Systémový integrátor nevyhnutne potrebuje obsiahnuť širokú škálu robotických produktov a automatizačných riešení, takže pomoc v podobe technologickej podpory a znalostného centra inovácií mu príde často vhod. Presne o to sa usiluje divízia robotiky spoločnosti ABB. Pre svojich partnerov je nielen dodávateľom kvalitných produktov, ale svojou profesionalitou a odbornosťou aj spoľahlivým poradcom v technickej oblasti. Základnými piliermi jej programu podpory sú predovšetkým individuálne školenia a kvalitné technické zázemie s najmodernejšími technológiami a možnosťou prezentácie automatizačných riešení pred zákazníkmi.

Školenia v rámci podpory systémového integrátora sa v ABB šijú na mieru vždy čo najbližšie zamýšľanému automatizačnému riešeniu a aplikácii u zákazníka. Na nich si technici integrátora môžu vyskúšať technológiu, ktorú využívajú pri vlastných projektoch. Sú však aj prípady, keď sa výsledné riešenie hľadá v kooperácii priamo na školení. V takomto prípade má školenie najväčšiu pridanú hodnotu. Nápomocným a veľmi dôležitým prvkom technickej podpory je špičkové technické vybavenie ABB. V nových priestoroch divízie robotiky, kam sa presťahovala na jar tohto roku, sa dá vyskúšať technika všetkých veľkostných kategórií z portfólia robotiky ABB. K dispozícii sú roboty s vyššou nosnosťou ako IRB 6600, IRB 4600 s hlavicou force control 2500 či IRB 2600 s technológiou SafeMove 2 Pro, ale aj menšie varianty priemyselných robotov ako IRB 120 alebo IRB 1200 či lakovací robot IRB 52.

Najväčším tohtoročným lákadlom je iba nedávno predstavená novinka – robot IRB 1100 s riadením Omnicore C30, ktorý je súčasťou špeciálnej modulárnej bunky. Popri robote s plne vybaveným riadením obsahuje dopravníkový systém s technológiou sledovania pohybu priemyselnú kameru s vysokým rozlíšením a softvérom integrated vision, ako aj mnoho iných nástrojov. Nová robotická bunka disponuje kompletným bezpečnostným systémom SICK, ktorý umožňuje testovať a demonštrovať aj princípy kooperačného robotického pracoviska. Okrem základných principiálnych funkcionalít tu majú integrátori možnosť upnúť akékoľvek prípravky, aby dosiahli maximálnu flexibilitu testovania rôznych procesov.

Dôležitým prvkom profesionálnej automatizačnej spoločnosti je tiež prezentácia automatizačných riešení pred zákazníkmi. Systémový integrátor a partner spoločnosti ABB môže získať podporu divízie robotiky ABB aj v tejto oblasti, či už prípravou technickej prednášky, alebo priamo ukážkou technológie.

Samozrejmosťou hľadania technického riešenia je obsažný a kvalitný zdroj relevantných informácií. Preto je pre partnerov a systémových integrátorov k dispozícii nová špecializovaná webová stránka ABB. Programátor v tiesni tu nájde potrebnú dokumentáciu a, samozrejme, aj telefónny kontakt na technika robotiky ABB.

Tomáš Gajdoš