Obr. Firma EPLAN, dodávateľ riešení, už rok ponúka všetkým záujemcom rozšírenie výstupných formátov aplikácie EPLAN Data Portal.

Navyše EPLAN umožňuje všetkým používateľom už rok pristupovať k údajom vo formáte DXF. EPLAN sa tak stáva prístupným pre významnú skupinu používateľov systému AutoCAD. Výrobcovia prístrojov a zariadení zahrnutých do aplikácie EPLAN Data Portal tak rozšíria dosah svojej ponuky. Ďalšia nová funkcia: spoľahlivé komerčné informácie sú teraz dostupné pre všetkých používateľov ERP, PDM a PLM – na individuálne stiahnutie jednotlivých súborov alebo ako kompletné balíčky údajov. Všetci záujemcovia sa môžu registrovať on-line a prístup k údajom tak získajú úplne zdarma.

Spoločnosť EPLAN už rok ponúka rozšírenie výstupných formátov aplikácie EPLAN Data Portal. Od novej verzie uvedenej pred rokom v máji majú všetky zúčastnené strany prístup k tisícom prístupových údajov nezávisle od toho, či používajú systémy od firmy EPLAN. Všetko, čo pre to musia urobiť, je zaregistrovať sa on-line.

„S naším portálom prenikáme k úplne novým skupinám používateľov: na jednej strane ku skupine používateľov systémov ERP, PDM/PLM, ktorí požadujú komerčné údaje, na druhej strane ku skupine používateľov systémov AutoCAD,“ hovorí Haluk Menderes, výkonný riaditeľ spoločnosti EPLAN.

V oblasti plánovania výroby (ERP) a správy produktových údajov budú plne sprístupnené všetky komerčné údaje vrátane čísel položiek, typových čísel a popisných informácií. Tieto údaje boli predtým prístupné len používateľom systému EPLAN. Všetci používatelia systémov ERP a PDM/PLM, ktorí majú záujem, sa môžu zaregistrovať on-line a získať tak prístup zdarma k vysoko kvalitným údajom v portáli EPLAN Data Portal. Tieto údaje pochádzajú priamo od viac ako 180 výrobcov komponentov a môžu byť stiahnuté zdarma jednotlivo alebo kompletne ako ucelený balíček údajov. Aplikácia EPLAN Data Portal tak slúži ako jednotný zdroj údajov od rôznych výrobcov, takže zložité a zdĺhavé vyhľadávanie overených údajov už nie je nutné.

Pridaná hodnota pre používateľov systému AutoCAD

A teraz ďalšia inovácia: v súčasnosti sú schémy dostupné aj vo formáte DXF pre AutoCAD. To je v podstate malá senzácia, pretože až doteraz neboli tieto dôležité elektrotechnické údaje dostupné a konštruktéri museli v prostredí AutoCAD kresliť schémy ručne. V blízkej budúcnosti získajú po vyplnení registračného formulára voľný prístup ku grafickým údajom pre PLC, frekvenčné meniče, bezpečnostné spínače a mnohé ďalšie prístroje. To pri konštruovaní a tvorbe konštrukčnej dokumentácie ušetrí veľa času. Prístroje a zariadenia sú graficky začlenené do výkresov zostáv a v nasledujúcom kroku ich konštruktéri doplnia zodpovedajúcimi elektrotechnickými informáciami.

Viac používateľov – viac výrobcov

„Náš portál je teraz zameraný na globálny okruh používateľov, ktorí priamo nepoužívajú náš softvér, napríklad pre používateľov systémov na plánovanie výroby,“ hovorí H. Menderes, keď vysvetľuje pozadie tohto strategického rozhodnutia. „Používatelia systémov ERP a PDM/PLM tak dostávajú centralizovaný zdroj vysokokvalitných údajov, ktoré zahŕňajú informácie od veľkého počtu výrobcov automatizačnej techniky. V niektorých krajinách sme s formátom DXF získali obzvlášť veľký okruh používateľov, ktorý teraz podporujeme elektrotechnickými výkresmi pri ich každodennej práci.“ V týchto krajinách sa elektrotechnické komponenty často navrhujú v MCAD.

Zaujímavé tiež pre výrobcov

Cieľom spoločnosti EPLAN ako medzinárodného dodávateľa riešení je zvyšovať počet používateľov portálu a zároveň povzbudzovať ďalších výrobcov z celého sveta, aby do neho zahrnuli údaje svojich prístrojov a zariadení. Má pre to presvedčivé argumenty: okruh používateľov, v túto chvíľu presahujúci 130 000 členov, sa tak bude ďalej výrazne rozširovať. To ponúka výrobcom ideálnu príležitosť uviesť a propagovať svoje výrobky v celosvetovom meradle.