Využívanie energie čaká zmena

Odhady ukazujú, že celosvetový dopyt po elektrickej energii sa do roku 2040 zvýši až o 60 %. Dobrou správou je, že podiel solárnych a veterných elektrární sa v rovnakom období môže až strojnásobiť. Ako sa táto zmena prejaví na trhu s energiou? Začne sa stierať rozdiel medzi ponukou a dopytom.

„Zákazníci už nebudú iba spotrebitelia energie ale aj jej výrobcovia, ktorí budú mať možnosť nastaviť a aktívne prispôsobovať svoju spotrebu. Samozrejmosťou bude vyššia spoľahlivosť, dostupnosť a prístup k novým službám. Na druhej strane sú výrobcovia a dodávatelia elektriny, ktorí musia začať využívať technológie na optimalizáciu plánovania, riadenia a pracovnej sily,“ pripomína Jaroslav Uhlík, generálny riaditeľ Schneider Electric Slovensko.

Na prvý pohľad ide o zložitý proces, môžeme sa však spoľahnúť na digitálne technológie, ktoré sú dostatočne flexibilné na to, aby nám pomohli zvládnuť súčasné výzvy, akými je, napríklad, výmena dát. Doslova nám pomôžu pripraviť sa na budúcnosť.

Teplota bude stúpať, ak radikálne neznížime emisie

Najnovšie vedecké merania potvrdzujú obavy z globálneho nárastu teploty. Svetová meteorologická organizácia (WMO) koncom mája upozornila, že existuje až 40-percentná pravdepodobnosť, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov dôjde k otepleniu o 1,5 stupňa Celzia, čo je stanovený limit v rámci Parížskej klimatickej dohody. Ten bude možné dodržať iba v prípade, že krajiny v spolupráci s podnikateľským sektorom a priemyslom vyvinú úsilie s cieľom dostať emisie skleníkových plynov na nulu do roku 2050.

Digitalizácia je síce nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie udržateľnosti vo všetkých oblastiach podnikania, ale nie jedinou. Splnenie udržateľných cieľov a zachovanie konkurencieschopnosti si vyžaduje, aby výrobcovia a dodávatelia elektriny začali masívne integrovať obnoviteľné zdroje energie do všetkých úrovní siete, a postupne tak nahradili fosílne palivá.

Dôležitou súčasťou udržateľnej budúcnosti je kvalitná a moderná infraštruktúra zariadení. Aktuálnou požiadavkou je výmena doteraz používaných rozvádzačov využívajúcich skleníkový plyn hexafluorid sírový (SF6).

Udržateľnou alternatívou sú rozvádzače vysokého napätia SM AirSeT od Schneider Electric, ktoré na miesto izolantu SF6, používajú čistý vzduch. Dômyselná kombinácia technológie čistého vzduchu a spínania vo vákuu berie ohľad na životné prostredie, pričom si rozvádzač SM AirSeT zachováva svoju hlavnú funkciu – bezpečnú prevádzku sietí vysokého napätia. Vysokú mieru konektivity zabezpečujú prvky umožňujúce monitorovanie stavu zariadenia. Pokročilá technológia snímačov zároveň znižuje náklady súvisiace s rizikom výpadku napájania.