V posledných niekoľkých rokoch došlo v oblasti fotovoltických inštalácií k obrovskému vývojovému skoku a prechodu od jednosmernej napäťovej hladiny 600 V k napäťovej hladine 1 000 V DC. Tá dnes predstavuje väčšinu fotovoltických inštalácií vo verejnom sektore. K ďalším vývojovým posunom v tomto prebiehajúcom trende patria systémy s napäťovou hladinou 1 500 V DC, ktoré s rastom napäťovej hladiny umožňujú zvýšiť výkon až o 50 %. Výsledkom sú nižšie straty v systéme a zlepšenie nákladovej bilancie závodu.

Aktuálne výzvy vývoja

  • Vyššie nároky na izoláciu: vyššie napätie ovplyvňuje konštrukciu systému a zvyšuje nároky na izoláciu.
  • Teplota: Fotovoltické elektrárne často pracujú pri vysokej teplote, ktorá môže dosahovať až 70 °C.
  • Bezpečné zvládanie napätia: Komponenty musia pracovať na napäťovej hladine až 1 500 V DC, musia mať nižšie výkonové straty, menej pólov, integrovaný odvod tepla a moderné technológie zhášania oblúka.
  • Vyšší prúd: Komponenty musia zvládať prúd až do úrovne 6 000 A.

Riešenia ABB pre systémy s napätím 1 500 V DC

MISTRAL65H

Jedna z najmodernejších rozvodníc IP 65 na svete je navrhnutá tak, aby znižovala čas kabeláže a zároveň umožňovala úplnú integráciu medzi prístrojmi montovanými na DIN lištu a zariadeniami na čelnom paneli. Vďaka elegantnému dizajnu možno MISTRAL65H inštalovať v rezidenčných inštaláciách, v ktorých sa vyžaduje vysoká úroveň krytia IP. Rozvodnica spĺňa univerzálne použitie pre AC aj DC aplikácie do 1 000 V (1 500 V DC). Vzhľadom na UV odolnosť ju možno inštalovať aj vo vonkajšom prostredí.

Podružné rozvádzače (string combiner) GEMINI

Rozvádzače Gemini sú vyrobené z termoplastu technológiou spoločného vstrekovania. Tento proces prináša kompaktný vonkajší pevný skelet a rozšírené vnútorné mäkké jadro, čo zaručuje najvyššiu mechanickú ochranu proti nárazom (IK10). Skrinky Gemini si zachovávajú dlhodobo mechanickú odolnosť a možno ich inštalovať vo vonkajšom prostredí.

Držiaky poistiek E90 PV a poistky

Držiaky poistiek E90 PV boli špeciálne navrhnuté pre fotovoltické aplikácie. S menovitým napätím až 1 500 V DC sú vhodné na ochranu stringov fotovoltických panelov. Ich kompaktná veľkosť je ideálna na inštaláciu do podružných rozvádzačových skríň (string combiner box) alebo pre striedače. E90 PV možno použiť v kombinácii s valcovými poistkami E9F PV pre 1 000 alebo 1 500 V DC.

Zvodiče prepätia OVE PV

Ide o prepätové ochranné prvky integrované do fotovoltického systému. Chránia jednosmernú stranu, zabezpečujú kontinuitu prevádzky, znížujú riziko požiaru a chránia pred prepätím spôsobeným bleskom alebo zásahom elektrického prúdu a poruchami v sieti. Zvodiče prepätia OVR PV sú navrhnuté tak, aby zlepšili výkon a chránili akýkoľvek fotovoltický systém podľa normy IEC 61643-31.

Vysokovýkonná ochrana MCB S800PV-SP

Vysokovýkonné MCB S800PV-SP boli špeciálne vyvinuté pre fotovoltické systémy. Ponúkajú spoľahlivú ochranu pre fotovoltické moduly a vedenia, chránia pred poruchovým prúdom z chybných reťazcov (stringov) a striedavým prúdom regeneračnej spätnej väzby v dôsledku chybných striedačov. Vysoké nároky fotovoltických systémov boli pri vývoji S800PV-SP považované za prioritu.

Jednosmerné odpínače OTDC

Rad odpínačov OTDC od 16 do 32 A je špeciálne navrhnutý pre jednosmerné aplikácie. Odpínače majú veľmi nízke výkonové straty a sú vhodné pre aplikácie s vysokou teplotou okolitého prostredia. Menovité prúdy odpínačov nepotrebujú redukovať ani pri teplote vyššej ako 60 °C. Šetria miesto, čas a náklady na inštaláciu. Sú ponúkané pre jednosmerné napätie do 1 500 V DC a môžu ovládať až tri obvody jedným odpínačom. K dispozícii sú tri možnosti montáže: čelná do dverí, zadná na dosku alebo DIN lištu.

Kompaktné ističe SACE Tmax T PV

Rad kompaktných ističov SACE Tmax PV spĺňajúcich normy IEC a UL pre jednosmerný aj striedavý prúd pre fotovoltické systémy rozširuje oceňovanú schopnosť radu SACE Tmax T poskytovať čo najflexibilnejšie a univerzálne riešenie pre každý typ aplikácie. Cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť a zmenšiť rozmery, a tým aj veľkosť rozvádzačov, čas na inštaláciu a náklady.

Monitorovanie solárneho reťazca CMS-660

CMS-660 je systém na monitorovanie fotovoltickej elektrárne. Na diaľku kontroluje jednosmerný prúd vyrábaný každým reťazcom, čo umožňuje porovnať nielen jeho predchádzajúci výkon, ale aj výkon iných reťazcov. Systém CMS ďalej umožňuje detekciu prepäťia, vypínanie ističov alebo vysokej teploty.

Jakub Šándor