Prevrat v chladení rozvádzačov: hybridné chladiace jednotky

Stále sa ukazuje, že prvenstvo, o to viac svetové, je omnoho ťažšie udržať, ako ho nadobudnúť. Rittal ako popredný svetový výrobca klimatizačných systémov rozvádzačov o tom vie svoje. Aj v oblasti klimatizácie podobne ako v oblasti rozvádzačových skríň musí správne odhadovať smerovanie vývoja, aby sa udržal v celosvetovom porovnaní na špičke, čo vôbec nie je jednoduché.
Prevrat v chladení rozvádzačov: hybridné chladiace jednotky

Kategória energetickej efektívnosti A+

V roku 2005 začal Rittal s výrobou radu klimatizačných jednotiek TopTherm Plus, ktorá vtedy znamenala významný technický pokrok. Všetky kondenzátory boli vybavené nanovrstvou, ktorá je na mikropovrchu taká hladká, že znemožňuje nečistotám usadiť sa na ňu. Podstatne to zlepšuje efektívnosť a podstatne redukuje potrebnú údržbu. Takisto bol prakticky pri všetkých typoch jednotiek zavedený systém automatického odparovania kondenzátu. Vtedy to bol veľmi významný pokrok.

Neskôr v roku 2011 bola uskutočnená ďalšia podstatná modernizácia všetkých typov. Hlavne použitím motorov s elektronickou komutáciou (EC motors) a lepším spôsobom regulácie bolo možné dosiahnuť mieru úspory spotreby elektrickej energie až 45 %. Efektívnosť je veľmi dôležitá práve pri klimatizačných jednotkách: všeobecne platí, že spotreba je dôležitejším parametrom ako cena. Rozdiel v cene sa totiž veľmi rýchlo používateľovi vracia v podobe úspory na energiách. Preto sa na vývoji pracovalo hlavne týmto smerom.

O 70 % úspornejšie a efektívnejšie klimatizačné jednotky

Na veľtrhu HMI 2015 v nemeckom Hannoveri Rittal predstavil úplne nový typ hybridných klimatizačných jednotiek. Hybridné riešenie znamená, že prístroj používa súčasne dve technológie. Ide o systém tepelného čerpadla a súčasne o systém tepelnej trubice (heatpipe). Súčasne sú ventilátory aj kompresor poháňané motormi napájanými invertormi. Výsledkom je naozaj ohromujúca efektívnosť. Zníženie spotreby energie dosahuje až celých 75 %.

Výnimočná je presnosť regulácie chladenia, ktorá je len 0,2 Kelvina a prináša ďalší významný úžitok vo forme zvýšenej spoľahlivosti zariadení v rozvádzači, ako aj v znížení hlučnosti klimatizačnej jednotky. Kolísanie teploty je znížené až temer na nulu, teda teplota je prakticky konštantná, čo je úplne optimálny stav.
V doterajšej klimatizačnej jednotke je teplota regulovaná súčasným zapínaním kompresora a ventilátora vonkajšieho obehu. Tieto motory sa teda striedavo rozbiehajú a vypínajú. Elektromotory sa nemôžu rozbiehať veľmi často, hlavne kompresor sa potom rozbieha pri horúcom kondenzátore, čo predstavuje veľmi ťažký a tým aj neefektívny rozbeh. Preto býva pri týchto jednotkách hysteréza nastavená na 5 Kelvinov. Prakticky teda počas funkcie teplota v rozvádzači potom neustále kolíše v rozmedzí rozsahu 5 Kelvinov. Pri novom type sú motory regulované plynule a optimálne nastavený zabudovaný PID regulátor zabezpečí v rozvádzači ustálenú teplotu len v rozmedzí 0,2 Kelvina. Pre prístroje vnútri sú to úplne optimálne podmienky.

Technologická symbióza 

Ak je vonkajšia teplota okolo rozvádzača vyššia ako požadovaná teplota vnútri, chladiaca jednotka pracuje podobne ako bežná dnešného typu iba s presnejšou reguláciou a vyššou efektívnosťou. Tepelné trubice sú odpojené, v chode je kompresor a ventilátor vonkajšieho okruhu.
Ak je teplota vonku mierne nižšia ako požadovaná teplota vnútri, pracujú oba systémy spoločne naraz. Tepelné trubice odvádzajú teplo do vonkajšieho okruhu a súčasne kompresor skvapalňuje chladivo v kondenzátore a splyňuje ho vo výparníku.
Ak je však teplota vonku výrazne nižšia ako požadovaná teplota vnútri, tepelné čerpadlo, teda kompresor sa vypína a funkčný ostáva len systém tepelných trubíc. Ten teplo odvádza do priestoru vonkajšieho okruhu a ventilátor ho pomáha účinne odovzdávať okoliu. V tomto režime dosahuje úspora v spotrebe energie až 75 percent.

Svetová kompatibilita v napájaní 

Dnes máme po svete viacero rôznych kombinácií noriem, čo sa týka napájania v priemysle. Používajú sa jedno- a trojfázové systémy s napätím od 100 do 400 V a frekvenciou 50 a 60 Hz. Nový rad klimatizačných jednotiek je kompatibilný so všetkými týmito variantmi bez výnimky, teda už teraz sa týmto problémom vôbec netreba zaoberať. Samozrejmosťou je aj aprobácia UL na použitie v zámorí.

Farebný dotykový displej a technológia NFC na ešte ľahšie ovládanie a diagnostiku

Zatiaľ sa do výroby pripravuje rad nástenných typov v rozmedzí výkonov od 1 500 do 6 000 W. Štyri typy pre rozmedzie výkonov od 2 000 do 6 000 W majú zhodné vonkajšie rozmery, a teda aj rovnaký otvor na vyrezanie. Všetky typy možno na skriňu primontovať, prípadne čiastočne alebo úplne zapustiť.
Riadiaci systém a jeho spojenie s okolím je na najnovšej úrovni. Dotykový farebný displej umožňuje pohodlné zadávanie parametrov a zisťovanie všetkých prevádzkových informácií úplne intuitívne. Aby nemohol ktokoľvek zmeniť nastavené parametre, vyžaduje sa dvojmiestny PIN kód. Systém komunikuje pomocou siete LAN, USB portom (program RiDiag) alebo aj NFC rozhraním s aplikáciou v smartfóne.

Výhody nestoja len na papieri, boli už overené v skutočnej prevádzke u viac ako štyroch náročných významných zákazníkov pôsobiacich v automobilovom priemysle.