Pozrite si video

Káble na prenos dát

Produkty Nexans dostupné v ponuke TME sú väčšinou káble určené pre priemyselné riešenia, kabeláž komunikačných systémov v rámci automatizácie budov a podobné aplikácie. Prenos dát v náročných podmienkach prostredia, aké panujú vo vyššie uvedených aplikáciách, vyžaduje ochranu žíl. Prvou ochranou je vonkajší plášť vyrobený z PVC alebo PUR – ktorý zaručuje dobrú odolnosť voči natiahnutiu káblov. V prípade PUR sú ďalšími výhodami nízka horľavosť(nešíria plamene) a ochrana pred olejmi (podľa EN 50363). Žily vyrobené z medi (vrátane pocínovanej) vo forme drôtu alebo vedenia sú navyše tienené fóliou (v pároch) a / alebo opletením z drôtov. Ich tepelný odpor sa pohybuje (vo väčšine prípadov) od -20°C do 80°C. (Obr. 1 v galérii)

Špeciálnym prípadom káblov na prenos údajov sú ethernetové káble v štandarde Cat5e, t.j. pre gigabitový prenos. Dvojité tienenie a skrútené páry žíl znižujú vplyv vnútorných (tzv. cross-talk) a externých (EMC) rušení na kvalitu prenosu. Výsledkom je, že tieto výrobky je možné použiť v priemyselných podmienkach aj v husto vyplnených káblových žľaboch.

Káble pre automatizáciu

Káble určené na automatizáciu sú prispôsobené na použitie vo vodiacich lištách – opakujúce sa pohyby, polomery ohybov v úzkom smere a výrazné zrýchlenie ťahu. Dve základné skupiny produktov sú meracie a riadiace káble (napr. pre servopohony). Sú vyrobené podľa noriem Bosch, Heidenhain, Siemens a v štandardných konfiguráciách, ktoré je možné použiť v akejkoľvek aplikácii priemyselnej robotiky. Vodiče sú vyrábané vo forme medených vedení a dodatočné tienenie umožňuje použitie týchto produktov aj na komunikačné účely. Preto umožňujú nielen napájanie (až 1kV v prípade vybraných položiek, ale aj presné ovládanie pohyblivých prvkov stroja (CNC, meracie hlavy a pod.). (Obr. 2 v galérii)

Tu je potrebné zdôrazniť, že Nexans dodáva výrobky v súlade s normami CSA FT1 (odolnosť voči plameňu) a UL 1581 (americká norma špecifikuje charakteristiky káblov používaných v priemysle). V závislosti od použitého systému a preferencií si zákazníci môžu vybrať medzi káblami s farebne alebo početne identifikovateľnými žilami, vodičmi PE a dodatočnými pozdĺžnymi výstužami na zlepšenie odolnosti proti ohybu a prevliekaniu.

Univerzálne viacžilové káble

Viacžilové ovládacie káble od spoločnosti Nexans, dostupné v ponuke TME, obsahujú 2 až 25 vodičov vo forme vedení s prierezom až 6mm2. Rovnako ako vyššie popísané výrobky sú tiež chránené pred účinkami mnohých chemikálií (vrátane olejov), nešíria plamene a vykazujú dobré mechanické vlastnosti (trieda ohybnosti 5 a malý polomer ohybu). Môžu byť použité v inštaláciách s maximálnym napätím 300 V, 600 V alebo 1 kV. Tieto parametre z nich robia ideálnu voľbu pre široké spektrum aplikácií priemyselnej automatizácie a riadenia budov. Katalóg TME ponúka bezhalogénové varianty (t.j. bez akýchkoľvek zdraviu škodlivých výparov pri kontakte s ohňom), ako aj netienené káble. (Obr. 3 v galérii)

The original source of text