„DELAUDA je projekčná a inžinieringová spoločnosť, ktorá pod jednou strechou zaisťuje rad profesií a odborníkov nielen na návrh, projekciu a realizáciu kompletných technologických zariadení a celkov v strojárstve a energetike, ale aj záručné a pozáručné servisné služby. Portfólio činností je široké, ako aj náš záber v energetike,“ vysvetľuje Ing. Radek Rosa, konateľ a CEO spoločnosti.

Okrem hlavnej náplne, projekcie a inžinieringu vznikla v roku 2021 ešte DELAUDA Robotics – firma, ktorá sa zaoberá integráciou kolaboratívnych a priemyselných robotov do výrobných spoločností. Počas úspešného roka sa podarilo realizovať niekoľko zákaziek. Tento rast bol možný aj vďaka projektovaniu v softvéri EPLAN.

Zrýchlenie práce vďaka nástrojom EPLAN

Postupne ako sa firma rozrastala, vynorila sa prirodzená potreba vlastniť sofistikovanejší softvér pre väčšie projekty. Firma sa po zrelej úvahe rozhodla pre riešenie EPLAN. „Mám so softvérom EPLAN skúsenosť už zo skorších zamestnaní, k voľbe softvéru EPLAN nás čiastočne priviedol tlak zákazníkov, ktorí projekty chceli v tomto programe, takže sme sa museli prispôsobiť. V porovnaní s konkurenčnými nástrojmi ide o niečo ľahšiu prácu na väčších projektoch s menším počtom ľudí,“ vysvetľuje Ing. František Pech, vedúci elektro oddelenia.

V súčasnosti využíva DELAUDA obľúbený EPLAN Electric P8 vrátane rozširujúceho modulu FieldSys na návrh káblových trás a modul na prípravu PLC. „Sme projekčná firma, a tak je pre nás veľkým pomocníkom v softvéri EPLAN funkcia exportov časti projektu, ktorú využívame hlavne pri spolupráci s výrobcami rozvádzačov, ktorí si vezmú náš projekt v softvéri EPLAN a svoju vlastnú prácu potom dotiahnu v softvéri EPLAN Pro Panel. Ďalej hojne využívame funkcie exportov do editovateľných šablón podľa zvyklostí montážnych firiem,“ hovorí F. Pech.

DELAUDA vie prechod na EPLAN porovnať a oceňuje zjednodušenie tvorby väčších zákaziek oproti predchádzajúcemu nástroju. „Ide o zákazky, ktoré používajú podobné prvky, veľa sa v nich kopíruje, pretože ide o technologické celky – typicky pásový dopravník, napríklad s rôznymi dĺžkami, ale osadený podobnými senzormi. Vďaka pravidlám je nesmierne jednoduché vytvoriť varianty funkcie alebo obvodu a napríklad uvedený pásový dopravník desaťkrát replikovať. Potom možno každú funkciu uložiť alebo upraviť, napríklad pridať alebo zmazať senzor atď. To ide výrazne rýchlejšie ako v pôvodnom softvéri, s ktorým sme pracovali,“ uvádza F. Pech.

Globálne rozšírenie softvéru EPLAN zjednodušuje odovzdávanie dát

DELAUDA štandardne spracováva zákazky do verejných výberových konaní a klasických stavebných zákaziek. Pokiaľ takú zákazku rozdelíme na jednotlivé fázy, ide o štúdiu, stavebné povolenie, vykonávaciu a realizačnú dokumentáciu. EPLAN sa v procese štúdie väčšinou nepoužíva, v ostatných fázach až po dokumentáciu skutočného vyhotovenia nachádza EPLAN svoje uplatnenie. Najväčší úžitok vidia však pri rozsiahlych projektoch, na ktorých treba kooperovať s väčším množstvom subdodávateľov.

„V súčasnosti spracovávame náš zrejme najväčší projekt. Ide o triediacu linku na tuhé alternatívne palivá. Projekt je, čo sa týka elektro časti, kompletne spracovaný v softvéri EPLAN. Využívame ho aj v kooperácii medzi firmami zapojenými do projektu,“ uvádza ako príklad konateľ firmy R. Rosa.

Ide o obrovský projekt s množstvom subdodávateľov, do ktorého aj oni dodávajú svoje projekty v softvéri EPLAN a projekčná kancelária ich potom integruje do jedného celkového projektu. Veľkou výhodou je možnosť virtuálneho pripomienkovania priamo v projekte, čo proces tiež do značnej miery urýchľuje. Pri takýchto komplexných a kľúčových projektoch s rozpočtom približne sto miliónov ide o nezanedbateľnú úsporu.

„EPLAN je globálny produkt, nie je problém nadiktovať si ho do zmluvných podmienok, aby všetci partneri dodali dáta v požadovanom formáte. V dnešnej dobe ide o štandard, ktorým disponuje veľký rad projekčných kancelárií. Ide o jednoduchú spoluprácu aj v našom tíme pre viac ľudí zároveň, nie je problém editovať stránky vo viacerých účtoch ľudí v rámci jedného projektu. Vyzdvihol by som znovu ľahkú replikovateľnosť jednotlivých celkov projektu. Naša technológia je plná dopravníkov, takže sme použili makro pre všetky dopravníky, ktoré sme potom jednoducho umiestnili a upravili pre danú funkcionalitu a vyexportovali finálnu dokumentáciu,“ podčiarkuje užitočnosť nástroja znova F. Pech.

Skúsenosti aplikovateľné v ďalšom odbore

Potvrdením cesty s riešením EPLAN v oblasti projekcie sa okrem iného od firmy DELAUDA dostalo aj pri nedávnom založení dcérskej spoločnosti DELAUDA ROBOTICS.

„Od zákazníkov sme vedeli, že robotizácia je pre ich prevádzku a výrobu nevyhnutná z hľadiska udržateľnosti. Tiež to bol podnet k ďalšiemu rozširovaniu firmy. Videl som príležitosť využiť potenciál firmy a jej ľudí. Na činnostiach sa z väčšej časti podieľajú strojári a elektrikári. Nadväzuje to aj na nedostatok ľudí na trhu, ktorý sa netýka len projektantov, ale pozorujeme ho naprieč celým spektrom priemyslu. Chýbajú technici, robotníci, obsluha strojov, zámočníci alebo logistici. To všetko sú činnosti, kde je potenciál robotov veľký,“ vysvetľuje R. Rosa hlavné dôvody založenia novej spoločnosti.

Aj keď ide o firmu naozaj mladú, na trhu nepôsobiacu viac ako rok, aj vďaka uplatneniu skúseností v projekcii hlási niekoľko úspešných projektov vo fáze dokončenia.

„EPLAN sa nám aj v robotických aplikáciách rýchlo osvedčil. Určite by som ho odporučil každému v oblasti projekcie. Pripadá mi veľmi intuitívny. Páči sa mi rýchlosť učenia v softvéri, na slušnú úroveň znalostí sa možno dostať veľmi rýchlo. A znovu vyzdvihnem rýchlosť práce v softvéri EPLAN.“

František Pech,
vedúci elektro oddelenia DELAUDA


DELAUDA, s.r.o.
delauda.cz/

EPLAN Software & Services
www.eplan-sk.sk