a úsporne – to znamená len tam, kde je to potrebné, a v momente, keď je to potrebné.

LoRa WAN – sieť pre Smart City

Systém Poseidon® City je postavený na modernej a dynamicky sa rozvíjajúcej technológii LoRa WAN, ktorá komunikuje na veľké vzdialenosti a umožňuje ovládať vonkajšie osvetlenie a regulovať jeho intenzitu. Táto moderná a celosvetovo sa rozširujúca sieť je používaná nielen na riadenie osvetlenia, ale napr. aj na zber dát z elektromerov, informácií o stave zaplnenia kontajnerov na odpad či údajov o stave ovzdušia. Nespornou výhodou tejto siete je tiež fakt, že odpadajú náklady za mesačné poplatky a nutnosť konektivity do vzdialeného cloudu.

ENIKA.CZ vytvorí pre každého zákazníka privátnu sieť LoRa WAN, ktorú má pod svojou správou. Vďaka tomu môže pružne reagovať na požiadavky klientov a spoluvytvárať individuálne projekty.

Riadiaci systém Poseidon City – základné systémové prvky

Prijímač NEMA a ZHAGA

Každé LED svietidlo, ktoré je súčasťou verejného osvetlenia a ktoré sa bude bezdrôtovo ovládať pomocou systému Poseidon® City, musí byť vybavené prijímačom NEMA alebo ZHAGA. NEMA a ZHAGA je označenie dvoch rôznych priemyselných štandardov, ktoré umožňujú vzájomnú konektivitu prvkov riadiaceho systému. V ponuke spoločnosti ENIKA.CZ nájdete moduly pre päticu NEMA, určené na riadenie predradníkov s analógovým výstupom alebo výstupom DALI, moduly pre päticu ZHAGA s výstupom DALI a zabudované alebo externé varianty. Systém je navrhnutý veľmi všestranne a okrem svojej základnej funkcie môže zároveň riadiť ďalšie technológie. Napr. možno využiť senzor osvetlenia, ktorý od určitej úrovne osvetlenia zapne nasvietenie a čerpadlo fontány, zavlažovanie parku alebo spustí hlásenie o ukončení návštev.

Gateway – komunikačná brána

Gateway slúži na komunikáciu medzi serverom a koncovými prvkami – prijímačmi. Dokáže preniesť signál na veľkú vzdialenosť a umožňuje tak ovládanie jednotlivých svietidiel podľa nastavenia v aplikácii Poseidon® City.

Aplikácia

Správca verejného osvetlenia (napr. technické služby či servisný technik) pracuje vo webovej aplikácii, ktorá je prístupná na akomkoľvek počítači, tablete alebo telefóne s webovým prehliadačom. Na pár kliknutí získa vizualizovaný prehľad o celkovej spotrebe svetelnej sústavy a môže ovládať vopred definované skupiny svietidiel alebo nastaviť časové plány svietenia. Kontrola osvetlenia prebieha v reálnom čase a servisný technik tak môže reagovať okamžite a nedostatky včas odstrániť.

Viac o inteligentnom riadiacom systéme pre vonkajšie osvetlenie.

Ako funguje Poseidon City.