Pohony

V praxi nás pri pohonoch zaujíma niekoľko údajov: typ napájania a jeho zapojenie, výkon, otáčky a ich smer. Od týchto hodnôt sa potom odvíja aj spôsob, akým budeme motor spúšťať, riadiť a sledovať. S priamym spustením motora sa stretneme hlavne pri menšom výkone. Častejšie je zapojenie cez stýkač doplnený tepelnou ochranou. Stýkačové kombinácie sa potom používajú aj na reverz motorov. Ďalším prostriedkom na spustenie je softštartér, ktorý umožňuje používateľovi spúšťať motory bez zbytočného preťaženia. Neumožňuje však reguláciu ani zmenu smeru otáčok.

Frekvenčný menič stojí na pomyselnom vrchole ovládania a spúšťania pohonov. Reguláciou frekvencie ide motor nielen spustiť bez preťaženia, ale tiež regulovať počet a smer jeho otáčok. Väčšina meničov potom už komunikuje s ďalšími zariadeniami, a to buď analógovo, alebo digitálne cez komunikačný protokol.

Elegantná budúcnosť – Motus C14 Connect/Connect Plus

Nemecká firma Wöhner počas minulého roku uviedla na trh novinku v podobe inteligentného motorového spúšťača Motus C14 Connect a Connect Plus, a to vo vyhotovení pre všetky ich prípojnicové systémy od CrossBoardu cez 60Classic až po montáž na panel či DIN lištu. Motus C14 je primárne určený na spúšťanie motorov s menším výkonom, ich ovládanie a sledovanie porúch. Štart motora je riadený elektronickým softštartérom a Motus sám meria všetky základné veličiny dôležité pre jeho chod (napätie, prúd, výkon, príkon, fázový uhol a iné). Zmena smeru otáčania je samozrejmosťou.

Motus C14 sa nastavuje cez USB-C alebo LCD displej pri verzii Connect Plus. Komunikácia tejto verzie je zaistená cez protokol I/O-link, ktorý je už v automatizácii štandardom.

Medzi hlavné výhody tohto spúšťača patrí rýchle odpojenie pohonu pri poruche. Nedostatky a chyby sú signalizované farebným LED podsvietením priamo na tele prístroja. Na LCD displeji pri verzii Connect Plus sa potom zobrazujú všetky merané údaje aj kód chyby, ktorú zariadenie detegovalo (skrat, podpätie/prepätie, prehriatie motora a iné). Motus C14 teda slúži nielen ako spúšťač, ale aj ako náhrada za tepelnú ochranu. Tým šetrí nielen miesto v rozvádzači, ale aj financie.

Tieto spúšťače vstupujú na trh v troch rôznych rozsahoch: pre motory do 1,1 kW (2,6 A), pre motory do 3,0 kW (6,6 A) a vo verzii Plus až pre motory 5,5 kW (12 A).

Motorový spúšťač MOTUS C14.

Nový jednotný systém C14

Okrem spínania indukčných záťaží (pohony) je však v praxi často potrebné zopnúť aj odporovú záťaž (napr. vykurovanie či svietidlá). Na tento rok si firma Wöhner pripravila novinku v podobe zariadení OMUS C14, ktoré nahrádzajú staršiu verziu rovnakého mena. Hlavnou prednosťou je spúšťanie odporových záťaží v jedno- alebo trojfázovom zapojení s odberom 2,2 až 6,6 A.

Všetky tieto spúšťače sú široké iba 22,2 mm. OMUS C14 je takmer na nerozoznanie od Motus C14. Firma Wöhner stavila na jednoduchý a účelný dizajn vo všetkých svojich novinkách. Systém C14 sa pomaly dostáva k zákazníkom po celej Európe. Výrobca sám ovláda týmto systémom svoju výrobnú halu v nemeckom Rödentale.

Ďalšie informácie nájdete na webe GHV Trading, spol. s r. o.

Ešte radšej vám však všetko predvedieme osobne na niektorom z veľtrhov či výstav. Tešíme sa na vašu návštevu!

Radek Odložilík

Tel.: +421 255 640 293
ghv@ghvtrading.sk