Ako to funguje?

SuperTrak je flexibilný dopravníkový systém založený na technológii rozvinutých lineárnych motorov. Systém pozostáva zo statora vo forme dopravníkovej dráhy a z ľubovoľného počtu vozíkov. Jednotlivé vozíky sú poháňané elektromagneticky, držia na trati pomocou magnetickej sily (levitujú), takže netreba prenášať hnací moment cez prídržné kolesá vozíka na vodiace lišty a tým sa minimalizuje opotrebenie. Samotné kolesá a vodiace lišty sú konštruované z materiálov vybraných tak, aby zaručovali absolútnu spoľahlivosť v priemyselných aplikáciách.

Bezproblémová integrácia

Jednotlivé vozíky dopravníkového systému môžu byť efektívne integrované a synchronizované na iné pohony, roboty, CNC, prípadne ostatné súčasti technológie tak, aby tvorili kompaktnú automatizovanú výrobnú jednotku. Pri komunikácii sa B&R spolieha na protokol EthernetPOWERLINK alebo OPC UA TSN, ktoré dokážu spracovať synchronizáciu zariadení v reálnom čase. S najvyššou dostupnosťou dopravníkového systému na trhu a synchronizáciou v reálnom čase je zaručený neprerušovaný, vysokokvalitný a rýchly výrobný proces. Dopravníkový systém je riadený priemyselným PC, ktorý obsahuje operačný systém reálneho času (Automation Runtime), prípadne iný operačný systém (Windows, Linux…) podľa potreby samotnej aplikácie. Oba operačné systémy sú zároveň úplne nezávislé. Táto systémová architektúra preto dokáže spracovať aj všetky ostatné automatizačné úlohy (simuláciu, robotický softvér, kamerový systém…) a výrazne uľahčuje integráciu dopravníkového systému do vyšších podnikových úrovní bez potreby ďalších investícií.

Technológia priemyselnej dopravy novej generácie

Dopravníkový systém spoločnosti B&R umožňuje úplne nový prístup k výrobným koncepciám, flexibilnú a efektívnu výrobu v akejkoľvek veľkosti šarže. Celý dopravníkový koncept bol špeciálne vyvinutý na prevádzku 24/7 v náročných priemyselných prostrediach. Je spoľahlivý, bezpečný, ľahko servisovateľný a doplniteľný. Vyhovie individuálnym potrebám zákazníka a z pohľadu firiem ide o flexibilnú súčasť automatizácie s extrémne rýchlou možnosťou úpravy alebo zmeny výrobného programu. Jednotlivé segmenty a vozíky možno ľahko dopĺňať alebo vymieňať bez toho, aby sa musela demontovať výrobná trať. To vedie k veľmi nízkej priemernej dobe úpravy alebo opravy a zvyšuje produktivitu celého zariadenia.

Personalizovaná výroba

Prostredníctvom nových technológií a komplexnej integrácie umožňuje dopravníkový systém B&R výrazné zníženie veľkosti výrobnej linky. Výrobky sa pohybujú cez každú fázu výrobného procesu inteligentným, plne riadeným a synchronizovaným systémom. Každý výrobok sa zároveň spracúva jednotlivo, a tak nedochádza k neželaným stretom, kolíziám, prípadne kopeniu výrobkov v nárazových zónach a na dopravných pásoch. Tým sa eliminuje primárny zdroj poškodenia výrobkov a podstatne sa zvyšuje kvalita produkcie. Na akcelerovanie, prípadne spomalenie produktov už netreba zberné pásy, pretože každá položka sa môže pohybovať cez linku pri definovanej rýchlosti. Len čo nadradený systém alebo prevádzkovateľ zvolí na obslužnom paneli zmenu vo výrobe, dopravníkový systém – celá výrobná technológia sa automaticky prepne na nové nastavenie. To umožňuje plne flexibilnú výrobu do veľkosti produkcie jeden – každý výrobok bude plne personalizovaný. Čas venovaný mechanickému prepínaniu medzi výrobkami sa úplne odstráni.

Plná kompatibilita

Rovnako ako celé portfólio B&R je aj dopravníkový systém plne integrovaný a kompatibilný s ostatnými riešeniami B&R a programovateľný vo vývojovom prostredí Automation Studio. Programátori môžu využívať konfigurátor dopravníkového systému a vozíkov, ako aj všetky knižnice a predpripravené funkčné bloky Automation Studia, vizualizáciu, safety a podobne. Tento vysoký stupeň integrácie eliminuje systémové diskontinuity a otvára nové možnosti pri zostavovaní kompletného systému.

https://www.youtube.com/watch?v=DGzcfDKz3wI
https://www.youtube.com/watch?v=2kgCC_y3jJE