Pomocnú ruku užívateľom podávajú neustále vylepšenia a nové funkcie. RobotStudio sa tak stáva silným pracovným nástrojom vývojárov a konštruktérov. Avšak RobotStudio nie je určené striktne len pre návrh a vývoj nových pracovísk s robotmi ABB. Je vyvíjané a posúvané vpred aj pre užívateľov už existujúcich a funkčných pracovísk z radov koncových zákazníkov.

RobotStudio od svojho vzniku prešlo viacerými väčšími či menšími zmenami, kopírujúc vývoj a možnosti ponúkané vývojovým prostredím. Niektoré priniesli markantné zmeny, iné skôr kozmetické či grafické úpravy. Všetky zmeny však vytvorili jedinečný a nenahraditeľný softvér pre návrh, vývoj, dizajn a programovanie robotov. Vo svojej šiestej verzii, RobotStudio ponúka základné, grafické, programové a rozšírené možnosti.

V základnej časti nájde užívateľ jednoduchý a intuitívny spôsob vytvorenia stanice s jedným či viacerými robotmi. Roboty pritom môžu fungovať s jedným alebo každý s vlastným samostatným riadením. Všetko je závislé na užívateľom vytvorenom systéme. Je taktiež možné zvoliť vytvorenie systému robota pomocou zálohy z existujúceho robota, čo je praktické pri práci na robotoch z exitujúceho robotického pracoviska či výrobnej linky. Prostredníctvom nahratej zálohy z existujúceho robota, môže užívateľ vizualizovať to, čo v realite nemohol vidieť – uložené pozície, pracovné objekty a TCP vytvorených nástrojov. Toto všetko v 3D vizualizácii so zobrazením polohy a rotácie voči robotu.

Funkciu 3D vizualizácie ocenia najmä užívatelia v prípadoch, kedy je potrebné urobiť úpravy programu a zorientovať sa v pôvodnom spôsobe ich vytvorenia. Alebo v prípadoch, kedy už nie sú dostupné pôvodné prostriedky na vytvorenie napr. pracovných objektov. Okrem zobrazenia všetkých uložených pozícií, nástrojov a objektov, môže užívateľ jednoducho s týmito dátami pracovať, čo ho posúva do grafickej časti RobotStudia. Základná časť slúži najmä ako prvý krok a je len na užívateľovi a jeho potrebách, ako sa rozhodne pokračovať ďalej. Ba dokonca či táto časť je pre neho postačujúca a ďalej pokračovať už nepotrebuje.

Grafická časť je veľmi úzko spätá so základnou, pričom užívateľ neustále pracuje s oboma a v jednom prostredí. Rozširuje možnosti užívateľa a dovoľuje mu spravovať existujúce a vytvárať nové pozície, nástroje a pracovné objekty. Grafické možnosti RobotStudia umožňujú importovať veľké zostavy v štandardných 3D formátoch, z profesionálnych CAD softvérov. A z týchto jednoducho vyberať len dôležité časti, podľa daných očakávaní a potrieb užívateľa. V zostavených pracoviskách následne vytvárať trajektórie a overovať dosahy či obmedzenia robota s použitým nástrojom.

Výhodou je aj jednoduché modelovanie 2D alebo 3D tvarov, ich spájanie, vyťahovanie či vzájomné delenie do požadovaných 3D modelov. Čo veľmi zjednodušuje vytváranie a editáciu nástrojov robota ako aj jednoduchých reprezentácií okolitých prvkov v dosahu robotov. Pomocou RobotStudia si užívateľ môže jednoduchým spôsobom vytvoriť pracovisko, s jedným či viacerými robotmi, importovať či vytvoriť nástroj robota a začať vytvárať trajektóriu jednoducho, klikaním na plochy objektov a útvarov. Po ich vytvorení softvér ponúka nespočetné možnosti, ako pozície upraviť, posunúť a natočiť tak, aby bola overená dosažiteľnosť zvoleným robotom.

Tu však grafická časť ešte stále nekončí, no plynulo prechádza do programovej časti. Na jednej strane umožňuje štandardné programovanie robota, ako je to užívateľom známe z používania a programovania reálneho robota. Na druhej, je v RobotStudiu možné vytvoriť samostatnú logiku pracoviska, ktorá potom vytvára funkčné prostredie virtuálneho sveta. Táto funkcia zo sebou prináša nekonečne veľa možností, ktoré dokážu premeniť virtuálne pracovisko na funkčnú produkciu. Materiál automaticky vstupuje do pracoviska, kde je robotom odobraný a ďalej spracovaný tak, ako by to bolo v reálnom svete. Simulácie, ktoré takto vznikajú, nadobúdajú na hĺbke a umožňujú užívateľovi pochopiť a správne navrhnúť pracovisko, s ohľadom na všetky parametre, vstupujúceho do aplikácie s robotmi. Vďaka virtuálneho kontroléru, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť RobotStudia, môže užívateľ programovať robot bez toho, aby bol k nemu priamo alebo vzdialene pripojený.

