STEGO doplnilo do svojho portfólia výrobkov nový inteligentný prúdový snímač ESS 076 ponúkajúci riešenie pre širokú škálu výziev, ktorým čelia prevádzkovatelia priemyselných závodov. Ako snímač v komunikačnom štandarde IO-Link umožňuje ESS 076 rýchle nastavenie parametrov a prenos dát v reálnom čase. Vďaka dodatočnému rozhraniu 4 – 20 mA možno ESS 076 ľahko integrovať aj do existujúcich inštalácií.

Zlepšená energetická účinnosť priemyselných podnikov

Sledovanie spotreby elektriny pomáha identifikovať neefektívne pracovné oblasti a/alebo plytvanie energiou. ESS 076 poskytuje presné meranie spotreby energie a umožňuje firmám prijímať opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti a zníženie nákladov. Snímač pomocou bezkontaktnej technológie meria striedavý prúd do 100 A v kábloch do priemeru 11,4 mm. S analógovým rozhraním 4 – 20 mA a digitálnym rozhraním IO-Link možno ESS 076 ľahko integrovať do existujúcich systémov a zhromažďovať údaje o efektívnom hospodárení s elektrickou energiou.

Optimalizácia výrobnej prevádzky pomocou ESS 076

Nepretržité meranie prúdu umožňuje presné riadenie procesov a optimalizáciu prevádzky zariadenia. S ESS 076 môžu výrobcovia monitorovať spotrebu energie v reálnom čase, používať tieto dáta na úpravu procesov a optimalizovať efektivitu a výkon celej priemyselnej prevádzky.

Riadenie nákladov vo výrobnom procese

Nerušené sledovanie spotreby elektriny umožňuje firmám lepšie kontrolovať náklady a identifikovať opatrenia vedúce k úspore nákladov za energie. ESS 076 poskytuje presné údaje, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa zbytočným výdavkom. ESS 076 totiž vďaka svojej vysoko presnej meracej technológii umožňuje sledovanie a analýzu spotreby energetickej záťaže v reálnom čase s cieľom trvalo znížiť prevádzkové náklady. Bezproblémová integrácia s existujúcou infraštruktúrou umožňuje jednoduchú implementáciu a dlhodobo znižuje riziko narušenia výroby. Údaje o spotrebe energie zhromaždené snímačom ESS 076 možno použiť na optimalizáciu, dlhodobé plánovanie, podporu investícií do projektov energetickej účinnosti alebo na rozšírenie výrobnej kapacity.

Zhrnutie

ESS 076 od spoločnosti STEGO je odpoveďou na výzvy súvisiace s energetickou účinnosťou, optimalizáciou výrobného procesu a kontrolou nákladov v priemyselných podnikoch. Umožňuje spoločnostiam zvýšiť efektivitu a pozerať sa do budúcnosti hospodárnym a ekologickým spôsobom. „S inteligentným prúdovým snímačom ESS 076 ponúkame našim zákazníkom premyslené riešenie na efektívne sledovanie spotreby elektrickej energie. Naším cieľom navyše bolo to, aby bol snímač používateľsky čo najprívetivejší,“ hovorí Maximilian Vosseler, senior produktový manažér spoločnosti STEGO.

Ing. Dušan Zaremba
dzaremba@stego.pl