Kliešťové kalibrátory Fluke 771, 772 a 773

Kliešťové kalibrátory sú ideálnym nástrojom na meranie riadiacich procesných signálov 4 – 20 mA a 0 – 10 V. Vďaka svojej konštrukcii umožňujú meranie prúdovej slučky bez nutnosti rozpojenia meraného obvodu. Vstupné zdierky potom umožňujú aj klasický spôsob merania, generovania aj simulácie prúdu a napätia. Odnímateľné kliešte umožňujú meranie v zle prístupných priestoroch. Základná presnosť je 0,2 %, rozlíšenie až 0,01 mA.

Modely Fluke 772 a 773 poskytujú navyše meranie signálu 4 – 20 mA zapojením do obvodu pomocou vstupných zdierok, funkciu zdroja a simulácie signálu, meranie prúdu v slučkách 24 V pre napájanie a testovanie prevodníkov a automatické zmeny výstupného signálu v kroku 25 %. Najvyššia verzia Fluke 773 umožňuje aj generovanie a meranie jednosmerného napätia. Viacriadkový displej umožňuje odpočet hodnôt v klasickom aj v percentuálnom vyjadrení.

Podrobnejšie informácie o kliešťových kalibrátoroch Fluke 771, 772 a 773.

Kalibrátor prúdovej slučky Fluke 705

Fluke 705 je kalibrátor prúdovej slučky 4 – 20 mA s vnútorným zdrojom 24 V na napájanie prúdovej slučky. Umožňuje súčasné zobrazenie hodnoty v mA a percentách. Prístroj je vybavený tlačidlom krokovania po 25 % na rýchlu a jednoduchú kontrolu linearity s nastaviteľnou funkciou pomalého a rýchleho nábehu a krokovania. Presnosť prístroja je 0,025 %.

Podrobnejšie informácie o kalibrátore Fluke 705.

Multifunkčný kalibrátor slučky Fluke 709

Procesný kalibrátor Fluke 709 je vysoko presný prístroj na meranie a kalibráciu riadiacich procesných signálov 4 – 20 mA a 0 – 10 V. Vďaka svojej konštrukcii s otočným prepínačom Quick-Set umožňuje jednoduché a rýchle meranie.

Vo verzii 709H má navyše zabudovaný prepínateľný rezistor 250 ? na komunikáciu so zariadeniami HART. Okrem štandardných funkcií umožňuje kalibrátor čítanie správ, tagov, informácií zo snímača, zápis rozsahu žiadanej hodnoty, nastavenie nulovej odchýlky trimovania nuly DAC a zosilnenia DAC a umožňuje uložiť až dvadsať konfiguračných súborov HART na odoslanie prostredníctvom softvéru 709H/track.

Podrobnejšie informácie o kalibrátore Fluke 709.

Presný multifunkčný procesný kalibrátor s komunikáciou HART Fluke 754

Záznamové procesné kalibrátory radu 750 slúžia na meranie napätia, mA, RTD, termočlánkov, frekvencie a odporu pri testovaní snímačov, vysielačov a ďalších prístrojov. Používajú sa ako zdroj pri simulácii napätia, napájaní vysielačov v priebehu merania a pri meraní tlaku s použitím ľubovoľného tlakového modulu Fluke.

Rozsah merania napätia je až 300 V, rozsah merania prúdu 100 mA. Umožňujú vytváranie a spúšťanie automatických postupov pred kalibráciou a po nej, záznam a dokumentáciu výsledkov. Prístroje radu Fluke 750 sú kompatibilné so softvérom Fluke 700 SW DPC/TRACK a so softvérom firiem spoločností Cornerstone, Emerson, Honeywell, Yokogawa, Prime Technologies a On Time Support.

Podrobnejšie informácie o kalibrátore Fluke 754.

Ďalšie informácie nájdete na webe spoločnosti GHV Trading, spol. s r.o.autorizovaného distribútora spoločnosti Fluke.

Jiří Ondřík

Tel.: +421 255 640 293
ghv@ghvtrading.sk