Tu plynulo prechádza RobotStudio do svoje programovej časti a ponúka ďalšie možnosti návrhu a vývoja aplikácie. Program vytvorený v softvéry RobotStudio, je možné jednoducho nahrať do robota, bez akéhokoľvek prispôsobenia či preklápania. RobotStudio taktiež umožňuje programovať a ladiť aj roboty so starším systémom, až do verzie 5.11.03. Prepojenie medzi virtuálnym a reálnym pracoviskom poskytujú tzv. „relation“. Okrem prehrávania programu medzi virtuálnym a reálnym robotom, je možné programy pred prehratím porovnať.  Po pripojení robota k počítaču prostredníctvom ethernetového káblu a spustení RobotStudia, je v režime Online plne sprístupnený systém robota. Odtiaľ je možné robot nastavovať, programovať a ladiť. Prostredníctvom jedného tlačidla, je možné jednoducho vytvoriť virtuálnu stanicu podľa reálneho pripojeného robota, a pokračovať v práci aj mimo robota. Po opätovnom pripojení, stačí jednoducho upravený program prehrať do robota, ktorý môže okamžite pokračovať už s upraveným cyklom.
Táto časť poskytuje užívateľovi zjednodušené vytváranie alebo obnovu zo záloh, ich manažment a správu, bez potreby použitia prenosných médií. Pričom roboty pripojené do spoločnej siete je možné zálohovať len jedným kliknutím.

Možnosti RobotStudia tu však nekončia a rozširujú sa ďalej na špecifické doplnky, ktoré si užívateľ môže do RobotStudia pridať, podľa svojich požiadaviek.
Prvou skupinou doplnkov sú staršie verzie softvéru robotov, ktoré umožňujú užívateľom pracovať nielen s najnovšími verziami softvéru. Potrebný softvér si užívateľ stiahne priamo zo zabezpečeného servera ABB do svojho počítača, bez toho aby musel prehľadávať internetové stránky. Veľmi užitočným nástrojom sú rôzne drobné doplnky, ktoré vytvorili priamo užívatelia RobotStudia z ABB. Tieto ponúkajú jednoduchý prístup k modelom rôznych štandardných nástrojov, zariadení a prvkov pracovísk. Ba dokonca umožňujú do RobotStudia pridávať aj komponenty, ktoré si užívateľ nenáročne prispôsobí svojím potrebám, zadaním ich rozmerov.

Poslednými, no nemenej užitočnými doplnkami RobotStudia, sú softvérové balíky štandardných aplikácií, nazvané PowerPac. Medzi štandardné aplikácie patria Lakovanie (Paint PowerPac), Obrábanie (Maschining PowerPac), Rezanie (Cutting PowerPac), Oblúkové zváranie (Arc PowerPac), ohýbanie (Bending PowerPac), paletizácia (Paletizing) a balenie (Picking). PowerPac balíky tvoria nadstavbu softvéru RobotStudio a zjednodušujú prípravu a ladenie jednotlivých aplikácií od úplného začiatku. Obsahom balíkov sú štandardné nástroje robotov, spolupracujúcich zariadení, ako aj inštrukcií, pre zjednodušenie vytvorenia pracoviska. Balíky obsahujú aj podporné softvérové doplnky pre import CAD dát a ich implementáciu do aplikácie s robotom.

Úloha softvérového produktu RobotStudio sa postupom času menila. Od jednoduchých simulácií dosahu robotov, až po vytváranie funkčných pracovísk s robotmi ABB. V súčasnosti si nevieme predstaviť konštruktérsku kanceláriu bez profesionálnych CAD softvérov, umožňujúcich pripraviť a vyrobiť jednotlivé komponenty tak, aby do seba zapadli a spoločne fungovali. Rovnako sa aj softvér RobotStudio stal neoddeliteľnou súčasťou návrhu, vývoja a ladenia aplikácií s robotmi. Ktoré vďaka tomuto softvéru nevyžadujú toľko času na doladenie a spustenie s reálnym robotom.

www.abb.sk