Súčasný svet stojí predovšetkým na dostupnosti kvalitných informácií potrebných pri rozhodovaní. Účinný softvér je preto nevyhnutným základom každej spoločnosti, ktorá chce uspieť v tomto konkurenčnom prostredí. Systém ERP sa tak stáva jedným zo základných nástrojov na riadenie biznisu v dynamicky sa meniacom prostredí. Podľa analytikov spoločnosti Gartner potrebujú výrobné spoločnosti systémy ERP, ktoré v prvom rade podporujú flexibilitu. Otázkou zostáva, aké riešenie môže ponúknuť ten správny podnikový softvér, ak výsledkom má byť optimalizácia návratnosti investícií.

Pred čím dnes stojí procesná výroba?

Každá výroba má svoje špecifické požiadavky a potreby. No popri tom sú aj také, ktoré sú pomerne bežné pre väčšinu z nich. S reguláciou a legislatívnymi obmedzeniami sa stretáva každá výrobná spoločnosť. Všetky rovnako často riešia zvyšujúce sa ceny surovín a polotovarov a iné tlaky v oblasti obchodu. Marže ohrozujú zvyšujúce sa mzdové náklady aj náklady spojené s distribúciou. V takom prostredí potrebujú výrobcovia podrobné informácie o stave podnikania skôr, ako uzatvoria nové kontrakty.

Primárnou výzvou je, samozrejme, udržanie rastu a vývoj nových produktov. Z pohľadu IT je bezproblémová integrácia naprieč rôznorodými časťami výrobného reťazca čoraz dôležitejšia – pre spoločnosti je preto nevýhodné pracovať s niekoľkými systémami ERP pokrývajúcimi čiastkové funkcie. Efektívne je využitie jednotného systému, ktorý rieši všetky aspekty podnikania v procesnej výrobe a je určený na globálne podnikanie. Dnes napríklad procesná výroba stojí pred požiadavkou ďalšieho znižovania ekologickej záťaže. Informácie o ekologickej stope musia byť ľahko reportovateľné, a to nielen na interné účely alebo s ohľadom na akcionárov, ale čím ďalej častejšie aj pre verejnosť.

Identifikovať, porozumieť, predvídať

Úspech je daný tromi základnými faktormi. Úspešné spoločnosti potrebujú víziu a znalosti a musia byť dostatočne flexibilné. Ten správny systém im môže zobraziť spojnicu medzi obchodnou stratégiou a investíciami do technológií a vývoja nových produktov. Dostatok presných a aktuálnych informácií totiž vedie k informovaným rozhodnutiam. Dokonalá znalosť výroby aj trhu umožňuje rozpoznať a predvídať nové príležitosti pre obchod a porozumieť im. Konkurencieschopné sú tie spoločnosti, ktoré dokážu reagovať flexibilne nielen na očakávané, ale predovšetkým na neočakávané zmeny na trhu.

Využite ponuku zoznámiť sa z riešením IFS Applications™ pre procesnú výrobu.

Spoločnosť IFS™ vyvíja a poskytuje podnikový softvér zákazníkom z celého sveta. Odbornosť našich ľudí a riešení v danom priemyselnom odvetví spolu s našimi záväzkami voči našim zákazníkom z nás urobili uznávaného lídra a najčastejšie odporúčaného dodávateľa v našom sektore. Náš tím 3 500 zamestnancov sa stará o podporu viac ako milióna používateľov na celom svete prostredníctvom siete miestnych pobočiek a rastúceho ekosystému partnerov. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, navštívte lokalitu IFSworld.com.