Systém ZEE600 plne integruje klasické aj inteligentné zariadenia z portfólia ABB či iných výrobcov a prináša im ďalší stupeň digitalizácie. Integrovať dokáže ochranné terminály (IED), telemechaniky (RTU), programovateľné automaty (PLC), elektromery, inteligentné ističe, pohony, elektrické stroje a ďalšie elektrické zariadenia do jedného riadiaceho systému.

Umožňuje ich monitorovanie a riadenie, plánovanie údržby, ako aj zber, spracovanie a následné vyhodnotenie dát. Svojou funkčnosťou a komunikačnými schopnosťami patrí k najkomplexnejším riadiacim systémom na trhu pre energetiku a priemysel.

Dokáže komunikovať s množstvom zariadení a pokryť riešenie od automatizácie VN a NN rozvodní až po elektroinštaláciu v rámci budov.

Zenon je otvorená platforma spolupracujúca s ostatnými riadiacimi systémami. Môže zároveň pracovať ako komunikačná brána na prenos vybraných dát do/z iných systémov. Riadiaci systém Zenon komunikuje so zariadeniami pomocou viac ako 300 komunikačných protokolov a ovládačov vrátane najrozšírenejších protokolov:

  • IEC 61850 MMS, GOOSE (Ed. 1, Ed. 2),
  • IEC 60870-5-101, 103, 104,
  • Modbus TCP, RTU,
  • DNP3.0 TCP, serial,
  • Profibus, Profinet,
  • OPC DA, UA.

Podporuje aj IEC 62349 Parallel-Redundancy Protocol (PRP) na zaistenie identickej súčasnej komunikácie do dvoch oddelených sietí LAN.

Ďalšie možnosti ZEE600 predstavujú riešenia s IoT (Internet of Things – internet vecí), procesné automatizácie v rámci výrobného podniku a napojenie na systém ERP (plánovanie podnikových zdrojov). Systém tiež prináša rozhranie na prácu v cloude pri splnení prísnych pravidiel kybernetickej bezpečnosti.

Inžinierske firmy a systémoví integrátori využívajú Zenon Energy Edition (ZEE600) od ABB ako spoľahlivú otvorenú a rozšíriteľnú platformu. Zenon obsahuje pripravené špeciálne funkcie pre energetiku, priemysel a budovy, čím sa šetrí čas pri konfigurácii systému.

Operátorské pracovisko/Riadiace centrum

Zenon ponúka možnosti od malých operátorských pracovísk až po veľké riadiace centrá.

ZEE600 sa vyznačuje funkciou Worldview, kde možno zobraziť celý elektrický systém a postupným rolovaním myši sa dostať cez jednotlivé bloky systému ku konkrétnym produktom a ich detailom. Obsahuje funkcie ako zooming, scrolling, panning (posúvanie) a decluttering (odstránenie obsahu položiek na obrazovke).

Riadenie spotreby elektrickej energie

Zahŕňa správu dodávky, príp. výroby elektrickej energie a jej uloženia do batériových úložísk. Súčasťou môže byť energetický manažment na zníženie spotreby nielen elektrickej energie, ale aj ďalších prevádzkových médií.

Webový server/Integrácia GSM brány

Webový server zaisťuje online vstup k riadenému procesu. Webový klient môže zahŕňať všetky funkcie operátorského pracoviska alebo naopak len prehliadanie – monitorovanie bez možnosti ovládania. Do systému možno ďalej integrovať mobilné zariadenie na okamžité informovanie v čase neprítomnosti obsluhy na operátorskom pracovisku, v prípade potreby alebo neočakávaných udalostí.

Ladislav Hlavčo