Projektovanie jednoúčelových strojov

Softvér EPLAN používajú projektanti v rôznych priemyselných odboroch. Či už projektujete jednoúčelový stroj alebo celú technológiu a vaše produkty sú určené pre automobilový či chemický priemysel, potravinárstvo alebo ďalšie odbory, EPLAN je na spracovanie nielen elektro projektu ten správny nástroj. Jednoúčelové stroje a ich projektovanie majú svoje špecifiká – ide o stroje na zákazku, často vyrábané v jednom kuse, ktoré, ako už ich názov napovedá, sú unikátne svojou aplikáciou. Tým sa aj ich projekty stávajú unikátne a neopakovateľné.

Školenie svojím programom pokrýva najčastejšie výzvy, ktoré sa pri projektovaní jednoúčelových strojov vynárajú. Či už ide o správne členenie projektu, ktoré neskôr pomôže ľahko a rýchlo generovať čiastkové kusovníky, podklady pre tlač štítkov a návlečiek alebo kooperáciu kolegov z iných oddelení a spracovania fluidných zapojení.

Vedeli ste, že EPLAN nie je len na projektovanie elektro? Na školení si ukážeme aj spracovanie multiodborového projektu, kde sa dá pomocou krížových odkazov ľahko nájsť, z ktorého napojenia PLC je riadená cievka ventilu ovládajúceho valec, ktorého poloha je snímaná inde zapojeným senzorom. Na školení si vytvoríme projekt vrátane multiodborových artiklov a ukážky konfigurátora funkcií. Potom projekt vyhodnotíme a tým dotvoríme jeho štruktúru po rozvádzačoch roztriedenými kusovníkmi, zoznamami spojov či plánmi svorkovníc a káblov. Nakoniec projekt odovzdáme a ukážeme, ako pomocou cloudových služieb zaznamenávať požiadavky na zmeny a riadiť verzie projektu.

Termín školenia je plánovaný od 18. do 21. 3. 2024.

Výroba rozvádzačov pomocou EPLAN

Pokiaľ sa vaša spoločnosť zaoberá výrobou rozvádzačov – a nezáleží na tom, či sú to rozvádzače pre vlastné jednoúčelové stroje, pre oblasť merania a regulácie, alebo vyrábate rozvádzače na zákazku pre rôznych zákazníkov – sú pre vás produkty platformy EPLAN jedným z najlepších možných riešení. Najčastejším problémom, ktorý rieši väčšina výrobcov rozvádzačov, je kvalita vstupných podkladov. Pokiaľ vyrábate rozvádzače na základe vlastných projektov, máte možnosť kvalitu projektu ovplyvniť. Ako si však pomôcť, keď podklady prichádzajú od zákazníkov, často vo forme schém zapojenia vo formáte PDF, prípadne vrátane kusovníkov v Exceli? Ako vytvoriť čo najkvalitnejšie podklady na osadenie rozvádzača a na jeho zapojenie a eliminovať tak časté a často zbytočné otázky z výroby? Ako čo najviac využiť dáta zadané do projektu v priebehu jeho tvorby, napríklad pre rýchlu tlač popisových štítkov na prístroje, svorky a káble a návlačiek na vodiče?

Ďalšou témou je čo najtesnejšie prepojenie projektovania s výrobou. Tu sa ponúkajú možnosti dátových exportov pre stroje určené na obrábanie rozvádzačov, skracovanie káblových žľabov a montážnych líšt a pre stroje na prípravu vodičov. Vzhľadom na stály nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na osadzovanie a zapájanie rozvádzačov sa tiež oveľa častejšie dostáva do popredia možnosť využitia softvérovej podpory pre tieto činnosti. Ako sa s týmito otázkami a výzvami vyrovnať, to sa dozviete na tomto špecializovanom školení.

Na školení začneme prípravou artiklových dát, ktoré následne využijeme pri vytvorení a osadení 3D modelu rozvádzača. Pritom si ukážeme možnosti, ako do projektu EPLAN importovať dáta od zákazníka spracované v inom prostredí. Z osadeného modelu vytvoríme podklady na výrobu a ukážeme, ako túto činnosť čo najviac automatizovať a urýchliť. Ďalej si zapojíme všetky spoje vnútri rozvádzača a opäť vyexportujeme dáta na poloautomatickú, prípadne automatickú strojnú prípravu vodičov. V poslednej časti školenia ukážeme možnosti exportu dát pre stroje na obrábanie rozvádzačových skríň. Nakoniec sa môžete vžiť do úlohy pracovníkov vo výrobe a vyskúšate si, ako funguje osadenie a zapojenie rozvádzača pomocou nástrojov EPLAN Smart Mounting a EPLAN Smart Wiring.

Termín školenia je plánovaný od 8. do 11. 10. 2024.

Viac o špecializovaných školeniach