Ethernetové prepínače sú neoddeliteľnou súčasťou cenovo výhodného priemyselného ethernetového komunikačného riešenia. Pri výbere priemyselných ethernetových prepínačov je množstvo faktorov, ktoré treba zvážiť: výrobné prostredie, polohu prepínačov v sieťovej infraštruktúre a to, či majú byť riadené alebo neriadené, príp. ktoré káble a konektory použiť. Spoločnosť Murrelektronik umožňuje pri voľbe správneho prepínača a prínosov rôznych dostupných typov nahliadnuť do širokej ponuky dostupných ethernetových prepínačov a inovácií.

Riadené alebo neriadené? Aký je správny prepínač pre moju aplikáciu?

Neriadené prepínače, ako sú Xelity, Xenterra alebo TREE, predstavujú cenovo najvýhodnejší spôsob prepojenia ethernetových zariadení v malých a/alebo lokálnych sieťach. Tieto prepínače v zásade zaisťujú, že ethernetové dáta prúdia bez kolízií. Ako sprostredkovacie body pridávajú do siete ďalšie porty, neposkytujú inteligentné funkcie ani nedokážu riadiť sieťovú prevádzku. V priemyselnom prostredí sa neriadené prepínače často používajú v malých sieťach.

Riadené prepínače znamenajú pre konfiguráciu portov a zariadení rozsiahle možnosti. Preberajú dôležité funkcie na analýzu chýb, sieťovú diagnostiku a mechanizmy redundancie. Tieto prepínače optimalizujú prenos dát a zvyšujú konfiguračné úsilie a tým aj celkové náklady. Ich použitie v sieti prináša výhody, ktoré poskytujú väčšiu možnosť kontroly vrátane prípadov, keď je potrebný diaľkový prístup. Riadené prepínače umožňujú určenie priority balíkov zaisťujúc, že dáta citlivé na čas dostanú v sieti vyššiu prioritu. V neposlednom rade môžu byť riadené/monitorované programovateľným logickým automatom (PLC) prostredníctvom profinetového pripojenia.

Aké sú prínosy prepínačov typu Power over Ethernet (PoE)?

Prepínače PoE ako PoE Tree spoločnosti Murrelektronik sú skvelým spôsobom redukcie počtu káblov v inštalácii tým, že napätie a dáta sú v jednom kábli. Prepínače PoE odstraňujú potrebu dvoch káblov – jedného na komunikáciu a druhého na napájanie cez ethernetové zariadenie. Vďaka svojmu meniču napätia typu step-up dokážu prepínače PoE Tree napájať skenery, IP telefóny, kamery s napájaním 48 V jednosmerného prúdu (direct current – DC) a mnoho ďalších zariadení PoE s napájaním 12/24 V DC. Booster prepínača PoE Tree sa v jednom prepínači prispôsobí príkonu až do 120 W (30 W na jeden port). Inou výhodou je, že prepínače PoE Tree používajú štandardné osempólové káble RJ45.

Čo treba zvažovať pri plánovaní siete?

Problémy, ktorým čelia tímy zaoberajúce sa elektrickými návrhmi, sa nesmú podceňovať. Počas navrhovania strojového vybavenia treba zvážiť mnoho premenných. Treba vziať do úvahy faktory ako napr. počet ethernetových zariadení, záťaž v sieti, reakčný čas a infraštruktúru. Prepínače spoločnosti Murrelektronik (Xelity, Xenterra a Tree, neriadené aj riadené, so stupňom krytia IP20 alebo IP67) sa dajú kombinovať, aby tak poskytovali výkonné a cenovo dostupné riešenie, ktoré odstraňuje problematické miesta a zvyšuje výkonnosť akejkoľvek aplikácie na báze ethernetu.

Ako môžu prepínače pomáhať pri zjednodušovaní elektrického zapojenia a skracovaní času montáže?

Prepínače sú potrebné pri pridávaní flexibility do systémov založených na ethernete, no nemusia byť nevyhnutne namontované vnútri skrine. Prepínače so stupňom krytia IP67 ako Tree67 spoločnosti Murrelektronik sú skvelou voľbou, ktorá šetrí priestor v skrini, znižuje náklady na elektrické zapojenie a zlepšuje časové nároky odovzdávania do prevádzky a odstraňovania chýb. Tieto prepínače, ktoré sa dajú namontovať až 100 m od hlavnej skrine, pomáhajú optimalizovať kladenie káblov bez toho, aby to ohrozilo flexibilitu siete. V kombinácii so širokou ponukou priemyselných ethernetových káblov s kódom D alebo X od spoločnosti Murrelektronik sú prepínače IP67 dokonalým riešením na prípravu akejkoľvek ethernetovej siete typu plug and play.

www.murrelektronik.sk