Prepočítavač ropy a zemného plynu Flow-X od ABB

Odovzdávanie a preberanie ropy a zemného plynu medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami a rafinériami podlieha prísne určeným pravidlám, ktoré sú definované medzinárodnými normami. Meranie prietoku, distribuovaného objemu, prepočítavanie a následná fakturácia je náročný proces, pričom sa vyžaduje najvyššia presnosť. Špičkové zariadenia, ktoré tento proces riadia a usmerňujú, sa nazývajú prepočítavače alebo flow computre.
Prepočítavač ropy a zemného plynu Flow-X od ABB

Mnohé súčasné prepočítavače – flow computre majú síce požadované výpočtové schopnosti, no na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných noriem to nestačí. Je len málo výrobkov, ktoré všetky tieto požiadavky bez výhrady spĺňajú. Jedným z takých je prepočítavač Flow-X, ktorý distribuuje ABB. Prístroj poskytuje presné a nespochybniteľné vstupné údaje potrebné k fakturácii.

Flow-X má výkonný 64-bitový procesor, ktorý podporuje aj tie najnáročnejšie prepočty plynu a ropy, napr. GERG-2008, čo je v súčasnosti najpresnejší štandard pre zemný plyn. Celý výpočet, ukladanie dát vrátane komunikácie Modbus sú založené na 64-bitovom rozlíšení, aby sa zabránilo strate presnosti. Presnosť prístroja je lepšia ako 0,008 %. Flow-X/M modul je kompletný prepočítavač so všetkými potrebnými vstupmi pre všetky možné aplikácie. Môže sa použiť na prepočítavanie jedného aj viacerých paralelných prúdov, čo umožňuje jeho modulárna, nákladovo efektívna konštrukcia bez obetovania presnosti a bezpečnosti.

Srdcom systému Flow-X je modul Flow-X/M. Ten istý modul je konfigurovateľný pre rôzne aplikácie. Každý modul je samostatný prepočítavač s LCD displejom a so vstupmi pre všetky možné aplikácie. Modul sa pridáva do rôznych puzdier. Jednotlivé puzdrá môžeme vybrať na základe predmetnej aplikácie, rozsahu použitia, umiestnenia a s ohľadom na dosiahnutie minimálnej obstarávacej ceny. Každý modul obsahuje:

 • 6 analógových vstupov,
 • 4 HART vstupy,
 • 2 Pt100 vstupy na meranie teploty,
 • 4 analógové výstupy,
 • 16 konfigurovateľných dvojhodnotových vstupov a výstupov – otvorený kolektor,
 • 2 sériové výstupy (RS-232/RS 485),
 • 2 ethernety (RJ45, TCP/IP).

K vstupom a výstupom sú pripojiteľné merania cez analógové vstupy, signál HART, Modbus alebo Ethernet:

 • meranie hustoty, tlakovej diferencie, tlaku a teploty,
 • plynový chromatograf,
 • meranie viskozity,
 • Pt100 snímače teploty,
 • prietokomery s pulzovým výstupom,
 • prietokomery pracujúce na základe merania tlakovej diferencie.

Flow-X/P je puzdro na montáž do rozvádzača pre štyri moduly Flow-X/M vybavené dotykovým displejom, vlastným procesorom, vnútornou pamäťou a komunikáciou RS-232/RS-485.

Flow-X/S je puzdro pre jeden modul Flow-X/M na montáž na lištu DIN.

Flow-X/K je tiež puzdro pre jeden modul Flow-X/M na montáž na lištu DIN v inom vyhotovení.

Flow-X/R je 19“ rám pre jeden až osem modulov Flow-X/M.

Okrem týchto položiek systém obsahuje reléový blok Flow-X/B na zabezpečenie napájania jednotlivých blokov a oddelenie dvojhodnotových vstupných a výstupných signálov. Flow-X/T je špeciálny operátorský panel. Jednotlivé moduly sú prepojené pomocou špeciál­neho prepojovacieho kábla.

Flow-X má štyri základné softvérové aplikácie:

 • kvapaliny, metrický systém,
 • kvapaliny, USA,
 • plyny, metrický systém,
 • plyny, USA.

Tieto štandardné aplikácie poskytujú všetky funkcie potrebné pri väčšine použití. Dajú sa upraviť a prispôsobiť podľa želania zákazníka pomocou základného softvéru Flow-Xpress. Výpočty, zobrazenia, hlásenia, alarmy, komunikačné rozhrania Modbus a HART sú definované z bohatej knižnice funkcií a nástrojov.

Systém podporuje nasledujúce normy:

Pre kvapaliny:

 • API 5, 6, 23, 24, 53, 54, 59 a 60 tabuľky (A, B, C, D a E),
 • API 11.1 1980 (API 2540) a 2004/2007,
 • API 1952 historické tabuľky,
 • API 11.2.1, 11.2.2, 12.2, 21.1, 21.2,
 • API 11.3.2.1 Etylén (API-2565),
 • GPA TP15, TP16, TP25, TP27,
 • propylén (API 11.3.3.2),
 • butadién (ASTM D1550),
 • etylén (IUPAC 1988, NIST 1045, API 2565),
 • oxid uhličitý (NIST).

Pre plyny:

 • AGA3, AGA5, AGA7, AGA8, AGA10, AGA11,
 • AGA-NX19,
 • SGERG-88,
 • GERG-2008,
 • GPA 2172,
 • IAPWS-IF97 (para a voda),
 • ISO 6976 (všetky vydania),
 • viskozita plynov,
 • GSSSD MR11.

Spĺňa certifikáty:

 • CE
 • EN 12405-1
 • OILML R117
 • WELMEC 7.2
 • WELMEC 8.3
 • WELMEC 8.8
 • EN 61326
 • EN 55011
 • CSA C22.2 61010-1
 • UL 61010-1
 • 2004/108/EC
 • 2004/22/EC.

Meracia technika spoločnosti Spirit IT, člena skupiny ABB, patrí k špičke vo svojej oblasti. Ponúka vysoko výkonné zariadenia na inte­ligentné meranie a reguláciu prepravy ropy a plynu vrátane softvérového riešenia pre priemyselné aplikácie v oblasti ťažby ropy a zemného plynu, ktoré umožňuje aj meranie prietoku, dispečerské riadenie a zber dát. Meracie zariadenia na meranie prietoku sa vyznačujú vyššou presnosťou a lepšími možnosťami regulácie pri automatizácii prietoku medzi vrtom a plošinou a pri preprave medzi jednotlivými členmi spracovateľského reťazca.